Pagina's

dinsdag 16 september 2014

Troonrede 2014 en onderwijs

Ik heb de troonrede gemist. Gelukkig is de tekst terug te lezen.


Bron ANP http://nos.nl/artikel/698938-de-volledige-troonrede.html
Ik was benieuwd wat er in staat over onderwijs en technologie in onderwijs.

Opmerkelijk vond ik de laatste zin uit deze tekst.

De ramp met MH17 en de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten maken duidelijk hoe in de wereld van vandaag alles met alles samenhangt. Wij leven in een open en internationaal georiënteerd land dat door persoonlijke, economische, politieke en culturele banden actief deel uitmaakt van de wereldgemeenschap. Dat brengt ons veel goeds, maar het gaat ook gepaard met reële risico's en kwetsbaarheden. Conflicten die zich duizenden kilometers ver weg afspelen, roepen in ons land emoties en reacties op. Dat is niet nieuw, maar in een tijd waarin iedereen de wereld via de smartphone in zijn hand heeft, is de maatschappelijke impact groter en sneller merkbaar.

Wie had toch 15 jaar geleden kunnen denken dat een draagbare telefoon zo'n grote invloed zou hebben op ons leven. Waarschijnlijk zullen we in het onderwijs over een jaar of 15 ook op dezelfde manier terugblikken en dan ons zelf afvragen "we hadden toch nooit hadden kunnen denken dat mobile devices, apps, games, augmented reality zoveel invloed op ons onderwijs zou hebben". 
Naar mijn idee onderschatten we de invloed van technologie en mondiale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs enorm.

Over werkgelegenheid en onderwijs werd het volgende gezegd:

De overheid blijft zich, samen met de onderwijssector, vakbeweging en bedrijven, inspannen voor scholing en begeleiding van werk naar werk, en voor meer leer-werktrajecten specifiek voor jongeren. 

Het stimuleren en benutten van jong talent is cruciaal voor toekomstige economische groei. De afgelopen jaren heeft de regering forse stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel te verhogen en de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot komt op termijn 1 miljard euro vrij voor beter hoger onderwijs. Dit geld wordt onder andere ingezet voor meer contacturen, intensievere begeleiding van studenten en het bevorderen van excellentie. 


Je ziet dat onze regering de economie vooropstelt. Onderwijs dient de economie. Ik begrijp dat natuurlijk maar als docent en opvoeder is 'opleiden' ook 'meer mens in wording' worden. Dingen leren over jezelf, jezelf verbeteren en ontwikkelen. De hele tijd moest ik denken aan dit filmpje wat iedereen natuurlijk al kent:)
Hier nog:
De ov-kaart blijft bestaan en komt beschikbaar voor alle mbo'ers. In aansluiting op gemaakte afspraken met de onderwijssectoren investeert de regering daarnaast extra in het  primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarbij staat werken aan vakmanschap centraal, met veel aandacht voor de leraar zelf, maar bijvoorbeeld ook door een eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen.

Wat eronder wordt verstaan weet ik nog niet maar het spreek me wel aan: 'terugbrengen van het ambacht', 'vakmanschap' en 'meester-gezel'.Om de innovatiekracht van ons land te versterken, stelt de regering een 'toekomstfonds' in voor kredietverlening aan innovatieve mkb'ers. 

Kan innovatie niet ook in het onderwijs komen en vanuit daar de samenleving in stromen.
Studenten leren creatief te denken, visie te hebben, problemen op te lossen met 21th century tools in een stimulerende inspirerende leeromgeving......

Benieuwd wat ons de komende tijd allemaal te wachten staat.Geen opmerkingen:

Een reactie posten