Pagina's

maandag 29 september 2014

Mijn eerste grote flipped classroom project

Ja hoor. Na mijn zelf gevolgde MOOC Blended Learning heb ik nu voor het eerst de opgedane kennis toegepast in een eigen Flipped Classroom project.


Achtergrond:
Voor de opleiding Social Work ontwikkel ik met collega Ayk de competentie 'Mediagebruik voor sociaal werkers'.  De belangrijkste indicatoren zijn:
 • Gebruik internet om samen te werken met andere professionals (bijv Linkedin).
 • Gebruik social media (internet) in het werken met de cliënt en diens netwerk (bijv Facebook en online tools).
 • Creëer als professional een eigen online identiteit en presenteer jezelf (bijv Twitter, Bloggen).
http://bit.ly/1pCPI2e
OLP 5
In deze eerste leerperiode van jaar twee moeten studenten het netwerk rondom de cliënt / kwetsbare burger in kaart brengen en proberen het netwerk te verstevigen.
Verschillende kennisgebieden leveren hier een bijdrage aan en onze insteek is. 
 1. Leg online contact met een specifieke groep mensen.
 2. Wees bewust van je online communicatie.   
(1) We kiezen voor de tool Facebook omdat dat laagdrempelig is en de specifieke groep mensen zich bevinden in het eigen netwerk van de studenten.
(2) Studenten moeten nadenken over het ontwerp van een eigen Facebook pagina. Dat doen ze aan de hand van het boekje 'Check je webtekst' van Eric Tiggeler.

Er zijn twee trainingen van 90 minuten. In training 1 staat de inhoud van de tekst centraal en in training 2 het ontwerp van een Facebook pagina.

Flipped classroom
We hebben ongeveer 160 tweedejaarsstudenten die getraind worden door 8 trainers.
De reden voor het gebruik van dit flipped classroom concept is geboren uit noodzaak omdat niet alle trainers even veel ervaring hebben in het gebruik van tools (in dit geval Facebook).

Op deze manier bewaken wij de grote lijn en kunnen de trainers zich meer bezighouden met de inhoud en doel van de opdracht (die los staat van de technologie). 
Studenten kunnen in eigen tempo en plaats de kennis tot zich nemen en zich voor bereiden op de training door een opdracht te maken. 

Bijkomend grappige bijzaak was dat Ayk en ik opeens beroemde docenten werden voor de tweedejaars. Ik geef maar les aan een relatief kleine groep studenten en nu hadden alle tweedejaars met ons te maken. Als ze mij zagen begonnen ze zelfs soms spontaan de leader na te zingen:) en een vriendelijk gesprek met me te voeren.
 

Maakproces
Ayk en ik hebben in 1 dag tijd ongeveer 8 korte instructieclips van maximaal 5 minuten opgenomen waarin we alle achtergrond informatie uitleggen.
We hebben de filmpjes met een goede camera gemaakt met een zendermicrofoon die we boven ons hingen.
Ondanks dat we een weblectureset binnen handbereik hebben, kozen we er toch voor om handmatig te filmen en te editten om een hogere kwaliteit te bereiken. We konden later teksten tussendoor plaatsen, leader ervoor zetten en knipjes maken. 

We hebben er bewust voor gekozen om de films kort te houden en niet te werken met powerpoints.

Ik ben een middag bezig geweest om zelf een leader te maken (inzingen en inspelen) en ik ben een dag bezig geweest de filmpjes te monteren en te plaatsen op youtube (verborgen).

Ter voorbereiding van de tweede training heb ik nog wat instructieclips opgenomen met screencast-o-matic en een paar nieuwe kennisclips.

Gebruik Blackboard

We hebben een eigen Blackboardomgeving aangemaakt en per training de filmpjes klaargezet. We hebben gebruik gemaakt van 'adaptieve inhoud' Dat betekent dat je niet zomaar alle clips kunt kijken maar dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In ons geval het indrukken van een knop 'gezien' of maken van een paar vragen.

Hier een voorbeeld van een van de eerste kennisclips waarin we de manier van werken uitleggen.
Omdat de clips in Blackboard stonden, konden we ook gebruik maken van een paar eenvoudige 'learning analytics' principes.

Via de groepsmail van de cursus communiceerde ik met de studenten.
Een paar dagen van te voren kon ik in het grade centre zien wie nog nooit had ingelogd. Hoe cool is dat!

Die studenten kregen een vriendelijke mail van mij met de toon 'Om deel te nemen aan de training is een goede voorbereiding van belang. We verzoeken je voor de training twee uur te reserveren om de clips te bekijken en de opdrachten te maken'.

