Pagina's

zondag 5 oktober 2014

MBO en ICT in onderwijs. Terugblik eerste jaar (blog 3)

Het schooljaar is weer begonnen en naast mijn 'normale' werk op het HBO ben ik dit jaar voor het tweede jaar begonnen als docent geluidstechniek op een MBO podiumtechniek.

Ik realiseerde me een tijdje geleden dat ik het laatst blog al bijna een jaar geleden is!

Tijd voor een update maar eerst even een terugblik naar het eerste jaar.

In mijn  eerste blog deed ik verslag van mijn grotensdeels mislukt pogingen binnen het MBO om in de eerste weken van het lesgeven web tools toe te passen in de les. 


In een tweede blog besprak ik mijn Facebookgebruik om met de studenten te communiceren en opdrachten te verspreiden en de weerstand die dat opriep bij hen.
Opmerkelijk was het aantal reacties dat ik via Twitter op dit tweede blog mocht ontvangen. Heel leuk natuurlijk om te ontdekken dat veel MBO docenten net als ik worstelen om TPACK ideeën in de les te verwerken.

Pittig
Er is een reden geweest dat ik lang niet heb laten horen. In de periode oktober, november, december verloor ik het contact met de klas met alle nare gevolgen van dien. Ze schoten in de weerstand. Daarnaast had ik het ook reuze druk om mijn drie banen te combineren en ik had nog niet de goede werkvorm gevonden om de stof te behandelen.

Ik geef les op inzicht en ook dat leverde soms vreemde situaties op: als ik een apparaat demonstreerde vroeg ik doorgaans "jongens, wat denken jullie dat dit is en waar gebruik je het voor?". Aan de hand van het 'uiterlijk' van een apparaat kun je door te redeneren vaak al ontdekken wat iets is.
In plaats van dat leerlingen daar in meegingen was er op het dieptepunt een leerling die, nadat hij een paar totaal foute antwoorden had gegeven, helemaal gefrustreerd uit flipte en half schreeuwde "Zeg ons toch gewoon wat het is, zeg het gewoon. Dat is lesgeven: u moet dingen voorzeggen, geen vragen stellen. Weet u eigenlijk zelf wel wat het is!!"Langzaam bergop
Vanaf dat moment half oktober tot de kerstvakantie ben ik moeizaam maar gestaag wat nieuwe ideeën gaan ontwikkelen om invulling te geven aan de les. De leerlingen reageerden daar wel goed op maar ik had mijn handen vol om de aandacht van iedereen erbij te houden en les te geven 'over de weerstand' van de leerlingen heen. Daarbij kwam natuurlijk ook nog dat ik de inhoud van het gehele lesboek me ook eigen moest maken.

Wat me de eerste maanden erg parten heeft gespeeld, realiseer ik nu, is dat ik in een klas kwam waar een aantal zittenblijvers zaten. In het begin waren ze constant bezig is de trend van "de vorige leraar legde het zus en zo uit", of "zo zijn we het gewend". Dat heeft erg tegen me gewerkt. 
Ze vonden me maar een rare gast en omdat sommige wisten dat ik ook les geef op het HBO was de toon al snel "u maakt het veel te moeilijk voor ons, u moet ons op ons niveau lesgeven" terwijl ik me gewoon hield aan het MBO lesboek

Er waren ook een heel aantal gasten die tamelijk negatief waren en die het einde van het jaar niet hebben gehaald vanwege tegenvallende inzet en of resultaten.
Met de kennis van nu zou ik zulke gasten eerder op hun gedrag aanspreken, dat wist ik toen nog niet.

Maar goed terug naar vorig jaar:
Na de kerstvakantie heb ik een manier gevonden om de les beter te laten verlopen en uiteindelijk werd het merendeel van de leerlingen erg positief over de veranderingen die ik heb doorgevoerd zowel IN de les als met de opdrachten BUITEN de les.

Erg blij was ik met een aantal onderdelen die in de eerste instantie (zie blog 1) totaal mislukte maar die op het einde van het jaar bij de leerlingen tot een grote succeservaring leidde.

Over al deze onderwerpen zal ik een aantal blogs wijden. Nog even geduld.U zult het met deze 'cliff hanger' moeten doen:)Inmiddels ben ik voor het tweede jaar begonnen en de eerste maand is voorbij. Voor de leerlingen ben ik gewoon de docent en al mijn voorbereidingen en veranderingen van vorig jaar werpen meteen hun vruchten af. Ik pas veel zaken toe en sluit veel beter aan bij het niveau van de leerlingen. De eerste maand is dus prima verlopen.

