Pagina's

zondag 30 oktober 2011

15 Educause terugblik en Wat neem ik mee terug?

In dit ‘laatste' flinke Educause -blog geef ik eerst een persoonlijke terugblik en vervolgens bespreek ik wat ik van deze week mee terug neem naar de Hogeschool.
Je kunt dus e.v.t. meteen door naar tweede deel.

 Persoonlijke terugblik.
Overview
Het zit erop, de vakantie (contactvrije lesweek :)) en de week Educause 2011.
Amerika was een intense ervaring: de eerste keer in Amerika zelf, mijn eerste grote conferentie en mijn eerste ‘reporter-ervaring’.
Het was 1 dag reizen heen, 1 dag de toerist uithangen en elkaar beter leren kennen, 1 dag PreConference, 2 dagen vol programma, en 1 halve dag afsluiting en 1 dag terugreizen. Tussen de bedrijven door nog een grote hal met allerlei infostands en 2 avonden een klein feestje.

Ik had me voorgenomen om elke dag te bloggen en te filmen. Ik heb best wat leuke filmpjes gemaakt en heb een aantal interessante presentaties gefilmd. Dat bloggen is tot en met woensdag gelukt, de rest heb ik thuis gepubliceerd. Veel werk maar als het deze week niet gebeurde zou het er nooit meer van komen.

In de week zelf was het heel hard werken om alles geregeld te krijgen. Vooral aan het plaatsen van de filmpjes en foto’s had ik soms per dag alleen al 8 uur extra werk. De film moest vanuit de camera overgezet worden, ingeladen in moviemaker, ge-edit worden, eventueel van titels voorzien, renderen en uploaden naar YouYube.
Het bloggen deed ik tussen het renderen van de film door ’s avonds of ‘s morgen als de biologische klok me tussen 5 en 6 uur wakker maakte (of nadat ik rond een uur of 4 even had geskyped met mijn vrouw, voor haar was het dan 10 uur ’s morgens).

Interactief
Ook wilde ik interactief te werk gaan en de lezers en collega’s betrekken bij mijn avontuur. Ik twitterde kleine berichtjes en had een globaal programma in mijn Outlook klaar staan waaruit ik nog een definitieve keuze moest maken. Collega’s die mijn agenda delen konden op afstand meekijken naar wat nog open stond en mij eventueel ergens heen sturen. Men heeft in de praktijk wel een beetje meegekeken maar ik ben uiteindelijk niet door iemand ergens heen gestuurd. Terwijl ik in Amerika was ging het hectische docenten- en collega bestaan natuurlijk gewoon. Diegene die me volgden vonden het leuk om mijn persoonlijke berichtjes en filmpjes te lezen.

Ik heb even getwijfeld of ik het zo persoonlijk moest maken. Ik heb uiteindelijk gedaan zoals ik dacht dat het best was. Ik probeer ook alles zo te schrijven dat iedereen die minder thuis is in de materie er toch iets van begrijpt en mensen die mij persoonlijk kennen maar niet zozeer interesse hebben in het onderwerp het ook leuk vinden om mee te lezen.

Blogkijkers
Overigens heb ik gister eens voor naar de statistieken gekeken. Ik wist niet dat je er zoveel informatie uit kunt halen. Je kunt zien vanuit welk land mensen kijken, op wat voor soort computer (Apple, windows, ipad) en met wat voor een browser (firefox, safari).

Ik wilde natuurlijk wel graag dat mensen af en toe op het blog keken en bracht het via email, twitter en yammer onder de aandacht.
Ik heb het blog vanaf januari en had tot nu toe rond de 750 views. Niet echt veel maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Als er 1 collega iets aan heeft (en dat was,  bleek onlangs,  het geval) dan is het al zinvol.
Deze week is er dus ongeveer 1200 keer op het blog gekeken dus daar ben ik tevreden mee.
Erg leuk was dat de Educause-website mijn blog ook een keer heeft opgenomen.
De YouTube filmpjes zijn ook redelijk bekeken met als hoogste scores de heenreis (75x) en de presentatie van Seth Godin (55x).Ik heb niet echt de tijd genomen om uit te gaan en cultuur te snuiven.
’s Avonds was ik vooral bezig om alles te verwerken. Enerzijds ben ik er voor werk. Anderzijds is het wel mijn eerste keer in Amerika en de kans om bijvoorbeeld even naar New York te gaan (150km). Dat heb ik niet gedaan, helaas. Echt spijt heb ik er niet van. Ik heb wel redelijk wat gesprekken gevoerd met mensen op straat, tijdens de conferentie, bij OccuyPhilly en tijdens de feestjes waardoor ik wel een beter begrip heb gekregen van Amerika zelf. En cultureel ben ik vrijdag wel aan mijn trekken gekomen in het Museum of Art waar ik veel mooie werken heb mogen aanschouwen.
 
Wat neem ik mee terug
Inleiding
De grote vraag is natuurlijk wat ik mee terugneem naar de Hogeschool. Wat heb ik gemerkt van trends en vragen rondom onderwijs en ICT.

Wat ik in ieder geval mee neem zijn de contacten die ik heb opgedaan met collega’s uit het land. Een aantal van hen bloggen hun ervaringen van de Educause ook en ik zal hen dus ook in de gaten houden. Dat alleen is al heel waardevol geweest. In een van de Blogs som ik al hun URL’s op dus wie interesse heeft…..

Er zijn heel veel onderwerpen aan bod geweest maar mijn interesse lag vooral in het Teaching and Learning gedeelte waaronder: visie op onderwijs, digitale leer en werkomgevingen, toepassingen in het onderwijs.

Ik ga nu geen opsomming geven van de losse presentaties, daarvoor kun je mijn losse blogs lezen. Wel ga ik proberen dingen in verband te brengen met elkaar. Het is een persoonlijke, subjectieve actie dus voor discussie geschikt. Het is niet mijn bedoeling mensen te beledigen of onderuit te halen, misschien bespreek ik dingen die al lang geregeld zijn. Het zijn persoonlijke overpeinzingen. Of zoals Nina Simone het zo mooi verwoorde :I’m just a soul who’s intensions are good’.

Wat me het meest is bij gebleven zijn de openingspresentatie van Seth Godin en de presentatie van Danah Boyd. Ik raad iedereen aan de film van een uur te bekijken (op het blog). En eventueel hetverhaal van Danah te lezen.