De avond voor de eerste training heb ik 's avonds om 23.30 de laatste keer gekeken en een 30 tal studenten die nog steeds niet hadden ingelogd een stengere mail gestuurd. Verder heb ik de namen van de studenten doorgegeven aan de trainers. Niet om de studenten er direct mee te confronteren maar wel om het bespreekmaar te maken mocht de situatie zich voordoen.

De trainingen zijn inmiddels voorbij. Tussen training 1 en 2 heb ik tussentijdse feedback gevraagd aan de trainers en studenten. De vragen die naar voren kwamen heb ik in een interview met de OLP voorzitter besproken en dat clipje hebben we ook geplaatst.

De studenten vonden het een interessante manier van werken. Ze vonden het leuk dat ze de films overal konden kijken. 
Bij de trainers was veel discussie over het screenen van de inloggegevens en hoe daar mee om te gaan.

Ik zelf vond het een goede eerste stap maar ik ben nog lang niet tevreden.
 • Zo vind ik de look en feel van Blackboard in de verste verte niet even prettig als de MOOC omgeving van Coursera die ik zelf heb gevolgd.
 • Ik kan aan de youtubefilms zien dat de studenten deze maar matig hebben bekeken. Ze zijn deze manier van werken nog niet gewend en ik zou daar graag een verbetering in zien.
 • Het is een eigen beheer productie en dat zie je:(. Binnen Zuyd zijn er specialisten in dit soort producties zoals Pieter en de ICT afdeling met hun eigen MOOC project. Toch koos ik ervoor om het zelf te doen. Ik denk dat ik dat aspect wil verbeteren en ik neig om dat zelf te willen en kunnen doen. Een keer in de leer bij Pieter denk ik:)
 • Ondanks de discussie met mijn trainers ben ik gefascineerd door de mogelijkheden om je studenten te kunnen volgen. Als docent is het een geweldige tool om te ontdekken wie wat doet. Ik heb zelfs met de OLP baas gesproken over een aanwezigheidsverplichting IN de les en IN de elektronische leeromgeving. En natuurlijk een vervangende opdracht als men daar niet aan voldoet.
 • Studenten gaven aan meer trainingen te willen. Ze gaven ook aan interesse te hebben in andere onderwerpen maar hebben de leerlijn niet voor ogen. Dat moeten we volgende keer beter uitleggen.
 • De camera niet meer op onze buiken inzoomen (haha) en wellicht geen korte broeken en bedrukte kleding meer dragen. 
 • Het maken van de clips kost heel veel tijd. Onderzoeken of dat efficienter kan, misschien toch met weblectureset.
 • Het monitoren en werken in de blackboardomgeving kost ook veel tijd, ook hier kijken naar efficiëntie.
Een ander blog ga ik in op een nieuwe ontwikkeling op mijn faculteit. Het opnemen en live streamen van ALLE colleges. Voor sommige Hogescholen niets nieuws, voor ons bijzonder.

En ik moet mijn MBO ervaringen ook nodig updaten qua blogs. Genoeg werk aan de winkel dus!!

woensdag 17 september 2014

Arduino en Raspberry Pi in onderwijs? Mijn eerste stapjes....

Via mijn werk ben ik in contact gekomen met Harold, docent ICT op een middelbare school. Vanuit persoonlijke interesse is hij aan het experimenteren met robotica.


Bron
Hij is een tijd geleden begonnen met het aanschaffen en bouwen van wagentjes en robotjes met Arduino en Raspberry pi.
Dit zijn kale minicomputertjes zonder behuizing die je kunt gebruiken als gewone computer maar waar je ook allerlei experimenten mee kunt doen omdat je er zelf lampjes en motortjes mee kunt aansturen.

Ik loop zelf al heel lang rond met het idee daar iets mee te gaan doen, dus ik reageerde meteen op zijn mail toen hij vroeg of er mensen zijn die een workshop willen volgen.


Mijn motivatie om mee te doen is tweedelig.

1) In een ander leven naast mijn werk als docent maak ik ook geluidskunstobjecten die ik exposeer. Het lijkt me interessant om daar deze techniek ook voor te gebruiken.

2) We leven in een wereld waarin techniek onlosmakelijk verbonden is met ons leven maar de techniek is zo ingewikkeld geworden dat we er ver van afstaan. Ik hoop deze paradox een beetje te doorbreken. 

Aansluitend bij dat laatste punt is er een ontwikkeling gaande om kinderen in onderwijs meer wegwijs te laten maken met techniek. Wie weet sta ik over een paar jaar met Harold workshops te geven op basis-scholen en middelbare scholen en bouwen we aan projecten.