Ik hoop snel concrete blogs te kunnen schrijven waar anderen wellicht ook weer wat aan kunnen hebben.

Tot ziens
Frans 


maandag 29 september 2014

Mijn eerste grote flipped classroom project

Ja hoor. Na mijn zelf gevolgde MOOC Blended Learning heb ik nu voor het eerst de opgedane kennis toegepast in een eigen Flipped Classroom project.


Achtergrond:
Voor de opleiding Social Work ontwikkel ik met collega Ayk de competentie 'Mediagebruik voor sociaal werkers'.  De belangrijkste indicatoren zijn:
 • Gebruik internet om samen te werken met andere professionals (bijv Linkedin).
 • Gebruik social media (internet) in het werken met de cliënt en diens netwerk (bijv Facebook en online tools).
 • Creëer als professional een eigen online identiteit en presenteer jezelf (bijv Twitter, Bloggen).
http://bit.ly/1pCPI2e
OLP 5
In deze eerste leerperiode van jaar twee moeten studenten het netwerk rondom de cliënt / kwetsbare burger in kaart brengen en proberen het netwerk te verstevigen.
Verschillende kennisgebieden leveren hier een bijdrage aan en onze insteek is. 
 1. Leg online contact met een specifieke groep mensen.
 2. Wees bewust van je online communicatie.   
(1) We kiezen voor de tool Facebook omdat dat laagdrempelig is en de specifieke groep mensen zich bevinden in het eigen netwerk van de studenten.
(2) Studenten moeten nadenken over het ontwerp van een eigen Facebook pagina. Dat doen ze aan de hand van het boekje 'Check je webtekst' van Eric Tiggeler.

Er zijn twee trainingen van 90 minuten. In training 1 staat de inhoud van de tekst centraal en in training 2 het ontwerp van een Facebook pagina.

Flipped classroom
We hebben ongeveer 160 tweedejaarsstudenten die getraind worden door 8 trainers.
De reden voor het gebruik van dit flipped classroom concept is geboren uit noodzaak omdat niet alle trainers even veel ervaring hebben in het gebruik van tools (in dit geval Facebook).

Op deze manier bewaken wij de grote lijn en kunnen de trainers zich meer bezighouden met de inhoud en doel van de opdracht (die los staat van de technologie). 
Studenten kunnen in eigen tempo en plaats de kennis tot zich nemen en zich voor bereiden op de training door een opdracht te maken. 

Bijkomend grappige bijzaak was dat Ayk en ik opeens beroemde docenten werden voor de tweedejaars. Ik geef maar les aan een relatief kleine groep studenten en nu hadden alle tweedejaars met ons te maken. Als ze mij zagen begonnen ze zelfs soms spontaan de leader na te zingen:) en een vriendelijk gesprek met me te voeren.
 

Maakproces
Ayk en ik hebben in 1 dag tijd ongeveer 8 korte instructieclips van maximaal 5 minuten opgenomen waarin we alle achtergrond informatie uitleggen.
We hebben de filmpjes met een goede camera gemaakt met een zendermicrofoon die we boven ons hingen.
Ondanks dat we een weblectureset binnen handbereik hebben, kozen we er toch voor om handmatig te filmen en te editten om een hogere kwaliteit te bereiken. We konden later teksten tussendoor plaatsen, leader ervoor zetten en knipjes maken. 

We hebben er bewust voor gekozen om de films kort te houden en niet te werken met powerpoints.

Ik ben een middag bezig geweest om zelf een leader te maken (inzingen en inspelen) en ik ben een dag bezig geweest de filmpjes te monteren en te plaatsen op youtube (verborgen).

Ter voorbereiding van de tweede training heb ik nog wat instructieclips opgenomen met screencast-o-matic en een paar nieuwe kennisclips.

Gebruik Blackboard

We hebben een eigen Blackboardomgeving aangemaakt en per training de filmpjes klaargezet. We hebben gebruik gemaakt van 'adaptieve inhoud' Dat betekent dat je niet zomaar alle clips kunt kijken maar dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. In ons geval het indrukken van een knop 'gezien' of maken van een paar vragen.

Hier een voorbeeld van een van de eerste kennisclips waarin we de manier van werken uitleggen.
Omdat de clips in Blackboard stonden, konden we ook gebruik maken van een paar eenvoudige 'learning analytics' principes.

Via de groepsmail van de cursus communiceerde ik met de studenten.
Een paar dagen van te voren kon ik in het grade centre zien wie nog nooit had ingelogd. Hoe cool is dat!

Die studenten kregen een vriendelijke mail van mij met de toon 'Om deel te nemen aan de training is een goede voorbereiding van belang. We verzoeken je voor de training twee uur te reserveren om de clips te bekijken en de opdrachten te maken'.

De avond voor de eerste training heb ik 's avonds om 23.30 de laatste keer gekeken en een 30 tal studenten die nog steeds niet hadden ingelogd een stengere mail gestuurd. Verder heb ik de namen van de studenten doorgegeven aan de trainers. Niet om de studenten er direct mee te confronteren maar wel om het bespreekmaar te maken mocht de situatie zich voordoen.

De trainingen zijn inmiddels voorbij. Tussen training 1 en 2 heb ik tussentijdse feedback gevraagd aan de trainers en studenten. De vragen die naar voren kwamen heb ik in een interview met de OLP voorzitter besproken en dat clipje hebben we ook geplaatst.

De studenten vonden het een interessante manier van werken. Ze vonden het leuk dat ze de films overal konden kijken. 
Bij de trainers was veel discussie over het screenen van de inloggegevens en hoe daar mee om te gaan.

Ik zelf vond het een goede eerste stap maar ik ben nog lang niet tevreden.
 • Zo vind ik de look en feel van Blackboard in de verste verte niet even prettig als de MOOC omgeving van Coursera die ik zelf heb gevolgd.
 • Ik kan aan de youtubefilms zien dat de studenten deze maar matig hebben bekeken. Ze zijn deze manier van werken nog niet gewend en ik zou daar graag een verbetering in zien.
 • Het is een eigen beheer productie en dat zie je:(. Binnen Zuyd zijn er specialisten in dit soort producties zoals Pieter en de ICT afdeling met hun eigen MOOC project. Toch koos ik ervoor om het zelf te doen. Ik denk dat ik dat aspect wil verbeteren en ik neig om dat zelf te willen en kunnen doen. Een keer in de leer bij Pieter denk ik:)
 • Ondanks de discussie met mijn trainers ben ik gefascineerd door de mogelijkheden om je studenten te kunnen volgen. Als docent is het een geweldige tool om te ontdekken wie wat doet. Ik heb zelfs met de OLP baas gesproken over een aanwezigheidsverplichting IN de les en IN de elektronische leeromgeving. En natuurlijk een vervangende opdracht als men daar niet aan voldoet.
 • Studenten gaven aan meer trainingen te willen. Ze gaven ook aan interesse te hebben in andere onderwerpen maar hebben de leerlijn niet voor ogen. Dat moeten we volgende keer beter uitleggen.
 • De camera niet meer op onze buiken inzoomen (haha) en wellicht geen korte broeken en bedrukte kleding meer dragen. 
 • Het maken van de clips kost heel veel tijd. Onderzoeken of dat efficienter kan, misschien toch met weblectureset.
 • Het monitoren en werken in de blackboardomgeving kost ook veel tijd, ook hier kijken naar efficiëntie.
Een ander blog ga ik in op een nieuwe ontwikkeling op mijn faculteit. Het opnemen en live streamen van ALLE colleges. Voor sommige Hogescholen niets nieuws, voor ons bijzonder.

En ik moet mijn MBO ervaringen ook nodig updaten qua blogs. Genoeg werk aan de winkel dus!!

woensdag 17 september 2014

Arduino en Raspberry Pi in onderwijs? Mijn eerste stapjes....

Via mijn werk ben ik in contact gekomen met Harold, docent ICT op een middelbare school. Vanuit persoonlijke interesse is hij aan het experimenteren met robotica.


Bron
Hij is een tijd geleden begonnen met het aanschaffen en bouwen van wagentjes en robotjes met Arduino en Raspberry pi.
Dit zijn kale minicomputertjes zonder behuizing die je kunt gebruiken als gewone computer maar waar je ook allerlei experimenten mee kunt doen omdat je er zelf lampjes en motortjes mee kunt aansturen.

Ik loop zelf al heel lang rond met het idee daar iets mee te gaan doen, dus ik reageerde meteen op zijn mail toen hij vroeg of er mensen zijn die een workshop willen volgen.


Mijn motivatie om mee te doen is tweedelig.

1) In een ander leven naast mijn werk als docent maak ik ook geluidskunstobjecten die ik exposeer. Het lijkt me interessant om daar deze techniek ook voor te gebruiken.

2) We leven in een wereld waarin techniek onlosmakelijk verbonden is met ons leven maar de techniek is zo ingewikkeld geworden dat we er ver van afstaan. Ik hoop deze paradox een beetje te doorbreken. 

Aansluitend bij dat laatste punt is er een ontwikkeling gaande om kinderen in onderwijs meer wegwijs te laten maken met techniek. Wie weet sta ik over een paar jaar met Harold workshops te geven op basis-scholen en middelbare scholen en bouwen we aan projecten.

Wat ik zo maf vind aan bijvoorbeeld die Raspberry is dat je een volledige computer krijgt voor rond de 35 euro (excl. beeldscherm, toetsenbord en muis)! Vanuit dat oogpunt zou je er een interessant derde wereld ontwikkelingsproject van kunnen maken. Ik weet al een slogan: Doneer mee, iedereen een PC!

Terug naar de workshop.
Het programma van de eerste avond waar we met 3 'cursisten' waren was:


 • Kennismakingsrondje (wat zijn ieders doelen).
 • What’s in the game: een vogelvlucht van de mogelijkheden van DYE (Do It Yourself Electronics).
 • De verschillen tussen Raspberry Pi, Arduino. 
 • Start met een eenvoudig project waar je thuis mee verder gaat.


We hebben de eerste avond een stoplicht gemaakt wat we konden bedienen vanaf de Raspberry. 

Eerst hebben we de Raspberry aangesloten en geïnstalleerd. In de tussentijd hebben we alle componenten het 'prikbord' aangesloten. Daarna moesten we een aantal commando's uitproberen (Python programmeertaal).

Het was erg cool om je eerste ledje te bedienen met een commando vanuit de computer. (Ben ik dan toch een nerd:)). Daarna hebben we een bestaand programmaatje opgestart en uitgevoerd. 

En tot slot hebben we binnen dat programma wat parameters veranderd om te zien wat de gevolgen zijn.

We mochten de setjes mee naar huis nemen om de huiswerkopdrachten te kunnen maken.

Ik hoorde vanmorgen van mijn collega dat Pierre al lang bezig is met dit soort dingen in het onderwijs dus daar kun je hier en hier meer over lezen.

Ik zelf ben er enthousiast over en ondanks mijn drukke schema en leven hoop ik toch af en toe hier wat tijd voor te kunnen maken om ook weer te kunnen bijleren.


Linux besturingssysteem van de Raspberry

Losse onderdelen om projecten mee te bouwen 
Verschillende Arduino's en Raspberry's


Allerlei sensoren en motortjes om aan te sluiten

Raspberry aangesloten op stoplichtproject

Handleiding met uitleg

Intikken van programma


dinsdag 16 september 2014

Troonrede 2014 en onderwijs

Ik heb de troonrede gemist. Gelukkig is de tekst terug te lezen.


Bron ANP http://nos.nl/artikel/698938-de-volledige-troonrede.html
Ik was benieuwd wat er in staat over onderwijs en technologie in onderwijs.

Opmerkelijk vond ik de laatste zin uit deze tekst.

De ramp met MH17 en de situatie in Oekraïne en het Midden-Oosten maken duidelijk hoe in de wereld van vandaag alles met alles samenhangt. Wij leven in een open en internationaal georiënteerd land dat door persoonlijke, economische, politieke en culturele banden actief deel uitmaakt van de wereldgemeenschap. Dat brengt ons veel goeds, maar het gaat ook gepaard met reële risico's en kwetsbaarheden. Conflicten die zich duizenden kilometers ver weg afspelen, roepen in ons land emoties en reacties op. Dat is niet nieuw, maar in een tijd waarin iedereen de wereld via de smartphone in zijn hand heeft, is de maatschappelijke impact groter en sneller merkbaar.

Wie had toch 15 jaar geleden kunnen denken dat een draagbare telefoon zo'n grote invloed zou hebben op ons leven. Waarschijnlijk zullen we in het onderwijs over een jaar of 15 ook op dezelfde manier terugblikken en dan ons zelf afvragen "we hadden toch nooit hadden kunnen denken dat mobile devices, apps, games, augmented reality zoveel invloed op ons onderwijs zou hebben". 
Naar mijn idee onderschatten we de invloed van technologie en mondiale ontwikkelingen op het gebied van onderwijs enorm.

Over werkgelegenheid en onderwijs werd het volgende gezegd:

De overheid blijft zich, samen met de onderwijssector, vakbeweging en bedrijven, inspannen voor scholing en begeleiding van werk naar werk, en voor meer leer-werktrajecten specifiek voor jongeren. 

Het stimuleren en benutten van jong talent is cruciaal voor toekomstige economische groei. De afgelopen jaren heeft de regering forse stappen gezet om de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijspersoneel te verhogen en de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te verbeteren. Met de hervorming van de studiefinanciering en de introductie van het studievoorschot komt op termijn 1 miljard euro vrij voor beter hoger onderwijs. Dit geld wordt onder andere ingezet voor meer contacturen, intensievere begeleiding van studenten en het bevorderen van excellentie. 


Je ziet dat onze regering de economie vooropstelt. Onderwijs dient de economie. Ik begrijp dat natuurlijk maar als docent en opvoeder is 'opleiden' ook 'meer mens in wording' worden. Dingen leren over jezelf, jezelf verbeteren en ontwikkelen. De hele tijd moest ik denken aan dit filmpje wat iedereen natuurlijk al kent:)
Hier nog:
De ov-kaart blijft bestaan en komt beschikbaar voor alle mbo'ers. In aansluiting op gemaakte afspraken met de onderwijssectoren investeert de regering daarnaast extra in het  primair, voortgezet en beroepsonderwijs. Daarbij staat werken aan vakmanschap centraal, met veel aandacht voor de leraar zelf, maar bijvoorbeeld ook door een eigentijds meester-gezelsysteem in het mbo te ontwikkelen.

Wat eronder wordt verstaan weet ik nog niet maar het spreek me wel aan: 'terugbrengen van het ambacht', 'vakmanschap' en 'meester-gezel'.Om de innovatiekracht van ons land te versterken, stelt de regering een 'toekomstfonds' in voor kredietverlening aan innovatieve mkb'ers. 

Kan innovatie niet ook in het onderwijs komen en vanuit daar de samenleving in stromen.
Studenten leren creatief te denken, visie te hebben, problemen op te lossen met 21th century tools in een stimulerende inspirerende leeromgeving......

Benieuwd wat ons de komende tijd allemaal te wachten staat.vrijdag 12 september 2014

Beamen op 20 centimeter afstand van de muur

Ken je dat?
Beamers die meters van de muur moeten staan om een beetje fatsoenlijke grootte te hebben.
Lokalen die te klein zijn om mensen EN en beamer te plaatsen.

Natuurlijk als consument erg handig om op het dressoir voor een muur te zetten.


Onze AV medewerker Paul liet me niet een nieuw model beamer zien van Philips.

De werking is net anders dan bij een gewone beamer. 
De lamp zit niet aan de voorkant maar aan de bovenkant en het is niet echt een ronde lamp maar een brede strook. Een smart Led projector noemen ze het zelf.

Het licht wordt schuin naar boven gestraald. Ik stond versteld van de wering en lichtopbrengst.  Meer info: Philps ScreenNeo

App die je de bevrijding van Nederland laat volgen

In het kader van 70 jaar Bevrijding lanceert het Nationaal Comité 4 en 5 mei samen met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de gratis app Oorlogsmonumenten in Beeld
Naast de app is er ook een nieuwe interactieve website  waarmee je ook het verloop van de gebeurtenissen van toen op de voet kunt volgen. 

Met de app en de site wordt de geschiedenis van de bevrijding van Nederland in kaart gebracht aan de hand van historische foto’s en beelden van het Polygoonjournaal. Ook geeft de site een overzicht van de activiteiten die in het land worden georganiseerd vanwege het lustrumjaar 70 jaar Bevrijding. 


Ik hoorde er vanmorgen een radiobericht over bij radio 1 en dat is hier terug te luisteren.

Het heeft niet meteen met onderwijs zelf te maken maar is wel in het onderwijs te gebruiken. Ik hou wel van dit soort dingen omdat het het onderwijs erg levendig maakt.


https://itunes.apple.comwoensdag 10 september 2014

VPRO Tegenlicht komt met korte fragmenten en lesinhouden voor HBO

Een tijdje geleden las ik al ergens dat VPRO Tegenlicht zich ook gaat richten op onderwijs.
Ik ben eens een kijkje gaan nemen. Ik zelf geef trainingen Mediagebruik voor Social Workers en vond deze pagina wel interessant waarin het gaat over de rol van 'techniek in ons leven'
 De pagina heeft een duidelijke opbouw waarin teksten en films staan. De teksten verklaren de films en de films zijn steeds korte fragmenten uit een langere film. Als je wilt kun je je verdiepen door verder te kijken.
In de uitleg tekst staan ook steeds linken naar websites van sprekers etc. 
De site biedt dus goede verdiepende content.

Aan het einde van de filmpjes en uitleg zijn er verschillende handreikingen om inhoud aan de les te geven. Er staan stellingen en opdrachten en suggesties voor een essay. 
Tot slot kun je als gebruiker feedback geven op de inhoud.


Er zijn lessen voor het HBO en voor het voortgezet onderwijs.

Ik ben er erg enthousiast over en hoop deze site te kunnen gaan gebruiken. Ik wou dat ik mijn eigen lesmateriaal zo mooi kon maken.
 
Zijn er nadelen? Persoonlijk vind ik het storend dat de filmpjes starten met reclame.
Ik zie een paar hele kritische commentaren staan. Ga zelf eens op onderzoek uit zou ik zeggen.

Misschien zou het in de toekomst mooi zijn dat er op een website als deze allemaal losse content staat die je zelf via drag en drop in je eigen hoekje van de site kunt plaatsen zodat je je eigen les kunt opbouwen binnen de site. Misschien een toekomstige tip voor de makers.

Hier meer info over de onderwijsbundels

woensdag 11 juni 2014

Succesvol bloggen met behulp van 10 aandachtspunten

Vandaag mocht ik een college geven over bloggen binnen mijn faculteit Social Work.
Studenten moeten in de laatste onderwijsperiode per tutorgroep een blog bijhouden voor een bepaalde opdracht. Mijn doel was om ze een beetje te inspireren en ze vooruit te helpen voor de laatste paar weken ter voorbereiding op een grote manifestatie die binnenkort gaat plaatsvinden.

De reden dat we het bloggen introduceren is omdat het onderdeel uit maakt van het nieuwe werken. Een moderne professional, dus ook een sociaal werker, zou moeten nadenken over zijn online identiteit en professionaliteit. In onze faculteit zijn we bezig met een nieuwe competentie Mediawijsheid waarbij het erom gaat dat een student web 2.0 tools gebruikt in zijn werk. Om te netwerken, in contact met de cliënt maar ook om zich zelf naar de buitenwereld als professional te presenteren. In blogvorm bijvoorbeeld.

Ter voorbereiding van het college ben ik op zoek gegaan naar wat anderen verstaan onder succesvol bloggen en kijk naar de tips die iedereen geeft. Al deze linken verzamel ik in een scoopit pagina. Dus nieuwe tips zijn welkom:)


Mijn presentatie is dus een soort samenvatting van al deze punten. Het verschil met de presentaties is de kapstok die ik gebruik. Ik heb gepoogd de tips onder te brengen in 10 rubrieken/ aandachtspunten.

1 Motivatie / doel

2 Persoonlijkheid

3 Waarden

4 Lay out

5 Netwerk

6 Interactie

7 Schrijftips

8 Professionaliseren

9 Return on investment

10 Algemeen

Per rubriek noem ik een aantal punten die van belang zijn. Het is dus geen technisch verhaal.  
Om variatie in het college te brengen heb ik voor een aantal werkvormen gekozen. Samenwerken in tweetallen en interactie door het gebruik van Shakespeak.

Ik kreeg meteen al een reactie van mijn collega Judith en van Hans.
Met speciale dank ook aan SW student Denna die me haar kennis als blogger ook wilde delen.


Ik hoop dat jullie iets aan mijn presentatie hebben en ik zie in een reactie graag jouw gouden blogtip tegemoet.

 

zaterdag 17 mei 2014

Vilnius 04 filmpje van de reis heen

Dinsdag 13 mei vertrok in 's middags met mijn collega Dorine op weg naar Brussel. We zijn zonder vertagingen op tijd aangekomen. Het vliegtuig had wel een half uur vertraging maar we waren toch rond 20 uur daar. In Litouwen is het een uur later, dus 21 uur lokale tijd.

Na inchecken Hotel in de stad wat eten.
Litouws eten is wat vetter dan ik gewend ben. Ze frituren bijvoorbeeld brood om dat met knoflooksaus op te eten. Ze gooien ook weinig weg van de dieren wat betekent dat je ook varkensoren kunt krijgen om te eten.

Rond 2330 terug in het hotel om nog wat voor te bereiden en een bijzonder slechte nachtrust tegemoet te zien, maar dat wist ik toen nog niet:(


Hier een klein reisverslagje en daaronder staan wat foto's.

 


Extra controle door al die elektrische apparatuurBijzonder fraai gezicht

Litouwen heeft veel meren en rivieren
 
We worden opgehaald door een docent en een chauffeur van school


Hotel: http://downtownmarket.lt/

Je komt overal bekenden tegen als Nederlander
Gefrituurd brood met knoflooksaus

Vilnius 03 algemene terugblik Erasmus Vilnius

Deze week heb ik deelgenomen aan een programma van Erasmus in Vilnius Litouwen.
De week is voorbij en ik zit in een universiteitsbibiliotheek mijn foto's videos en blogs bij te werken.
Het was een intensieve week met veel verschillende trainingen, presentaties, gesprekken maar ook uitstapjes en etentjes.

Ik ben vooral op twee scholen geweest: een hogeschool voor sociaal werk en educatie en een hogeschool voor ICT en informatica.

