Pagina's

zaterdag 17 oktober 2015

Bijeenkomst SIG digitaal toetsen. Over toetsen en leren integreren.


Afgelopen donderdag 15 oktober bezocht ik op uitnodiging van Marcel Penners de Surf Interest Groep Digitaal toetsen waar ik ook zelf een presentatie mocht geven over een succesvolle module bij Social Work waar we elementen van toetsing en learning analytics hebben gebruikt.

 
https://www.surf.nl/agenda/2015/10/digitaal-toetsen-en-leren-integreren/index.html

De aftrap werd gedaan door Annette Peet en Marcel Penners. Marcel vertelde dat de laatste jaren veel is gesproken over toetsing maar weinig is gedaan. Hij is nu bezig met een behoefteonderzoek binnen zijn faculteit.

De eerste spreker Sharon Klinkenberg van de UvA vertelde over zijn trainingen SPSS en hoe hij dat de afgelopen jaren heeft gedigitaliseerd. Door invloed van technologie is de papieren handleiding vervangen door een toetswebsite waar alles bij elkaar staat. De studenten worden stap voor stap getraind in het gebruik van SPPS.
http://www.spss.com.hk/statistics/images/statistics-18.png

Zijn tip is om hele simpele stapjes te toetsen. Studenten moeten niet het gevoel hebben dat ze een tentamen maken maar ze moeten spelenderwijs door het programma worden genomen.

Hij wil dat iedereen alles doorloopt en het cijfer speelt daarbij geen rol. Door het cijfer niet centraal te stellen voorkomt hij dat studenten elkaar antwoorden gaan doormailen en niets leren. Een goede tweede tip dus.Interessant was om te zien dat de applicatie alle resultaten rangschikt naar onderwerp zodat de student precies kan zien waar hij / zij de mist in gaat.Sharon is bezig de toetsomgeving te optimaliseren en kennisclips te integreren tussen de toetsvragen.De tweede spreker Willibrord Huisman van de RU wist de zaal goed te boeien met zijn creatieve en humoristische manier van presenteren.

 
http://www.willibrordhuisman.nl/webstek/images/WbrdAanZnBureau_400.jpg

Hij stelde ons de gewetensvraag ‘wat zou er gebeuren als uw opleiding stopt met toetsen’.

Vervolgens nam hij ons mee in zijn visie op toetsing en hanteert daarbij een eigen vocabulaire. In plaats van 'formatieve toetsing' spreekt hij van 'educatieve toetsing'. Het gaat hierbij om terugkoppeling en feedback geven gericht op de leerfase.Aan de hand van overzichtelijke schema’s en tekeningen (van zijn dochter) gaf hij verschillende variaties op deze educatieve toetsvorm.Hij legde veel nadruk op het verschil tussen 'peer-review' en 'peer-assessment'. Opvallend was dat in de zaal ik (Zuyd) de enige was waarbij peer assessment op de opleiding wordt toegepast.Hieronder de verschillenPeer review
Peer assessment
Studenten helpen elkaar omdat je daar van leert.
Studenten beoordelen elkaar (omdat het moet en soms niet anders kan).
Terugkoppeling
Cijfer
Vrijwillig
Verplicht
Handig in een forum
Bijv Turn it in
Vrij van tijd en plaats
Teglijk ivm fraudeOpvallend was ook dat veel mensen 'Turn it in' gebruiken. Een handige tool om feedback te automatiseren. Helaas gebruiken we dat naar mijn weten binnen Zuyd nog niet ondanks de presentatie die we daar onlangs over hebben georganiseerd.

Willibrord gaf aan zich weinig bezig te houden met literatuur rondom toetsing maar zijn inzichten sloten toch heel goed aan bij het artikel wat ik die ochtend in de trein had gelezen van Zuydcollega’s Dominique Sluijsmans en Elly Vermunt.De derde spreker Anneleen Mortier van de Universiteit van Gent had een interessante methode om werken van studenten te vergelijken.

In plaats van te werken met klassieke criteriumlijsten met rubrics liet zij beoordelaars steeds twee docenten tegelijk zien waarbij de beoordelaar 1 document ‘als beste’ naar voren kon schuiven.

Als heel veel docenten dit bij heel veel documenten doen dan ontstaat er een soort ranking van laag naar hoog.

Deze methode werkt vooral bij opdrachten met korte teksten omdat het anders veel te veel tijd kost om stukken met elkaar te vergelijken.

Ondanks dat vond ik het wel iets hebben. Stel dat je met 10 docenten nakijkt en ieder richt zich op een ander aspect (apa, spelling, inhoud etc). Vervolgens beoordeel je steeds 2 werken waarbij er steeds 1 als beste doorgaat. Uiteindelijk ontstaat er een ranking waarbij je een een ondergrens bepaalt (wat is voldoende).Ik mocht als laatste presenteren en vertelde over een succesvolle module waar onze 2de jaars Social Workstudenten het jaar afsluiten zodat ze op stage kunnen. 


Studenten moesten als eindopdracht hun competenties aantonen en deze verwerken in een Glossy (magazine). Hiervoor hebben we Blackboard ingezet om hun didactisch concept te ondersteunen. We hebben de leeromgeving gebruikt om de studenten structuur te geven, de voortgang te monitoren gebruikmakend van learning analytics, interactie te stimuleren en hun studenten op een actieve wijze te begeleiden tijdens deze module.
Tot slot besprak ik wat er nodig is op het gebied van ICT en docentprofessionalisering ommodules als deze succesvol te laten uitgroeien tot een “standaard". Deze presentatie is vrijwel dezelfde als die van de DLWO sessie van een tijd terug en is hier te zien. 

Oh ja, wat erg leuk was: er waren twee instructional designers van Saxion. Leuk om die te ontmoeten. 

Wat ik wel opmerkelijk vond was dat 80% van de bezoekers van een hogeschool kwam en dat 3 van de 4 presentatoren op een universiteit werken.