Pagina's

donderdag 10 oktober 2013

Wiki en Weblecture: een gelukkig huwelijk

Al sinds het begin van het jaar ben ik intensief betrokken bij een module die alle 2de jaars Social Work studenten volgen: Beleid!. De meeste SW-ers komen naar onze opleiding om met mensen te kunnen werken dus beleid is niet erg populair met als gevolg dat de resultaten bij de kennistoetsen elk jaar erg tegenvallen.

Dit jaar wilden we daar iets aan doen met behulp van ICT.
Vorig jaar waren alle colleges al opgenomen als weblecture zodat de studenten de films konden terugkijken. Dat werd toen erg gewaardeerd maar bracht de resultaten niet op het gewenste nivo.
Dit jaar deden we er een nieuwe tool bij waar ze zelf actiever mee aan de slag moesten: wiki's
 
http://www.creativeeducation.co.uk

Ik heb hele lang met de blokvoorzitter zitten brainstormen. Er zijn een aantal gegevens waar we rekening mee moesten houden zoals het feit dat er ongeveer 180 studenten zijn en en stuk of 10 tutoren die niet allemaal tijd hebben zich overal in te verdiepen.
Een andere constatering was dat studenten het erg lastig vonden de inhoud van de colleges te koppelen aan de praktijk.Een wiki leek ons een geschikt middel om een aantal zaken te verbeteren.

De wiki wilden we op de volgende manier gebruiken.
 • Elke subgroep van 6 personen krijgt een wiki (door mij binnen Blackboard klaargezet)
 • In de wiki moeten ze elk hoorcollege in eigen woorden samenvatten
 • Ze moeten daarbij alle termen en begrippen filteren en plaatsen in een begrippenlijst
 • Vervolgens moeten ze alle begrippen op losse wiki pagina's verklaren.
 • Daarnaast moet de inhoud van het college ook gekoppeld worden aan hun eigen praktijkopdracht. M.a.w. wat kunnen we met dit college voor ons verhaal.
 • Tutoren controleren voor de bijeenkomst de inhoud van de wiki en bevragen de studenten daarover.
We zijn nu een aantal weken verder en het blijkt dat het toch te veel is gevraagd om aan alle bovenstaande punten te voldoen. We zien in de tutorgroepen wel een duidelijke toename van de poging de inhouden van de colleges in de praktijk toe te passen. De samenvattingen worden wel gemaakt maar de begrippenlijst komt meestal niet tot stand. Ik vermoed dat ook niet alle tutoren precies bijhouden wat er zich op de wiki allemaal afspeelt.

Toch zijn we niet ontevreden tot nu toe. De combinatie wiki en weblecture is wat mij betreft een goede al zou ik voor de volgende keer een paar kleine dingen aanpassen.

Ik had er in het begin wel erg veel werk aan om de wikihandleiding te maken en de groepen op gang te helpen. Dat hoef ik de volgende keer alleen maar aan te passen.

Tegelijk met de wiki's hield ik me ook een beetje als een Big Brother bezig met het monitoren van de studenten binnen Blackboard.
Ik stuurde mails naar studenten die langer dan 3 weken niet meer waren ingelogd (dus zij hebben geen weblectures bekeken, powerpoints gedownload om een college te volgen of te bestuderen en ze hebben niet aan de wiki gewerkt).
Ik beloonde studenten met een aanmoedigingsmail die de oefentoets heel goed hadden gemaakt en stuurde een 'mail van aandacht'' aan de studenten die het niet zo goed deden.
Dit monitoren heb ik ook op de Educause geleerd en heb daar destijds over geblogd. Zie sessie 5 in deze link.

Halverwege terugkijkend denk ik niet dat de studenten 'enthousiaster' zijn geworden over beleid. Dat wordt de doelstelling voor volgend jaar.

Ik hoop voor nu dat de studenten na de herfstvakantie geweldig scoren!

Overigens vond ik het zelf bijzonder leerzaam om bij een groot aantal colleges van mijn collega's te mogen zijn. Ik ben weer redelijk op de hoogte wat betreft: WMO, transitie, welzijn, welvaart, Welzijn nieuwe stijl, particiatiesamenleving, doen van onderzoek, leggen van verbanden, gemeenten, managersethiek etc.
MBO en Facebook IN de les

In een vorig blog deed ik verslag van mijn zoektocht binnen het MBO om web tools toe te passen in de les. Ik schreef dat het een beetje uit de hand liep door overgenomen laptops met vieze filmpjes en Google Doc documenten die binnen 10 seconden totaal vernietigd waren. Het gebruik van Youtube was goed: leerlingen moesten filmpjes over een bepaald onderwerp plaatsen in een besloten Facebookgroep die voor de les wordt gebruikt. 
Na de les bleven toen een paar leerlingen hangen om zich te beklagen over aantal raddraaiers.
Bij thuiskomst plaatste ik op Facebook dat we een week later een toets over het onderwerp zouden hebben.

Deel 2.

Al snel kreeg ik een verontwaardigde reactie van een leerling die het maar onprofessioneel van me vond om Facebook daarvoor te gebruiken.

Daarna was het een paar dagen stil...

Bij de volgende bijeenkomst vroegen twee leerlingen of ze even met me mochten spreken. Ze hadden een gesprek met de mentor gehad en wilde dat met mij bespreken. Ze hadden een aantal punten in een brief gezet. De hele klas liep maar buiten en we bleven met zijn drieën achter. De twee leerlingen waren zeer respectvol en het was een goed gesprek.

Daarna kwam de klas weer binnen en hebben ze zeer serieus gewerkt gedurende de rest van de middag.


Terug naar het gesprek: Twee dingen kwamen erg naar voren:
1: Het nivo van de groep is zeer verschillend maar de groep vraagt of ik me op de beginners wil richten en eventuele opdrachten voor mensen die verder zijn apart wil uitreiken. Geen probleem natuurlijk.

2: Bespreken van het gebruik van Facebook.
Er volgde een betoog van de leerlingen dat dat toch echt niet kan: Facebook gebruiken voor lesdoeleinden. Dat iedereen gestressed raak als ik om 23 uur nog een berichtje plaats. Dat ze niet weten wat ze met al die linkjes moeten. Dat Facebook vooral VAN HEN is waar ze met elkaar kunnen hangen. Dat ze vooral gewoon TRADITIONEEL les willen. Ik mag alleen maar huiswerk en opdrachten geven tijdens de les. Dat ze school en privé willen scheiden. Zulke dingen.

Ik werd er stil van.Ik was tegelijk gefascineerd (jongens, we leven in 2013!) als ook een beetje verbaasd (Ik dacht dat jullie blij zijn met nieuwe werkvormen).

Tegelijk moest ik denken aan de presentatie van Danah Boyd die ik in 2011 bij de Educause hoorde spreken over haar onderzoek naar Faceboekgebruik onder jongeren.  

Zij gaf aan dat jongeren het niet prettig vinden als ze in hun omgeving worden lastiggevallen door docenten of dat ze het gevoel hebben dat ze bekeken worden.

Ondertussen heb ik internet dus kan naar andere vormen uit gaan kijken
Toch wil ik de besloten Facebookpagina blijven gebruiken. Het lijkt met voor hen beter dat ze een aparte Facebookpagina starten waar ze lekker kunnen hangen met elkaar.

Tegelijk voel ik ook de behoefte hun mediagedrag te bespreken. Het is naïef van ze te denken dat niemand daar kijkt. Van mij hebben ze weinig te vrezen, maar ze moeten zich wel bewust zijn wat ze plaatsen. Deed me denken aan dit geweldige filmpje.
 
Vandaag zag ik de mannen weer en ze hebben weer prima gewerkt. Goede bijeenkomst.
Allemaal prettige herfstvakantie en daarna weer verder met nieuwe pogingen.

zondag 6 oktober 2013

MOOC Blended Learning start 15 Oktober

Binnen de HBO faculteit waar ik werk zijn onder bevlogen leiding van de curriculum commissie grote veranderingen gaande. Deze week werd weer een presentatie gegeven waarin ze vertelden dat we bij Social Work 2.0 gaan werken met nieuwe didactische onderwijsvormen (Flip the Classroom, Blended Learning). Er bestaan verschillende modellen maar gemeenschappelijk is wel dat de rollen van docenten en de manier van kennisoverdracht anders is dan in traditionele vormen van onderwijs.

We zullen ons als docenten in de toekomst natuurlijk allemaal meer moeten gaan verdiepen in dit fenomeen. Gelukkig zijn we niet de enige instelling die zich bezig houdt met dit soort veranderingen. Er is op het internet al heel veel informatie te vinden over deze nieuwe vormen van onderwijs waarin ICT een rol speelt als middel en ter ondersteuning.

15 oktober start er een gratis MOOC over Blended Learning.
Interessant voor iedereen die met onderwijs bezig is lijkt me.....

https://www.coursera.org/course/blendedlearning
MOOC staat voor Massive Open Online Course.

Nog even in het kort: een MOOC is een on line opleiding waarin je elke week filmpjes moet kijken en opdrachten moet maken. Binnen de cursus zijn er fora waar je met elkaar over verschillende onderwerpen kunt discussiëren. Per week staat een onderwerp centraal. De feedback krijg je van je medestudenten. Aan het eind van de cursus (6 weken) krijg je een certificaat of bewijs van inschrijving.