Wat ik zo maf vind aan bijvoorbeeld die Raspberry is dat je een volledige computer krijgt voor rond de 35 euro (excl. beeldscherm, toetsenbord en muis)! Vanuit dat oogpunt zou je er een interessant derde wereld ontwikkelingsproject van kunnen maken. Ik weet al een slogan: Doneer mee, iedereen een PC!

Terug naar de workshop.
Het programma van de eerste avond waar we met 3 'cursisten' waren was:


 • Kennismakingsrondje (wat zijn ieders doelen).
 • What’s in the game: een vogelvlucht van de mogelijkheden van DYE (Do It Yourself Electronics).
 • De verschillen tussen Raspberry Pi, Arduino. 
 • Start met een eenvoudig project waar je thuis mee verder gaat.


We hebben de eerste avond een stoplicht gemaakt wat we konden bedienen vanaf de Raspberry. 

Eerst hebben we de Raspberry aangesloten en geïnstalleerd. In de tussentijd hebben we alle componenten het 'prikbord' aangesloten. Daarna moesten we een aantal commando's uitproberen (Python programmeertaal).

Het was erg cool om je eerste ledje te bedienen met een commando vanuit de computer. (Ben ik dan toch een nerd:)). Daarna hebben we een bestaand programmaatje opgestart en uitgevoerd. 

En tot slot hebben we binnen dat programma wat parameters veranderd om te zien wat de gevolgen zijn.

We mochten de setjes mee naar huis nemen om de huiswerkopdrachten te kunnen maken.

Ik hoorde vanmorgen van mijn collega dat Pierre al lang bezig is met dit soort dingen in het onderwijs dus daar kun je hier en hier meer over lezen.

Ik zelf ben er enthousiast over en ondanks mijn drukke schema en leven hoop ik toch af en toe hier wat tijd voor te kunnen maken om ook weer te kunnen bijleren.


Linux besturingssysteem van de Raspberry

Losse onderdelen om projecten mee te bouwen 
Verschillende Arduino's en Raspberry's


Allerlei sensoren en motortjes om aan te sluiten

Raspberry aangesloten op stoplichtproject

Handleiding met uitleg

Intikken van programma


dinsdag 16 september 2014

Troonrede 2014 en onderwijs

Ik heb de troonrede gemist. Gelukkig is de tekst terug te lezen.


Bron ANP http://nos.nl/artikel/698938-de-volledige-troonrede.html
Ik was benieuwd wat er in staat over onderwijs en technologie in onderwijs.

Opmerkelijk vond ik de laatste zin uit deze tekst.

De ramp met MH17 en de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten maken duidelijk hoe in de wereld van vandaag alles met alles samenhangt. Wij leven in een open en internationaal georiënteerd land dat door persoonlijke, economische, politieke en culturele banden actief deel uitmaakt van de wereldgemeenschap. Dat brengt ons veel goeds, maar het gaat ook gepaard met reële risico's en kwetsbaarheden. Conflicten die zich duizenden kilometers ver weg afspelen, roepen in ons land emoties en reacties op. Dat is niet nieuw, maar in een tijd waarin iedereen de wereld via de smartphone in zijn hand heeft, is de maatschappelijke impact groter en sneller merkbaar.

Wie had toch 15 jaar geleden kunnen denken dat een draagbare telefoon zo'n grote invloed zou hebben op ons leven. Waarschijnlijk zullen we in het onderwijs over een jaar of 15 ook op dezelfde manier terugblikken en dan ons zelf afvragen "we hadden toch nooit hadden kunnen denken dat mobile devices, apps, games, augmented reality zoveel invloed op ons onderwijs zou hebben". 
Naar mijn idee onderschatten we de invloed van technologie en mondiale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs enorm.

Over werkgelegenheid en onderwijs werd het volgende gezegd:

De overheid blijft zich, samen met de onderwijssector, vakbeweging en bedrijven, inspannen voor scholing en begeleiding van werk naar werk, en voor meer leer-werktrajecten specifiek voor jongeren. 

Het stimuleren en benutten van jong talent is cruciaal voor toekomstige economische groei. De afgelopen jaren heeft de regering forse stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel te verhogen en de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot komt op termijn 1 miljard euro vrij voor beter hoger onderwijs. Dit geld wordt onder andere ingezet voor meer contacturen, intensievere begeleiding van studenten en het bevorderen van excellentie. 