Op zich is het ook wel logisch dat zij het meest zijn blijven hangen want ze werken beide vanuit een bepaalde visie op onderwijs. Heel veel andere presentaties gingen rondom een bepaald deelonderwerp zoals ‘ iPads in de klas’ of ‘hoe gebruiken we leeromgeving x op onze school’. Ook interessant maar veel minder inspirerend (voor mij).

In principe is het allemaal terug te brengen op de vraag (waar Educause ook over gaat): welke rol heeft het internet en ICT op ons onderwijs.

Revolutie
Wat ik me van Seth herinner is in de grote lijn zijn uitspraak dat elke tijd een bepaalde revolutie heeft die alles op zijn gat gooit wat eigenlijk goed geregeld was.
Hij noemt voorbeelden uit het verleden die teruggaan naar de eerste lopende band van Henry Ford en gebruikt het meest recente voorbeeld: de muziekindustrie.
In zijn verhaal geeft hij een beeld van de muziekindustrie die jaren goed heeft gefunctioneerd: je kocht een LP, leende die uit, raakte die kwijt en kocht een nieuwe, de radio diende als distributie en de cirkel was rond. Met de komst van CD werd kopiëren makkelijker en nu met mp3’s kopt niemand meer muziek en is de muziekindustrie dood!. Maar niet de muziek zelf. Er is meer muziek dan ooit tevoren! En dat is een deel van de revolutie. (hij houdt zich niet bezig met een oordeel over goed of slecht om muziek te kopiëren). 
Hij geeft in zijn verhaal aan dat diegene die het productieproces in handen heeft de macht hebben. Zo was het vroeger bij de lopende band en zo is het nog steeds.
Alleen er is een verschuiving. Omdat op het internet alles te vinden is en mensen door de web 2.0 technologie zelf ook kunnen plaatsen zijn we onze eigen producenten geworden. Iedereen met een computer en een internetverbinding kan zijn wie die wil zijn: popster, blogger, zich presenteren als timmerman, schilder, noem maar op.

Vertaling
Als ik dat naar ons onderwijs vertaal haal ik daar een paar dingen uit.

Alles online en gratis versus studiegeld betalen
Doordat kennis gewoon op het internet te vinden is moet je je afvragen hoe we als onderwijsinstelling omgaan met onze rol. Waarom zou iemand studiegeld moeten betalen als alles wat die moet leren gewoon online te vinden is. Hoe gaan we ermee om dat kennis gratis te vinden is en overal beschikbaar is.
Je kunt dit vergelijken met die revolutie in de muziekindustrie, die leek goed te werken en toch is de muziekindustrie nu dood.
Moeten we in het onderwijs een andere rol gaan vervullen: leren omgaan met deze informatie, mensen begeleiden in het filteren en op waarde schatten van de info, mensen accrediteren en diploma’s geven? Ik weet het antwoord niet maar ik verwacht wel dat daar veranderingen in gaan komen.

Het antwoord hoe je dat moet doen geeft Seth Godin ook niet, sterker nog, hij geeft aan dat er ook geen antwoord is. Veel mensen hebben behoefte aan richting, duidelijkheid en structuur, maar in deze fase van de revolutie is die er niet. Ieder zal daar zijn eigen weg in moeten vinden.

Ik wil ook niet onvermeld laten dat het op de Educasue toch wel een beetje gonsde rondom een gratis leeromgeving die gezien wordt als de partij die Blackboard omver zal werpen: Open Class, een samenwerkingsverband van uitgever Pearson en Google.


Waarom leren als je het per direct online kunt vinden
Op kleine schaal kun je je afvragen of we niet de inhoud van ons onderwijs nu al moeten aanpassen. Wat voor zin heeft het nog dingen uit je hoofd te leren als alles online en per direct beschikbaar is.

Seth Godin zei daar zelf ook iets over: als je op Wikipedia kunt opzoeken wat de hoofdstad van Rusland is, waarom zou je het dan uit je hoofd moeten keren. Kunnen we onze studenten (leerlingen) geen oplossingen laten verzinnen voor grotere vraagstukken waar we als mensheid wat aan hebben.

In zijn ogen moet iedereen zichzelf uitdagen en een artist worden. Een artiest (of kunstenaar of revolutionair) is iemand die iets doet wat nog niet eerder is gedaan maar dat wel veel navolging zal krijgen omdat het iets nieuws is en geweldig. Hij noemt als voorbeeld de Beatles die met hun muziek en opnametechnieken het muzieklandschap tot op de dag van vandaag hebben beïnvloed.

Artist, motivatie, passie
In het verhaal van Danah Boyd gaat het over de veranderende rol van onderwijs (en docenten) met betrekking tot het digitale tijdperk. Ook zij  pleit ervoor studenten op zoek te laten gaan naar hun eigen passie en kwaliteiten om zodoende zichzelf te motiveren om te werken en te leren en om datgene te doen waar ze het best in zijn. Willen we studenten afleveren die goede cijfers halen of willen we ze leren hoe ze het redden in de maatschappij? Maken we consumers of producers? Dit betekent wel dat je als docent op een hele andere manier les moet geven, je wordt veel meer coach, mentor,  begeleider en stimulator.

Online
Nog een opmerking over het feit dat alles online te vinden is:
Moeten we als instelling ook onze kennis openbaar maken. Op universiteiten is het heel gewoon dat alle colleges opgenomen worden en openbaar zijn. Bij Hogescholen is dat nog niet het geval. Het credo ‘Kennis is macht’ is veranderd in ‘Kennis delen is macht’.  Ik denk dat er binnen de Hogescholen de rol van de bibliotheek daar heel belangrijk in kan worden.

Als ik kijk naar het aanbod van sprekers dan valt me op dat in Amerika onderwijsinstellingen veeeel verder zijn met het online aanbieden van hun lessen. Ik zou wel eens willen inventariseren wat wij op dat gebied binnen onze Hogeschool allemaal doen. Ik zou ook graag eens zien hoe het daar precies gebeurd. Ik ben als docent een voorstander van studentcontact maar zie als techniekgeinteresseerde  veel mogelijkheden voor het verrijken van het onderwijs door digitale content.

We zouden alleen al in onze eigen faculteit elke vakdocent zijn eigen Blackboard omgeving kunnen geven en hem/ haar zo veel mogelijk info te laten verzamelen rondom de deelonderwerpen. Studenten kunnen daar aan meewerken (zie wikivoorbeelden Michael Wesch). Uit al deze info zou een docent dan verdiepingscursussen geven of ze kunnen een onderdeel vormen van een online leeromgeving. Ik merk dat bij ons studenten soms klagen dat ze weinig contact tijd hebben en niet altijd veel te doen hebben terwijl de docenten onder grote druk werken om alles geregeld te krijgen. Misschien liggen daar nog kansen voor ons. Benieuwd hoe anderen daar over denken.