Ik zal wat meer blogs plaatsen over specifieke onderwerpen maar ik zal beginnen met een 'algemene indruk' blog.

Het eerste wat me is opgevallen zijn de schrale voorzieningen, daarover later meer. Er is, dat moet gezegd worden, zeer goed internet. Met eduroam kon ik prima werken en de snelheid met name in het hotel was ongekend.

Daarentegen moest je op school wel je eigen wc papier meenemen en na gebruik weggooien een afvalbak want het rioleringsnetwerk kan al het papier niet goed verwerken. 
Ik vond dat wel een mooie tegenstelling.  

Om er als toerist rond te lopen is erg luxe want eten in een restaurant is drie x zo goedkoop als in Nederland.
De salarissen liggen naar mijn idee ook 2 tot 3 keer lager en ik heb het vermoeden dat docenten maar net of net niet kunnen rondkomen. Volgens eens van de docenten is het ook voor de afgestudeerde sociaal pedagogen interessanter om als medewerker in een winkel te werken dan als sociaal werker. Dat vond ik wel schokkend om te horen!

Zeer opvallend is ook dat een liter euro 95 ongeveer 1,30 euro kost en diesel ook. Dat is dus erg duur als je bedenkt dat mensen een stuk minder verdienen dan hier!

Gang van de school
Het land is iets groter dan Nederland dus een ritje op en neer is al gauw een forse hap uit je maandloon. Vreemd genoeg zie ik eigenlijk veel luze auto's hier en nauwelijks oude barrels. Ik vermoed dat dat in de buitenwijken wel anders zal zijn maar daar ben ik niet geweest.

In de universiteit waar ik nu zit te werken bevindt zich in een mooi gerestaureerd gebouw. De hogescholen die ik deze week bevond waren in een mindere staat. Wat me vooral opviel was dat er NIETS was. Er zijn lokaal met meubilair maar er zijn geen materialen. Om te knutselen heb je papier en scharen nodig maar dat is er niet. Voor de muziekles waren wel een paar piano's in het gebouw maar geen enkel instrumentje. 


Auto van school met chauffeur
Tot 20 jaar geleden was het volgens mij nog communistisch. Een van die overblijfselen is dat er een chauffeur in dienst is van de school die de hele dag mensen op en neer brengt. Zo werden wij elke dag heel luxe door deze man opgehaald. De tweede dag was zelfs de concierge van de partij die ook door de chauffeur werd opgehaald. Mooi toch.

Litouwen is een groen land met veel meren en bossen. De school waar ik was lag buiten de stad en het uitzicht vanuit het klaslokaal mocht er zeker wezen.
Schitterend uitzicht school pedagogiek

In de auditoria zit wel een beamer maar dat is de enige voorziening. 

Ik heb de indruk dat studenten vooral klassikale lessen hebben en dat ze allemaal een individueel proces afleggen, dus weinig groepswerk.

De leeromgeving is Moodle maar hoe ze verder gebruik maken van ICT in onderwijs is me niet duidelijk.

Ik kan deze dingen alleen maar raden want ik heb nauwelijks tijd gehad na afloop van lessen met studenten te spreken.

De lessen starten erg vroeg (8 uur) en duren tot 15 uur. Opvallend was dat iedereen, docenten ook , heel snel het gebouw verlieten. Het zou me niet verbazen als mensen naar hun 2de baan gaan om voor wat extra inkomsten te zorgen.

De studenten verstaan redelijk Engels maar durven het zelf nauwelijks te spreken. De jonge generatie krijgt al jaren Engels. De oude generatie, de docenten dus, hebben het vooral zelf moeten leren en er is een grote groep waar dus lastig mee te communiceren is.


Hoofd auditorium pedagogiek
De binnenstad van Vilnius is heel mooi opgeknapt en het heeft een rustige sfeer. Er is nauwelijks hoogbouw en gelukkig ontbreken schreeuwende reclameborden. Ik mis alleen de jeugd een beetje buiten. Er zijn wel speciale studentenwijken met hippe kunst op de muur maar in de binnenstad zijn de jongeren niet echt te vinden.

Uiteraard ga je door zo'n reis alles relativeren. Elke situatie vergelijk je met wat je zelf gewend bent. Lokalen, docenten, gedrag studenten, manier van lesgeven, levensomstandigheden. Alles.

En is dan zo'n reis de moeite waard?
Absoluut!

Het voel alsof ik weer even ge-ijkt ben deze week. Waar sta ik en waar staan wij. Niet alleen qua school maar ook qua prive. Wij leven in een land met een overvloed aan alles. Mijn inderen bijvoorbeeld hebben verschrikkelijk veel speelgoed en ze willen steeds meer. Door deze week ben ik veel meer gaan waarderen wat ik heb en ik zal zeker proberen dat gevoel thuis ook te gaan uitdragen.