Je ziet dat onze regering de economie vooropstelt. Onderwijs dient de economie. Ik begrijp dat natuurlijk maar als docent en opvoeder is 'opleiden' ook 'meer mens in wording' worden. Dingen leren over jezelf, jezelf verbeteren en ontwikkelen. De hele tijd moest ik denken aan dit filmpje wat iedereen natuurlijk al kent:)
Hier nog:
De ov-kaart blijft bestaan en komt beschikbaar voor alle mbo'ers. In aansluiting op gemaakte afspraken met de onderwijssectoren investeert de regering daarnaast extra in het  primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarbij staat werken aan vakmanschap centraal, met veel aandacht voor de leraar zelf, maar bijvoorbeeld ook door een eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen.

Wat eronder wordt verstaan weet ik nog niet maar het spreek me wel aan: 'terugbrengen van het ambacht', 'vakmanschap' en 'meester-gezel'.Om de innovatiekracht van ons land te versterken, stelt de regering een 'toekomstfonds' in voor kredietverlening aan innovatieve mkb'ers. 

Kan innovatie niet ook in het onderwijs komen en vanuit daar de samenleving in stromen.
Studenten leren creatief te denken, visie te hebben, problemen op te lossen met 21th century tools in een stimulerende inspirerende leeromgeving......

Benieuwd wat ons de komende tijd allemaal te wachten staat.vrijdag 12 september 2014

Beamen op 20 centimeter afstand van de muur

Ken je dat?
Beamers die meters van de muur moeten staan om een beetje fatsoenlijke grootte te hebben.
Lokalen die te klein zijn om mensen EN en beamer te plaatsen.

Natuurlijk als consument erg handig om op het dressoir voor een muur te zetten.


Onze AV medewerker Paul liet me niet een nieuw model beamer zien van Philips.

De werking is net anders dan bij een gewone beamer. 
De lamp zit niet aan de voorkant maar aan de bovenkant en het is niet echt een ronde lamp maar een brede strook. Een smart Led projector noemen ze het zelf.

Het licht wordt schuin naar boven gestraald. Ik stond versteld van de wering en lichtopbrengst.  Meer info: Philps ScreenNeo

App die je de bevrijding van Nederland laat volgen

In het kader van 70 jaar Bevrijding lanceert het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de gratis app Oorlogsmonumenten in Beeld
Naast de app is er ook een nieuwe interactieve website  waarmee je ook het verloop van de gebeurtenissen van toen op de voet kunt volgen. 

Met de app en de site wordt de geschiedenis van de bevrijding van Nederland in kaart gebracht aan de hand van historische foto’s en beelden van het Polygoonjournaal. Ook geeft de site een overzicht van de activiteiten die in het land worden georganiseerd vanwege het lustrumjaar 70 jaar Bevrijding. 


Ik hoorde er vanmorgen een radiobericht over bij radio 1 en dat is hier terug te luisteren.

Het heeft niet meteen met onderwijs zelf te maken maar is wel in het onderwijs te gebruiken. Ik hou wel van dit soort dingen omdat het het onderwijs erg levendig maakt.


https://itunes.apple.comwoensdag 10 september 2014

VPRO Tegenlicht komt met korte fragmenten en lesinhouden voor HBO

Een tijdje geleden las ik al ergens dat VPRO Tegenlicht zich ook gaat richten op onderwijs.
Ik ben eens een kijkje gaan nemen. Ik zelf geef trainingen Mediagebruik voor Social Workers en vond deze pagina wel interessant waarin het gaat over de rol van 'techniek in ons leven'
 De pagina heeft een duidelijke opbouw waarin teksten en films staan. De teksten verklaren de films en de films zijn steeds korte fragmenten uit een langere film. Als je wilt kun je je verdiepen door verder te kijken.
In de uitleg tekst staan ook steeds linken naar websites van sprekers etc. 
De site biedt dus goede verdiepende content.

Aan het einde van de filmpjes en uitleg zijn er verschillende handreikingen om inhoud aan de les te geven. Er staan stellingen en opdrachten en suggesties voor een essay. 
Tot slot kun je als gebruiker feedback geven op de inhoud.


Er zijn lessen voor het HBO en voor het voortgezet onderwijs.

Ik ben er erg enthousiast over en hoop deze site te kunnen gaan gebruiken. Ik wou dat ik mijn eigen lesmateriaal zo mooi kon maken.
 
Zijn er nadelen? Persoonlijk vind ik het storend dat de filmpjes starten met reclame.
Ik zie een paar hele kritische commentaren staan. Ga zelf eens op onderzoek uit zou ik zeggen.

Misschien zou het in de toekomst mooi zijn dat er op een website als deze allemaal losse content staat die je zelf via drag en drop in je eigen hoekje van de site kunt plaatsen zodat je je eigen les kunt opbouwen binnen de site. Misschien een toekomstige tip voor de makers.

Hier meer info over de onderwijsbundels