Als ieder dan ook zijn eigen Blackboard of leeromgeving heeft is het nog maar een kleine stap naar het volgende punt wat ik wil maken voor mijn eigen opleiding.

Monitoren binnen Blackboard
Er zijn een aantal presentaties geweest waarbij de data van de online leeromgeving gebruikt werd om de risicostudenten te filteren. In de praktijk was het heel simpel: elke student die zich na de start van de cursus inschrijft of die per week minder dan 3x in het systeem inlogt of die per week minder dan 3 uur online is, is een risicostudent. Punt.

Zo heb ik het nog niet bekeken en raakte in gesprek met collega Henny van Saxion. Hij gebruikte als docent een functie (grade?) (Blackboard ligt er nu even uit dus kan dat nu niet controleren) om te zien of studenten wel bepaalde zaken hebben bekeken.
Ik heb bijvoorbeeld pas het maken van het digitale portfolio uitlgelegd en heb daar een aparte omgeving voor. Ik krijg hier normaal heel veel mails met vragen over. Aan de instructiekant heb ik het dit jaar drastisch verbeterd door een zelf-instructie-prezi te maken waarin elke stap met 15 eigen gemaakte filmpjes (screencasts) wordt uitgelegd. 
Wat ik dus ook kan doen is een uitdraai maken van de studenten die wel of niet hebben ingelogd. Als ik dan weer een vraag krijg kan ik zien of ze überhaupt de filmpjes hebben gezien.

Of in een ander geval: er staat een oefentoets voor de BOK toets op blackboard. Je kunt dan preventief alle studenten mailen die die toets niet hebben geoefend. In de praktijk blijken zulke zaken bij andere scholen zeer effectief.

Mijn pleidooi zou dan ook zijn om nog eens goed te kijken naar hoe wij Blackboard gebruiken. Nu zit vrijwel de gehele opleiding (Major) in 1 omgeving en wordt door 1 persoon beheerd. Ik vraag me af welke docent verder nog daar te vinden is om daar gegevens uit te halen. Daar liggen grote verbeterkansen.

Bijscholen ICT docenten
Ook dit sluit aan bij mijn laatste en ik denk afsluitende punt.
Ik kan mij voorstellen dat mijn collega’s bij het lezen van al het bovenstaande denken: ik heb niet zoveel met techniek en ict en internet en nieuwe media.
Ik heb het al zo druk en dan zo ik dat er ook nog bij moeten doen.

Ik weet uit ervaring dat er verschillende gebruikers zijn (m.b.t. ICT, internet en nieuwe media):
 • Mensen die het makkelijk oppikken en gebruiken
 • Mensen die het makkelijk oppakken maar de link naar onderwijs niet maken
 • Mensen die er niet negatief tegenover staan maar niet de tijd hebben om dingen eigen te maken
 • Mensen die er niet negatief tegenoverstaan maar niet weten wat de  mogelijkheden zijn
 • Mensen die er wel negatief tegenoverstaan omdat ze zich onkundig voelen
 • Mensen die er wel negatief tegenoverstaan en er niks mee te maken willen hebben
 • Mensen die ik nu vergeet onder te verdelen in een categorie 
Ik ben natuurlijk vrij vers in dit werk. Ik help al wel heel lang mensen met allerlei zaken maar zie mezelf niet als een ICT expert, ik zie mezelf als een geïnteresseerde gebruiker en ben nog een groentje op veel gebieden. Anderhalf jaar geleden had ik nog geen facebook, had ik nog nooit getwitterd en was dat ook niet van plan, wist ik niet wat een rss feed was, had ik nog geen vimeo account, wist ik niet wat een screencast was, wist ik nog niet hoe je outlook beter kunt gebruiken, had ik nog niet geblogd en wist niet wat dat kan opleveren, gebruikte ik nog geen clouddiensten en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wat ik wil zeggen is eigenlijk: het internet en alles wat daar bij hoort omringt ons. Het is niet weg te denken uit ons leven. De studenten waar wij mee werken groeien er mee op en al zijn we digitale immigranten we zullen toch een poging moeten doen om zelf ook een leven lang te leren. Het zal de komende jaren ons onderwijs ook naar mijn verwachting rigoureus veranderen. We moeten onszelf bijscholen of we moeten bijgeschoold worden of we moeten gefaciliteerd worden, ik weet niet hoe maar we moeten ons blijven ontwikkelen en meegroeien.
Ik denk dat daar nog heel veel kennis gedeeld kan worden

Ik bedoel dat niet vervelend.
Ik merk bij mezelf dat dit een drijfveer is geweest in het helpen van anderen: laten zien hoe simpel het kan zijn en wat het je kan opleveren.  
Het mag duidelijk zijn dat dat voor mijzelf ook geldt. Ik heb hier niet de pretentie de waarheid en kennis in pacht te hebben en kan nog heel veel leren van heel veel mensen om me heen.

Ik denk dat ik ga afsluiten en het belangrijkste nu wel op een rij heb.
Door het schrijven ontdek ik ook mijn passies: anderen verder helpen en het zelf ontdekken van nieuwe dingen.

Daarmee vrees ik dat dit dus toch niet de laatste blog is van de Educause

Ik hoop dus weer tot binnenkort. 

And now for something completely different
Tot slot wil ik op een humoristische manier aflsuiten.
Diegene die alles hebben gelezen hebben ergens gezien dat het me opviel dat de Amerikanen heel veel ijsklontjes in hun cola doen.
Gister was ik even op mijn YouTube kanaal aan het rondkijken en ontdekte dat er een paar graits tools zijn om bijvoorbeeld animaties te maken. Nieuwsgierig als ik was heb ik het meteen uitgeprobeerd en er 1 gemaakt. 
Ik kon kiezen uit een plaatje van een witte en een zwarte iPod en een plaatje van een glas cola naast een hamburger.

Ik koos voor de laatste. Ik mocht zelf de teksten verzinnen en het programma maakte er dan een filmpje van. Hij kon zelfs Nederlands spreken.
Het is onverstaanbaar dus ik heb er tekstballonnen bijgezet (deze zijn niet op iPad of iPhone te zien, alleen op desktop computers?!).
Veel kijkplezier.

vrijdag 28 oktober 2011

14 Educause Back Home 21/22 okt 2011 Philadelphia - A'dam

Het is nu vrijdag 28 oktober dus bijna precies een week geleden dat we zijn teruggekeerd.
Deze week had ik vakantie maar noem het liever een 'Contactvrije week'.  Ik zag die term bij collega Chris voorbij komen en vond dat wel een goeie.

