Pagina's

dinsdag 8 november 2016

Jet Bussemaker #OWD2016 en panelgesprek


Op donderdag 8 november waren 'De Onderwijsdagen' in Rotterdam waar ik voor de 2de keer heen ben geweest.
Ik heb van elke sessie en elke keynote die ik heb bijgewoond een real time blog gemaakt. Deze zijn hier te lezen.
Niemand minder dan onderwijsminister Jet Bussemaker spreekt ons dit congres aan als breekpunt van de dag voordat we aan de lunch gaan beginnen.

Het thema is ‘Onderwijs op maat met open digitaal leermateriaal’. 

Jet is blij met de onderwijsdagen en het delen van kennis.

Het delen van ervaringen kan spannend zijn want je gaat met ‘de billen bloot’. Je kunt ontdekken dat je zelf ook niet alles kan.

Toch is het van belang je hiervoor open te stellen want hierdoor blijf je leren.

Ze geeft het belang aan van studeerbaardheid in eigen tijd en tempo en dat we meer moeten delen. Om te beginnen met materiaal die we al gebruiken.

Als we de krachten bundelen ontstaat er kwalitatief hoge lesstof.

Voor haar is dit delen en hergebruiken een belangrijke opdracht voor SURF om kwaliteit te verbeteren, kosten te verlagen en ons internationaal neer te zetten.

De inhouden moeten vrij en toegankelijk zijn omdat de kern van onderwijsinstellingen is het kennis delen.

We moeten natuurlijk wel afspraken maken en ervoor zorgen dat deze kennis niet in private handen commercieel misbruikt gaat worden.

We hebben koplopers en verkenners nodig om dit te doen. Er zijn 4 universiteiten bezig hun wiskundemateriaal open te stellen. Ook in HBO vinden ontwikkelingen plaats. Volgens haar lopen we hier voorop in Europa en de wereld. 

Wat wil mevrouw Bussemaker hier aan bijdragen:

  • Budget stimuleringsregeling verdubbelen
  • Regeling hergebruik materiaal
  • Docenten extra 'punten' geven die delen

Vervolgens gaat ze met een aantal mensen in gesprek over dit onderwerp.

2 docenten, 2 bestuurders en 2 studentenvertegenwoordigers.

Achteraf bleken het allemaal pleitbezorgers door 'open euducational resources' dus men was allemaal positief over dit concept. 

De eerste vraag gaat over drempelvrees. Dat wordt herkend en dat heeft verschillende oorzaken. Belangrijk is dat we vanuit de didactiek moeten gaan kijken waarom we bepaalde zaken willen.De vraag is hoe je dat doet? 

Anka Mulder geeft antwoord. Volgens haar willen de meeste docenten kennis delen. Ze werken niet voor niets in het onderwijs.

Ingewikkelder is het HER-gebruik van materiaal. Docenten willen dat de kwaliteit van dat materiaal goed is en zijn huiveriger om andermans materiaal te gebruiken.

De vraag is dan aan de docenten wat ze nodig hebben om dat te laten slagen.

Jet vraagt aan de docenten of ze ook die drempel ervaren. Het gebruiken van kleine stukjes van andermans materiaal is geen enkel probleem. Het hergebruiken van een gehele cursus is een ander verhaal. Je moet tijd hebben om het beschikbare materiaal om te vormen naar je eigen didactiek.

Het antwoord van de lector is dat we juist het open onderwijs moeten adopteren. Wat weerhoudt of stimuleert docenten in dat delen.

Hij merkt op dat in het informele circuit binnen het HBO veel wordt gedeeld.

Bij een universiteit gaat het toch ook meer om onderzoek.

Een tip die hij geeft is om eerst te delen in vertrouwde kring om te zien wat werkt. Daarna kun je het verder verspreiden. Daarbinnen moet je wel fouten mogen maken. Ook van belang is om docenten te ondersteunen met copyright en metadateren. De docent moet je vanuit zijn passie aanspreken. 

Tip is om klein te beginnen en ervoor te zorgen dat elke instelling zijn eigen identiteit moet behouden. 

De studenten mogen aangeven wat zij belangrijk vinden. Het is een nieuwe middel om kennis met elkaar te delen. Studenten gaan nu al op zoek naar vergelijkbaar materiaal. Docenten kunnen bij dat materiaal aangeven of het geschikt is.

Jet vat samen:

Er moet meer tijd komen voor de interactie tussen docent en student

Het aanbod wordt steeds visueler

Anka merkt op dat het bedrijfsleven (lees: uitgevers) geld verdient aan mooi ontwikkeld onderwijs. Jagen we studenten niet op kosten? Jet voelt zich hiervoor verantwoordelijk en wil de kennis toegankelijk houden omdat het onderwijs is gemaakt met publieke middelen.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we deze slag winnen.

Het materiaal ontwikkelen is 1 maar het laten indalen bij docenten is 2.

Het verleden heeft uitgewezen dat het niet helpt om die stof in een databank te zetten.

Bestuurders moeten docenten in staat stellen hiermee aan de slag te gaan.

Opmerkelijk was dat in een presentatie die ik bezocht precies datgene gebeurde waar Jet Bussemaker op tegen was: het verdienen aan kennis door uitgevers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten