Pagina's

dinsdag 20 november 2018

Onderwijs onderzoeken bij TECOL KU Leuven #OWD18

Op de onderwijsdagen 2018 verzorgde TECOLLeuven ook een presentatie. Marieke Pieters en AnneliesHuysentruyt vertelden over hun recente onderzoek. Er werden interessante uitspraken gedaan en bevindingen gedeeld rondom onderwijs.
KU Leuven heeft verschillende campussen verspreidt over Vlaanderen. Een van die campussen ligt in Kortrijk, KULAK genaamd. Het is een onderzoekscampus. Binnen de campus is veel aandacht voor technologie ondersteund leren en is een soort proeftuin. Het project dat zich hiermee bezig houdt heet TECOL (Technology Enhanced Collaborative Learning).

KU Leuven wil de studenten van nu goed voorbereiden op een toekomst waarin er steeds meer niet-routineuze taken zullen worden gedaan en waarbij gebruik van ICT toeneemt. Studenten moeten dus worden meegenomen in een ander curriculum en er wordt ook nagedacht over de omgeving waar studenten leren.

Afbeelding van slideshare presentatie, zie onderaan blog
Hoe doen ze dat bij TECOL?
  1. Grote aula's hoorcolleges meer interactief maken (met eigen platform werken dat studenten ook 'logt'). Ook anonieme vragen (silent question die geliked kan worden door anderen).
  2. Collaborative ruimte om samenwerkend leren te promoten waarbij studenten draadloos hun scherm delen.
  3. Multi-locatieleren, virtual classroom (hybride-virtueel)
 Daarnaast is er veel aandacht voor de 21th century skills zoals kritisch denken, problemen oplossen, creativiteit en emotionele intelligentie.
Afbeelding van slideshare presentatie, zie onderaan blog

Bij TECOL vragen ze zich af hoe technologie veranderingen in onderwijs mogelijk kan maken.
Van passief naar (inter)actief, van individueel naar samenwerkend en van locatieafhankelijk naar open/multi-locatie.
Afbeelding van slideshare presentatie, zie onderaan blog
In de presentatie van de onderwijsdagen stond het onderzoek centraal welk onderwijs effectiever is: studenten eerst instructie geven en dan de taak laten uitvoeren (directieve instructie) of studenten eerst de taak laten uitproberen en daarna de instructie geven (ontdekkend leren).
Binnen het TECOL project wordt onderzoek gedaan met controlegroepen en worden de resultaten gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd op een middelbare school.

Afbeelding van slideshare presentatie, zie onderaan blog
Er waren significante verschillen zichtbaar in de leerwinst en motivatie in het voordeel van onderzoekend leren. Doordat studenten in de eerste instantie faalden in de taak waren ze extra gemotiveerd toen de theoretische instructie achteraf werd gegeven. Ze konden de aangereikte stof ook beter duiden. Ook was er veel meer interactie tussen de studenten onderling en de docent tijdens de instructie achteraf. De docenten ervoeren deze manier van lesgeven wel als meer intensief.

Grappig detail was dat 80% van de deelnemers van deze sessie op voorhand al inschatte dat onderzoekend leren het meest effectief zou zijn. De twee Belgische presentaren vertelden dat in Belgie juist 80% van de docenten in de eerste instantie kiest voor de directieve instructie.

Een volgend onderzoek waar ze zich op willen richten is het meten van betrokkenheid van studenten die op afstand deelnemen aan een les. Er werden vergezichten genoemd zoals het gebruik van verschillende soorten data analyse zoals eye-tracking, harstslag en huidweerstand om de motivatie te 'meten'. De onderzoekers gaven aan dat dit soort onderzoeken allerlei ethische dillema's met zich meebrengt.

Al met al een interessant presentatie.

Slideshare


Geen opmerkingen:

Een reactie posten