Nu ik zelf de film nog eens bekijk moet ik wel een beetje lachen. Ik ben die week zo bezig geweest alles op allerlei manier vast te leggen dat ik zelfs de terugtocht minutieus film.
Feitelijk is er niets om speciaal terug te kijken! Het is hooguit een herinnering aan de weg terug. Maar in het kader van afmaken waar je mee begint heb ik het tot ergernis van sommige (denk ik) toch maar licht neurotisch volgehouden.

Ik ben benieuwd, nu er een week tussen heeft gezeten, hoe iedereen terugkijkt op de studiereis.  Ik ben vorige week op donderdag voor het ontbijt begonnen met het schrijven van 'wat neem ik mee terug om te vertellen'. Ik heb er sindsdien niet meer aan gewerkt en er niet eens meer naar gekeken. Ik ben benieuwd of ik er zo verder mee kan of dat ik de toon aan ga passen. Misschien zat ik er toen vol in en schreef vol overtuiging?
Ik wil in ieder geval nog een apart, laatste blog schrijven waarmee ik terugblik op mijn programma en de vertaling maak naar mijn Hogeschool. Reisgenoot Hans mailde het ons deze week ook al, er zijn dus meerdere mensen mee bezig. 

Misschien kun jij (de lezer) je reactie hieronder vermelden. Wat is jou het meest bijgebleven, wat is de toekomst, wat gonsde er tijdens de conferentie, waar moeten we aandacht aan geven, waar moeten we vanaf, kortom wat was de (onuitgesproken) boodschap van Educause 2011.  

Hier het filmpje.
Overigens heb ik deze met YouTube van een aantal opmerkingen  voorzien, net als de filmpjes van de voorgaande dagen. Vreemd genoeg spelen die niet overal goed af. Op iPhone en iPad komen de titels niet mee. Als iemand weet wat dat is......

donderdag 27 oktober 2011

13 Educause Feestjes, Stadsfoto's, Kunst en OccupyPhilly.

Dit is een van de laatste blogs. Er komt nog een filmpje met de terugreis en een nabespreking van de Educause: wat neem ik mee terug naar Nederland, naar de Hogeschool.

Feestjes
De Educause startte op dinsdag met de PreConference.
Woensdag was de opening met in het hotel tegenover ons het feestje van Blackboard. Rienke en ik hebben er wat gegeten maar zijn na een uurtje weer terug gegaan.
Donderdag was het Educause feest in het Convention Centre, een mooi gebouw.
Rienke en ik hebben bijna de hele avond gesproken met een IT-er van Indiaase afkomst die op ene Universiteit werkte een paar uur vliegen verwijderd van Philadelphia. Het was vooral een gesprek over Amerika zelf.

Van beide avonden heb ik een kort filmpje, leuk voor een impressie, meer niet.
Kunst
Op vrijdag heb ik mezelf na de eerste sessie beloond op een paar uur voor mezelf. Ik had begrepen dat de sluiting van de Educause niet het meest inspirerend zou zijn dus heb ik me op een andere manier laten inspireren. Ik ben te voet naar het Museum of Art gegaan (van de Rocky Steps) en heb daar ongeveer 3 uur in sneltreinvaart de enorme collectie gezien.
Heel veel Europese en dus redelijk bekende kunst. Veel mooie werken gezien.
Er zijn in het museum veel themazalen en die heb ik vooral gefilmd. Van de werken heb ik foto's gemaakt.
Ik hoop niet dat ik daarmee de wet overtreedt.
De film is op youtube niet terug te vinden in ieder geval en alleen (in principe) via dit blog te bekijken. Een aanrader.
OccupyPhilly
Zoals je hebt kunnen lezen was ik niet zo blij met de keuze voor het Social Event. Het was gelukkig wel heel leuk om met de nieuwe reisgenoten op te trekken en kennis te maken.
Tijdens de rondrit door de stad kwamen we langs de tentjes van de Occupy Philly, de Philadelphia versie van Occupy Wallstreet. 
Rienke en ik namen ons voor die namiddag langs te gaan en wat mensen te interviewen.
Het was best een heftige ervaring omdat je met de onderkant van de samenleving wordt geconfronteerd. Bij sommige begreep je de problemen niet helemaal, anderen waren heel verward of zelf psyhotisch, veel mensen waren bijzonder onverzorgd. 
Niet dat ik niets gewend ben, integendeel. Maar dat maakt het niet minder indrukwkkend.
Ik heb ongeveer 35 minuten gefilmd en geprobeerd er in de montage een logisch samenhangend verhaal van te maken.
Als ondertitels geef ik wat feiten die ik deze week heb geleerd.
Foto's Philadelphia
En dan tot slot een simpele afsluiting: foto's van de stad. Het zijn vooral foto's van gebouwen, willekeurig achter elkaar gezet en af en toe zie je de gebouwen 2 of 3 x terugkomen.
Gewoon als herinnering.


 

12 Vrijdag Educause Belangrijke voorwaarden om On-Line les te geven


De laatste presentaties van de Educause waren op vijdag.
Het waren twee ronden van 1 uur met daarna de afsluiting.
Ik koos ervoor om na de eerste ronde even een moment voor mezelf te nemen en wat cultuur te snuiven en het ‘Museum of Arts’ te bezoeken van Philadelphia, daarover een ander blog.

Vrijdag sessie 1 8.30 uur
Essential Attributes of Faculty Professional Development: The Excellence in Online Education Initiative


Professional development in best practices for online teaching is essential to ensuring the success of new online instructors. In this session, learn the 12 essential attributes of faculty professional development programs informed by adult learning theory. Hear how they were implemented through an action research process and see them illustrated through Bay Path College's unique three-tiered approach to online faculty development that includes a comprehensive orientation, mentoring, and ongoing support. Session attendees will be able to share their programs' components that fit these attributes and discover new ways to implement them.

Dit was een beetje een vreemde presentatie.
Het onderwerp was duidelijk: aan welke eigenschappen moet je voldoen om op een goede manier online te kunnen lesgeven. Deze instelling heeft daarvoor een 12 tal punten opgezet.
In plaats van zoals gebruikelijk de werkwijze te schetsen en aan te tonen hoe ze kwamen tot dit resultaat deden ze het anders. Ze deelden de 12 punten op voorhand uit bij de deur, projecteerden ze op het scherm en vroegen aan de zaal weke punten men herkend. Vervolgens werd dan bij elk punt bevestigd beantwoord dat dat een belangrijk punt was. Helaas was het spreektempo ‘ons kent ons’ dus daar kon ik niet veel soep van koken.