Het is geen uitzondering dat er tussen de 2 en 20 duizend mensen aan 1 cursus meedoen (Massive).
Er is geen voorkennis nodig maar enige affiniteit met onderwijs is wenselijk. Verder mag iedereen meedoen (Open)
Je kijkt en maakt de opdrachten in je eigen tijd en tempo vanachter je eigen computer maar moet dit steeds voor de deadline van de week gedaan hebben (Online)

Afgelopen februari heb ik met veel plezier een MOOC gevolgd over muziek maken met de computer. Naast het tot me nemen van de aangeboden stof heeft het ook het effect gehad dat ik me veel meer ben gaan verdiepen in het onderwerp buiten de MOOC om. Ik heb er weer meer boeken over gelezen en artikelen over gezocht. Het heeft me destijds erg geïnspireerd. Het heeft er zelfs aan bijgedragen dat ik de kans heb genomen twee middagen les te geven als docent geluidstechnicus op een MBO.


Hier nog een linkje naar mijn blog van toen voor als je wilt weten hoe het destijds in zijn werk ging.

Wat mij aan MOOC's fascineert is dat het een logisch gevolg is van de huidige ontwikkelingen op het internet

 • Eerst was er geen internet en was je voor kennis aangewezen op boeken en onderwijs
 • Toen kwam het internet en ging men zelf content genereren die voor iedereen toegankelijk was maar die niet gestructureerd was
 • Hogescholen en universiteiten wereldwijd stellen al een aantal jaren veel colleges vrij ter beschikking in de vorm van podcasts en weblectures
 • Naast het openstellen van colleges is er nu een grote ontwikkeling gaande om alles open te stellen (Open Educational Resources)
 • Een MOOC gaat weer een stap verder: hier wordt de kennis gestructureerd aangeboden in een virtuele leeromgeving
 • De volgende stap is dat deze cursussen gecertificeerd zullen worden
 • De volgende stap....
We zullen als instelling er over moeten nadenken hoe we ons nog gaan onderscheiden ten opzichte van dit soort ontwikkelingen.....

Goed ook om te weten dat de faculteit ICT binnen Zuyd ook bezig is het ontwikkelen van een eigen MOOC.
Op dit blog is daar meer over te lezen.zaterdag 5 oktober 2013

Eerste (Hilarische) ervaringen MBO en blended learning

Omdat ik les geef op zoals MBO als HBO en veel gebruik maar van ICT in het onderwijs blog ik daarover. Dit blog gaat over mijn eerste 6 weken aan ervaring binnen een MBO.

Ik ben 6 weken geleden blanco begonnen. Ik heb alle vrijheid om invulling te geven aan mijn lesinhoud. Ik heb een boek waarmee ik moet werken. Ik ben gewoon begonnen en al snel bleek mijn werkwijze goed te passen in een didactisch model uit dit kennisnetfilmpje. 
Vooral vanaf 3m05 zijn overeenkomsten. 
(Dit model van Jackie Gerstein is een combinatie van het T Pack model en de leercyclus).Momenteel ben ik bezig met het onderwerp Equalizers (geluidstechniek). ik ben al een aantal weken op verschillende manieren bezig met het onderwerp. Hieronder staan de hoofdpunten van mijn werkwijze.

1. Allereerst liet ik studenten in tweetallen samenwerken. Ze moesten op een blaadje alle begrippen schrijven die ze kennen rondom dit onderwerp (nulmeting: wat is startkennis en samenwerkend leren).

2. Vervolgens mochten ze in de praktijkruimte in kleine groepjes experimenteren met een mengpaneel rondom verschillende opdrachten (experimenteren).

3. Vervolgens heb ik aan de hand van een hoofdstuk uit het boek alle relevante theorie doorgenomen en besproken en demonstreerde ik verschillende types filters met audiosoftware (kennis).

4. Vervolgens liet ik de studenten op youtube zoeken naar relevante filmpjes en zij moesten die link plaatsen in onze besloten Facebookgroep (betekenis geven, onderzoek).

5. Vervolgens gaf ik schriftelijk feedback op de filmpjes. Welke filmpjes waren geschikt en waarom. Ik gaf verheldering van onbekende begrippen en legde de aandacht op bepaalde passages (feedback).

6. In een volgende theorieles bespraken we de twee beste films en gaf tussendoor verdiepende stof en stelde tussendoorvragen. In deze fase gaf ik aan wat ik van ze verwacht bij een toets.