Wat wel van te voren vermeld werd:
Elke docent die zich gaat bezighouden met online lesgeven krijgt een acht daagse verplichte cursus waar ze leren hoe te werken en waar rekening mee te houden.

Belangrijk is te werken met een doelstelling, de kwaliteit te waarborgen en studenten uit te dagen. Om deze werkwijze te kunnen laten slagen moet de faculteit wel begrijpen wat het nut is van online werken.

Ze leggen kort uit hoe ze in het verleden hebben gewerkt, zie onder.

Jaar 1
Gestart in 2007. Weinig online cursussen. Meer 1 op 1 online cursus.
Nu ander model:
-Mandatory, eight week, facilitated orientation

-Focus op oriëntatie
Afstemming onderling
Didactische verschillen
Gebruik van LMS
Ervaringen studenten?


Mentoring
Alle deelnemers zijn met een mentor verbonden
Hun live gedrag in de cursus wordt geobserveerd
Docenten kunnen gedurende het hele proces steun verwachten.

Evidence of succes
Evaluatie: tevredenheid van faculteit binnen oriëntatie
84 % heeft goed gevoel n.a.v. online teaching cursus (ter voorbereiding)

Ik geef de beknopte versie weer van de 12 punten welke hieronder uitgebreider terug te vinden is.

cam240@psu.edu (mail adres presentatrice)
Essential Attributes of Faculty Professional Development Programs

1. Recognition of faculty's needs, concerns, goals
2. Individualized plan
3. Use of faculty experience.
4. Learning environment in which faculty feel supported, respected, and accepted
5. Active participation
6. Reflection
7. Collaborative inquiry
8. Observation
9. Authentic context
10. Action plan
11. Ongoing support
12. Evaluation and revision

Faculty exemplify all six assumptions about the adult learner that Malcolm Knowles advanced in 1980 and 1984
(as cited in Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007):
1. Adults’ self-concept develops toward that of a self-directed person.
2. Adults accumulate an ever-increasing reservoir of experiences that can be used within their learning.
3. An adult’s social role and the developmental tasks associated with it impact the readiness of an adult to
learn. (Career stages might be a consideration here.)
4. Adults are more problem-centered than subject-centered in their learning, with a desire to immediately
apply what they learn. If a learning event does not have the promise of filling an immediate need, its
usefulness diminishes.
5. The power of adults’ internal motivations to learn is greater than those that are external.
6. Adult learners need to know why they need to learn something.

Six strategies were advanced by Lawler and King (2001) as a rubric to guide the design and development of
faculty professional development programming:
1. The social and physical environment should reflect a climate of respect in order to allow faculty’s
independence and self-directedness to flourish.
2. Active participation should be encouraged to engage them in the learning event.
3. Build on faculty’s varied experiences by recognizing their rich resource of experiences which should be
incorporated into their professional development as an additional resource for their learning.
4. Use collaborative inquiry to bring faculty out of their isolated work conditions to investigate issues and
concerns that are relevant to them.
5. The programming should be designed with application in mind – learn for action and incorporate action
plans.
6. Empower the participants for application, to put their learning into action. This could include examining
the structures and processes currently in place to support or prevent them from implementing teaching
changes, such as recognition (or lack of recognition) toward promotion and tenure, the local teaching
culture, and the availability of continuing resources.

Four action principles for effective faculty development were suggested by Gallant (2000) that incorporate an
adult learning framework and reflect the adult learning principles provided above:
1. Responsiveness to the individuality of the faculty member is essential, including their preferences for
teaching and learning, prior experiences, and attitudes towards change.
2. Training sessions offered only once are not as effective as those offered on an ongoing basis or those
that build on each other incrementally.
3. Building a community based on collegial sharing provides a necessary support structure.
4. Faculty should experience the teaching and learning conditions they plan to create for their own students
through constructive activities, providing an authentic context for their learning.

dinsdag 25 oktober 2011

11 Donderdag 5 Sakai: Open leeromgeving


Oef! Alles van de donderdag verwerkt!
De laatste presentatie van de donderdag ging over de open source leeromgeving Sakai.
Ik wil er ook graag een apart blog aan wijden.

Voor mij was dit de eerste kennismaking met dit product.
Op het gebied van dit onderwerp (leeromgevingen ofwel LMS) heb ik nog wat te leren. Ik ken alleen Blackboard omdat wij daar op de hogeschool mee werken. Alle anderen zoals Moodle, Sakai en Open Class zijn nog onbekend voor mij.
Binnen mijn werk ligt mijn focus op weblectures en videoconferenties maar ik merk dat deze onderwerpen mijn interesse ook trekken. De leeromgeving is toch de basis waarop een hele organisatie gebouwd is. Overigens zijn er ook instituten die volgens een reisgenoot geen leeromgeving (LMS) gebruiken en verder prima scoren maar dat zal eerder uitzondering zijn.

Deze Sakai omgeving bestaat al een tijdje en ik weet niet hoe deze presentatie zich verhoudt tot de normale omgeving. Ik weet niet of zij een aparte versie hebben.
Ik geloof wel dat het een resultaat is van samenwerkende universiteiten.
De omgeving lijkt qua lay out een beetje op Facbook / Yammer en maakt een hele goede overzichtelijke indruk op mij. Dit zijn mijn aantekeningen.
  
Overigens vertelde die zelfde reisgenoot me dat er in Amerika universiteiten zijn met meer dan 400.000 ingeschreven studenten. Dat is voor ons natuurlijk niet voor te stellen.

Sessie 7 17.00
The Sakai Open Academic Environment: Envisioning Learning, Curriculum, and Networking in a Global Context

This panel will address both the large-scale community vision for Sakai's next-generation open academic environment product and the translation of that vision into NYU's OAE pilot. OAE has been shaped by a conceptual framework of community-developed Design Lenses and its central governance by stakeholder institutions. Attendees will hear about the impact of these user-centered efforts on OAE design, see a demonstration of current progress, and learn about the ways NYU's Global Liberal Studies degree, which takes the network as a guiding metaphor, has constructed its curriculum and pedagogy in concert with the development of this new vision for instructional technology.

Asking questions, sharing insights and collaborating on this session has never been easier.
Log in to comment on this session or tweet it using the hash tag #E11_SESS126.

 
Josh Baron begint met het schetsen van lijn in de geschiedenis van zijn universiteit.
De laatste 50 jaar is er zijn universiteit veel gebruik gemaakt van techniek. Van 2 tv toestellen in de collegezaal (jaren 50) tot de digitale leeromgevingen van nu.
Wat niet echt veranderd is de manier van lesgeven: er worden nog steeds colleges en instructies gegeven alleen is er een verschil hoe ze worden aangeboden (fysiek en digitaal).
Er is wel een verschuiving gaande in de manier van lesgeven en leren door het internet. Vooral web 2.0 toepassingen hebben daar aan bijgedragen (co-creatie en common creations).
Ook dit aspect is de afgelopen dagen op allerlei presentaties aan bod gekomen.
Kennis is online aanwezig en veel mensen werken er aan mee om deze content aan te vullen op allerlei manieren (wiki’s, blogs, youtube, podcaste, artikelen, websites).

Voor diegene die niet weten wat ‘web 2.0’ betekent.
Bij web 1.0 hebben we het vooral over websites van vroeger waarbij je informatie kunt vinden en consumeren. Het was eenrichtingsverkeer.
Sinds een aantal jaren zijn er uitgebreide mogelijkheden om ook zelf input te generen (youtube, blog, wikipedia) en om met elkaar samen te werken (informeren) in netwerken zoals bij Linkedin, Facebook en Twitter). Dat samenwerken en reageren op elkaar zijn kenmerken van Web 2.0 toepassingen.

Er is de laatste jaren binnen hun universiteit een enorme groei op gebied van aantal cursussen, content en modules.
Laatste ontwikkelingen zijn op gebied van Arificial Intelligence (nieuwe cursus kunstmatige intelligentie). Er zijn al 100.000 inschrijvingen voor deze cursus.

De spreker vraagt zich af of deze ontwikkelingen (alle kennis op het internet) niet het eind zijn van het LMS. Een interessante gedachte natuurlijk waarin ook de rol van het onderwijs in moet worden meegenomen.
Hij denkt dat het een begin is van een nieuwe standaard leeromgeving (open).

2de spreker
Sakai is een resultaat van een gezamenlijke inspanning van een grote groep instellingen.
Er zijn 7 functionaliteiten binnen de omgeving:
1 Leer en doceer mogelijkheden
2 Leeractiviteiten
3 Assessment / evaluatie
4 Opennes
5 User autonomie
6 Content creation en use
7 Social interactie


Per categorie (lens) zijn weer subcategorieën welke door de spreker Lenzen (lenses) worden genoemd (zie plaatje).
Dit plaatje doet me denken aan de functionaliteiten van een community waar ik over heb geschreven in het blog over de Xperience in Tilburg.

Op de volgende Linken is meer info te vinden en ook demovideo’s.

Public

voorbeeld van de portal

3de spreekster
Deze vrouw van de universiteit van New York verteld over een pilot die ze daar hebben gedraaid met Sakai.

Kenmerken:
Gebruiker staat centraal
Flexibel
Content (inhoud)
Moderne gebruikers interface

Opbouw lijkt op Facebook / Yammer (Atlas Network).
Elke student heeft een persoonlijke basis pagina met naamsgegevens, maar ook extra informatie zoals portfolio of publicatie.

 • Elke cursus heeft een eigen URL en een profiel.
 • Je kunt de nivo’s van gebruikers instellen.
 • Er is een grouper aanwezig (open source groups management).
 • Studenten kunnen zich in een intellectueel netwerk plaatsen (samenwerkingsnetwerk).
 • Er zijn twee participanten lijsten (basis en richting) handig om je aan elkaar te verbinden (ik weet niet wat hiermee bedoeld wordt).
 • Je kunt participeren in een discussiegebied en hier kun je ook bepaalde rechten geven aan studenten.
 • Google apps kunnen in het systeem embed worden net als Google Calender om zo in projecten te kunnen werken..
 • Tagclouds zijn mogelijk (woorden (onderwerpen) die veel gebruikt worden vormen een wolk, de meest gebruikte woorden zijn het grootst en als je daar op klikt dan kom je bij zo’n onderwerp uit.
 • Een stukje content (bijv. een film) in de omgeving kun je volgen (hoe vaak is een film gezien, wie heeft het geupload, waar is het voor gebruikt, welke content hangt samen).
 • Je kunt youtube linken in het systeem en extra tags en opmerkingen toevoegen.
 • Er zijn diverse portfolio’s mogelijk in het systeem.
 • Er zijn templates (standaard mallen) beschikbaar die je kunt gebruiken voor basisontwerp.
Laatste spreker
Wat heeft zo’n leeromgeving voor impact op het curriculum.
Het traditionele curriculum verloopt serieel d.m.v. een bepaalde route. Ze beginnen bij A en gaan via B en C en D naar het eind van de opleiding.

Docenten willen hun cursus graag gesloten houden voor hun studenten en henzelf.
Plaatje van Sakai met allerlei lijnen die zaken met elkaar verbinden.

Het leren gebeurd niet meer via een lijn van A naar B maar vind op verschillende manieren plaats. Er zijn steeds interacties tussen de verschillende onderdelen.

(nog plaatje zoeken)

Ook hier komt weer ter sprake dat content hergebruikt wordt en rondzwerft.

Wat verder aan bod komt is dat de universiteit een logistiek probleem heeft met betrekking met de locatie. De studenten krijgen in jaar 1 en jaar 3 op 5 verschillende locaties les en in jaar 2 en 4 op 1 locatie.

De grote uitdaging voor hen is om het systeem en curriculum zodanig in te richten dat dit mogelijk is.

10 Donderdag 4 Educause diverse presentaties


Afgelopen dinsdag kreeg iedereen bij het inschrijven een programmaboek van Educause met daarin het complete programma met beschrijving en locatie. Wat ik dat moment niet in de gaten had is dat er allemaal verschillende onderdelen zijn zoals:
‘Doceren en Leren’
‘Infrastructuur’
‘Bibliotheken / E-Research / Digital Content’
‘Support strategieën en Ondersteuning’
‘Web en Media ontwikkeling’ en
‘Discussiesessies’.