7. In dezelfde les startte we met het werken aan een gezamelijk Google Docs document waarin ze alle relevante begrippen moesten verklaren (samenwerkend leren).

8. Daarna was het plan om een individueel blog te schrijven waarin ze hun eigen verdiepende verhaal over het onderwerp zouden mogen schrijven.

9. Daarna wilde ik ze feedback laten geven op elkaars blog.

10. Tot slot zou er een eindtoets zijn met luister- en theorievragen op 4 nivo's.

De stappen zie je globaal terug in het volgende schema.
Ik volg het schema nog niet helemaal per stap maar er is veel overlap.
Het is een cyclisch proces dat rechtsboven begint.Meer info over dit model van Jackie Gerstein.

Tot zover de theorie, nu de praktijk!

Op papier heel mooi natuurlijk maar ik ben deze week bij stap 7 aangekomen en heb besloten om stap 8 en 9 over te slaan. Bloggen is nog iets te veel gevraagd op dit moment.  Ik heb de toets opgegeven voor volgende week.

Wat ging 'mis', of beter wat heb ik onderschat en wat leer ik eruit.

Om te communiceren gebruik ik een besloten Facebookgroep. ik communiceer daarmee met de studenten en bij bepaalde opdrachten moeten zij daar plaatsen. 
Ik geef plaats vaak algemeen interessante links maar merk dat de 22 studenten daar nauwelijks iets mee doen.
De studenten plaatsen (onzin)posts die geen relatie hebben met het onderwerp.

Het plaatsen van de youtubefilmpjes (opdracht stap 4) ging goed alleen kreeg ik niet de indruk dat zij met veel aandacht de filmpjes hebben bekeken. 
Ze hebben gezocht op onderwerp in youtube en de link vrij snel geplaatst. Volgende keer wellicht een link zelf plaatsen en daar vragen over stellen.

En nu komt het hilarische deel van het verhaal.
Ik liet in de les op een laptop van een student een van de filmpjes zien (omdat ik als ieuwe werknemer nog geen internet heb). De student was blij dat zijn laptop op de beamer en geluidsinstallatie werd aangesloten dus eerst moesten we genieten van een of ander housenummer en wist de student opeens niet meer hoe hij het filmpje moest stoppen:).

Nadat het een minuut of 10 goed ging met het bekijken van twee filmpjes met uitleg en tussendoorstops werd zijn computer opeens op afstand overgenomen en verscheen er opeens een 'filmpje met expliciete inhoud' op de beamer. Ik vroeg dat natuurlijk te stoppen maar ik wist niet wie zijn laptop had overgenomen. Hij met zijn handen semi onschuldig in de lucht: ik doe niets hoor mijnheer, ik weet ook niet wat er gebeurt.

Zucht...Ik zette de beamer even handmatig op een ander ingangssignaal maar iemand had een remote control vervanging want de beamer ging tot 3x toe terug naar dit beeld voor 18+.
(Nu schrijvend denk ik dat de beamer gewoon zocht naar een input signaal).

Toen dat allemaal eenmaal achter de rug was moest ik nog beginnen aan de google docs opdracht....
Om te voorkomen dat alle studenten een googleaccount moeten aanmaken had ik de opdracht open gezet met een link. Geen goede keuze zou snel blijken.

Nadat ik de opdracht had uitgelegd gingen meerdere anonieme schrijvers met de inhoud aan de haal en verdween mijn tekst als sneeuw voor de zon en verschenen allerlei onzinteksten in het beeld. Vervolgens ontstond een grote weerstand tegen de opdracht, 'dit zou absoluut niet werken' was de boodschap.

Het was tegen het eind van de bijeenkomst en ik besloot ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Ik was best boos eigenlijk terwijl het maar een klein clubje was dat de boel verstierde. "Als jullie serieus genomen willen worden moet je ook serieus doen!"

Met die boodschap zijn ze naar huis gegaan.

Na afloop bleef een clubje studenten achter die zich beklaagden over de relschoppers. Ik gaf aan dat ze hen daarop moeten aanspreken in en buiten de les maar dat vinden ze erg lastig.
Ook begon een aantal van hen te klagen over mijn opdracht. Ze wilde hun samenvatting helemaal niet delen met de anderen. Ze willen niet dat anderen meelopen en profiteren van hun inzet. Ik gaf aan dat ieder een beetje info moet geven zodat er in het een geheel een grote samenvatting ontstaat waar ik feedback op kan geven.

Later op de avond dacht ik dat ik beter de blogopdracht kon weglaten en plaatse een post op Facebook: volgende week toets over equalisers.

Benieuwd naar het vervolg?
Ik ook.....