Ik was uiteindelijk het meest te vinden bij de ‘Doceer en Leer’ presentaties en kwam daar af en toe ook dezelfde collega’s van onze groep tegen. Er zijn dus ook een heleboel collega’s geweest die ik nooit ben tegengekomen omdat die hun interesse (of werk) gebied ergens anders hebben.
Ik had me voorgenomen om ook hun kant van het verhaal te belichten in de vorm van een video-interviews maar daar is helaas niets van terechtgekomen (behalve met Rienke). De week is al supervol met al die presentaties en dan wilde ik het ook nog verwerken in de vorm van een blog en een filmverslag.
Ik kan me het moment nog herinneren dat ik woensdagochtend de grote expositiehal inliep (die ik nog niet eerder had gezien en tot dat moment niet van het bestaan afwist) waar de koffie werd geserveerd. De moed zakte me even in de schoenen omdat dat zo’n enorme grote hal was met allerlei standjes met producten, leveranciers, software, verkooppraatjes, leeromgevingen, hardware kortom met nog een heleboel extra te verwerken informatie! Alleen het bezoeken van deze hal zou al twee volle dagen kosten.
Volgens reisgenoot Pierre waren daar wel meer nieuwe ontwikkelingen te vinden dan bij de presentaties zelf. Ik ben daar uiteindelijk niet veel geweest behalve om kleine gadgets voor mijn kinderen te scorenJ
Ik heb helaas geen foto van de hal maar ik geloof wel dat ik er een stukje van heb gefilmd.

Sessie 4 13.30 uur
Bridging the Great Divide: Strategies, Models, and Pathways to Connect High School with College

We know that one-third of students at four-year universities must take at least one remedial class to advance in their studies, and more than 42% must do so at community colleges. And less than a quarter of students met college-ready benchmarks in all four subjects on the 2010 ACT exam. In the face of these realities, how can we harness the capabilities of today's technologies to provide flexible, self-paced, and adaptive learning experiences to our students to ensure they have the skills they need to succeed on our campuses and beyond? In this panel discussion, we'll explore approaches from K-12, community colleges, and universities.

Asking questions, sharing insights and collaborating on this session has never been easier.
Log in to comment on this session or tweet it using the hash tag #E11_SESS082.


  
In het kader van ‘je steekt er altijd wel iets van op’ kijk ik terug op deze presentatie. Ik ben naar deze presentatie gegaan omdat we binnen Social Work veel moeite doen om scholieren van de middelbare school goed voorlichten voordat ze bij ons komen. Ik had gehoopt daar wat nuttige tips te leren maar dat was helaas niet het geval.

Deze presentatie liet een aantal voorbeelden zien van projecten welke meer op een basisschool hebben plaatsgevonden en als doel hadden om leerlingen de overgang goed te kunnen laten maken door inzet van technologische middelen. Met name de overgang van onderbouw (lagere school) naar bovenbouw (middelbare school) en van bovenbouw naar universiteit. Ik moest even uitzoeken wat een K-12 school is. De K staat voor Kindergarden dus de basisschool en de 12 staat voor de leeftijd waarop ze aan de middelbare school beginnen. Een K-12 school is dus een gecombineerd basisschool en middelbare school waar kinderen van 6 tot ongeveer 18 jaar zitten.

De presentatie werd door drie personen gedaan. Alleen het eerste deel van de presentatie, waarin een game besproken werd is redelijk blijven hangen. Van de latere sprekers heb ik de essentie gemist.

Wat me deze presentatie in ieder geval wel heeft gegeven is dat ik anders tegen ‘Gaming’ aankijk, ik heb het ‘Serious’ deel beter gegrepen.
 Ondanks dat mijn collega Marcel er zich heel veel mee bezighoudt besef ik nu dat ik te weinig aandacht aan heb gegeven en me er eens meer in moet verdiepen. Door deze presentatie besefte ik ook dat ik een vooroordeel heb bij ‘Serious Gaming. Dat vooroordeel zit hem erin dat ik zelf helemaal niet van computerspelletjes hou, mijn kinderen hebben een Nintendo en een Wii en in mijn tijd had je de MSX en Commodore 64. Die spelletjes hebben mij nooit veel kunnen bekoren. Ik heb dus een verkeerd beeld van de materie want mijn idee is gebaseerd op de gedachte van alleen maar spelletjes spelen (Gaming). Ik verwar de twee (Gaming en Serious Gaming) dus met elkaar.
Serious Gaming zal dus vanaf nu meer aandacht krijgen en ik hoop er nog het een en ander over te leren en te delen.

Terug naar de Educause:

De eerste presentator liet een voorbeeld zien van een online game die ze gemaakt hebben om alle vakken met elkaar te verbinden. Dit project is overigens gesteund door de Bill en Melissa Gates foundation (die foundation is vaak genoemd tijdens de Educause).
Het spel is te vinden op.Het spel (voor kinderen 4-12 jaar) is een soort dorpje Whyville en bestaat uit verschillende onderdelen (losse partijen die het project sponsoren):
Whyreef: bringing science to life virtually
Whyville Bioplex
Whyville planeworks
Whypower Electricity for Whyville

De losse onderdelen zijn bedoeld om verschillende vaardigheden te oefenen. Helaas is er geen demonstratie gegeven en is het bij deze algemene inleiding gebleven. Ik ben wel benieuwd naar het spel zelf.

Ik heb vanavond even op de website gekeken en je kunt als gast binnenkomen. Ik kon een personage kiezen die ik wilde zijn en mocht alles zelf uitkiezen. Meer heb ik nog niet gedaan, dus ik zou zeggen: Probeer het zelf uit op: http://whyville.net

Het spel verloopt op de volgende manier
1 Explore: eerst gaan de kinderen gewoon wat uitproberen, spelen, trial and error
2 Reflect: hierdoor gaan ze dingen bespreken en leren
3 Accomplish: vervolgens gaan ze er meer structureel mee om
4 Connect (worksheet): uiteindelijk leggen ze verbanden en doorgronden ze de stof.

Ze lieten ook een aantal ringen zien die in elkaar stonden om dit onderwijskundig te onderbouwen. Ik kan ze vanuit mijn aantekeningen niet perfect reconstrueren (in het Nederlands) dus dit is wat ik had. Als iemand die dit leest het doorgrond: mail het me dan voeg ik het toe.

Ring 1: key cognitive strategisch
Ring 2: key content
Ring 3: academic behavior
Ring 4: contextual

Daarna kwam er een spreker die na een bepaald project de resultaten zodanig had verbeterd dat er helemaal geen dropouts meer waren.
Ik heb daar geen aantekeningen van behalve een website.
Ik heb me vanavond op de website geregistreerd.
Als ik er meer over weet dan meld ik me weer.


Op deze website staat wel beschreven wel doel dit dient: onder andere voorkomen studie-uitval.


Sessie 5 14.30
How the ICCOC Uses Analytics to Increase Student Success

Connecting analytics to achievement has become a critical component of success, both for institutions and for students. This session will discuss how, with the right tools, technology, and culture in place, institutions can use analytics to increase student retention and success.

Asking questions, sharing insights and collaborating on this session has never been easier.
Log in to comment on this session or tweet it using the hash tag #E11_SESS100.


Sommige presentaties hebben een heel eenvoudig uitgangspunt en toch zijn ze de moeite waard om erbij te zijn. Dit was er ook zo een.
Deze universiteit wilde de rendementen van de opleiding verbeteren. Om dat te doen gebruikten ze de gegevens uit de database van het Learning system. Ondanks dat er zeel veel data uit het systeem te halen is hebben zij zich gebaseerd op twee belangrijke gegevens: hoe vaak logt een student in per week en hoe lang zijn ze online.

Op deze manier definieerden zij de risicostudent en dat is onafhankelijk van culture achtergrond of sociale klasse!

De risicostudent is een student die:
-minder dan 3x per week inlogt op het leersysteem en /of die
-minder dan 3 uur activiteit toont per week binnen dat leersysteem.
  
Studenten die zich inschrijven nadat een cursus begonnen is vinden zij ook een risicogroep maar daar hebben ze in dit onderzoek verder niets mee gedaan.

Om een startsituatie te hebben gingen ze uit van de data van 2005.

85% van de studenten studeerde toen op tijd af.
77% van de studenten had gemiddeld een hoger cijfer dan een C (7?)

Uitdaging om de risicostudenten te verbeteren die 77% op tijd afstuderen waarvan 55% hoger dan een C
Ze wilde de laatste groep verbeteren.

Om dat doel te kunnen bereiken hebben ze een aantal stappen (acties) genomen:

Huur student student manager (aparte begeleider)
Leverage LMS data warehouse (? Software om te monitoren?)
Identificeer de risico studenten (dat werd handmatig gedaan)
Voorzie in een ingreep (waarschuwingsemail)

Vervolgens werd gedurende een 8 tal weken elke week gescand om te zien hoe de
studenten het deden die week.

Men greep waar nodig in met een persoonlijke geautomatiseerde mail of met een semi automatische interventie mail.

Er werd ook door de directe studentbegeleider (SLB?) een formulier bijgehouden met daarop de namen van de risicostudenten met wat extra gegevens zoals de naam van de docent en begeleider. Studenten die op deze lijst kwamen moesten ook aangeven wat de reden was dat ze die week zo weinig hadden gedaan, misschien waren er persoonlijke problemen.
Deze lijst ging vervolgens naar de aangestelde begeleider.

Alleen deze ingreep verhoogde het rendement van de risicogroep van 66% naar 77%.


Vervolgens werd er een demonstratie gegeven van het leersysteem en hoe bepaalde gegevens daar worden gepresenteerd rondom de activiteiten van de student (Dashboard).

Overzicht
Studentnaam, last login, activiteit per week, threads, dropbox, grade to date, telefoon, email.

Verbetering van het proces is om het proces dagelijks te monitoren en niet wekelijks

Daarna komt iemand van Pearson om verschillende dashboards te laten zien.
Docent: voorbeeld met diverse kleine grafiekjes.
Student: ze kunnen online chatten en zien hoever ze staan met de cursus

Er zijn een paar grafieken uit het systeem te halen.
Voorbeeld van 2 klassen met 2 verschillende docenten met een significant verschil tussen de resultaten..

Kern van dit verhaal is: je hoeft maar een paar data punten te hebben om te meten en daardoor grote verschillen te maken.

 
 
 
Sessie 6 14.30
New Economic Models for Higher Education: The Joy and Sorrow of Change and the Case for It

Open education creates positive disruption of economic models, with potential to address cost and control concerns and redefine customer-vendor partnerships. Can we fuel change in support of the academic mission, or will it crumble under the weight of the status quo? Three CEOs will share their visions and concerns for the future.

Asking questions, sharing insights and collaborating on this session has never been easier.
Log in to comment on this session or tweet it using the hash tag #E11_SESS113.
Deze presentatie ging over de mogelijke kostenbesparing welke te behalen zijn met het werken met open leeromgevingen en gratis content. De presentatoren waren beleidsmakers,  decanen van scholen of vertegenwoordigers (?) en dat bracht het gesprek op een andere, meer beheersmatige benadering die mij minder aansprak. De belangrijkste punten heb ik genoteerd maar ben halverwege de presentatie begonnen mijn aantekeningen van de dag te verwerken.

Men begint met de stelling dat niet geld het grootste probleem is in de organisatie maar juist alles wat er bij komt kijken om de organisatie draaiende te houden.

Een spreker komt uit de uitgevershoek en vertelt over ‘open licentie’ boeken, gratis lesmateriaal voor studenten die zijn ingeschreven (ik weet niet of dit digitaal lesmateriaal of fysieke boeken betreft).

Publish high quality content.

Er is ook iemand die vertelt over Moodle, dat is een ‘gratis’ digitale leer en werkomgeving (LMS Learning Management System). Op de hogeschool gebruiken wij als LMS Blackboard. Dit product kopen we en is niet goedkoop. Er zijn ook best wat mensen nodig om dit te onderhouden. Er zijn ook universiteiten die zelf een LMS bouwen maar dat kost ook geld natuurlijk.
De mogelijkheid om een open source omgeving te gebruiken is groot.
Je hoeft maar een aantal mensen te hebben om het systeem draaiende te houden.
De leeromgeving die zij hier gebruikten is Moodle. Persoonlijk ken ik die niet.
Ik ben wel bij een presentatie van Sakai geweest, dat is er ook 1.
Het is ook goed om te vermelden dat er ook een nieuwe LMS komt die als DE grote gratis concurent van Blackboard wordt gezien. Open Class, een samenwerkingsverband tussen Google en Pearson (uitgeverij). Het gonsde op de Educause heel erg rondom dit onderwerp en ik zal er vast in de toekomst nog iets over bloggen of minstens naar verwijzen.

Terug naar deze presentatie

Er wordt benadrukt dat het samenwerken erg belangrijk is.
Wat kunnen leidinggevenden doen om deze veranderingen succesvol te laten verlopen.

Aantal voorbeelden werden genoemd maar dat waren algemene succesverhalen waarvan ik geen aantekeningen heb gemaakt. Als je er meer over wit weten adviseer ik je om via bovenstaande Links te zoeken.