Wat educatie betreft ben ik wel gaan nadenken over de essentie: een docent, een student en kennis die moet worden overgedragen.  

Klein auditorium pedagogiek
De vraag of we verder of beter zijn vind ik niet zo relevant.
Je kunt hooguit je eigen situatie overdenken. Een student hier bijvoorbeeld werkt helemaal niet in groepsverband en zou dat wat mij betreft meer mogen doen terwijl wij misschien juist teveel van de groep laten afhangen in ons onderwijs.
Docenten hier moeten elke 5 jaar opnieuw solliciteren op hun eigen baan en anderen kunnen dus jouw werk overnemen. Je wordt dus geprikkeld om je kennis en vaardigheden bij te houden. Interessante gedachte.
Ik heb de indruk hier dat een docent zich alleen maar bezighoudt met 1 ding. De docent ICT geeft alleen maar les ICT. Vergeleken met al die taken die wij ernaast hebben lijkt me dat best een verademing.

Deze reis was een mooie ervaring en kennismaking met een land waar ik nooit ben geweest. Ik heb met veel plezier lesgegeven aan studenten en docenten.
Ik kan het iedereen aanraden.
 
zaterdag 10 mei 2014

Vilnius 01 aankondiging werkreis ICT in onderwijs

Ik werk als docent bij de faculteit Social Work en als I-adviseur bij het Facilitair bedrijf.

Ik mocht laatst een presentatie geven aan een docent en de directeur van het Vilniaus kolegija faculteit educatie en sociale studies te Litouwen.
Ik vertelde over de ontwikkelingen op het gebied van ICT in onderwijs, beleidsplannen, mediawijsheid, TPACK, weblectures en gebruikte in mijn presentaties interactieve tools zoals Shakespeak en Socrative.

Ze werden helemaal enthousiast en riepen "you are truly a teacher of the future". 
Een mooi compliment dat uiteraard een brede glimlach op mijn gezicht toverde.

Ze vroegen me of ik een aantal lessen en presentaties wil verzorgen aan de docenten en studenten van hun opleiding.
Na toestemming van mijn leidinggevende van het Facilitair bedrijf en ondersteuning van de Erasmusbeurs ben ik begonnen aan de voorbereidingen voor de trip die deze week gaat plaatsvinden.

Tevens ga ik studenten van de sociale pedagische opleiding het muzisch agogisch werken introduceren maar dat is een een ander blog te lezen.

Ik ga presentaties geven aan studenten en docenten en probeer werkbezoeken af te leggen bij de Litouwse I-adviseurs en de ICT faculteit aldaar.

Bij de studenten SPH wil ik de competentie mediawijsheid introduceren: hoe kun je technologie gebuiken in je werk als sociaal werker. Aan bod komen netwerken, blogs, on line hulpverlenen en kansen en bedreigingen van het internet.

Bij de pabostudenten wil ik de 21th century tools ander de aandacht brengen en het TPACK model. Uiteraard zal ik zelf ook gebruik maken van online tools zoals Google translate:)Met de docenten wil ik het hebben over de veranderende rol van lesgeven door technologie, ik zal vertellen over flipped classroom concepten met de nadruk op weblectures en ga proberen het TPACK spel te introduceren en te spelen.

Uiteraard wil ik mijn reisverslag met jullie delen door dit blog en videoreportage zoals ik deed bij de Ecucause 3 jaar geleden.

Mochten jullie als collega ICT adviseurs of lezen van mijn blog ook vragen hebben over de Litouwse situatie dan mogen jullie mij als 'doorgeefvraagluik' gebruiken:)


Tot slot
Mijn collega Harry heeft eind vorig jaar via de organisatie PUM zijn kennis doorgegeven in Columbia. Hier is daar kort iets over te lezen en hier deel 2.
 


woensdag 8 januari 2014

MOOCs zijn de toekomst Jet Bussemaker Alexander Klöpping DWDD 8-1-2014

Dat was wel een hele aangename verassing.
Minister Bussemaker van onderwijs en technoviking :) Alexander Klöpping bij De Wereld Draait Door om over MOOC's en weblectures te vertellen. 

Er zijn in Nederland heel veel hogescholen en universiteiten mee bezig. Erg jammer dat er vrijwel alleen maar melding wordt gemaakt van de TU Delft.

Maar ik klaag niet! Er is aandacht geschonken aan dit mooie onderwerp op prime time.
Wat wil een ICTO man nog meer......

Niets dus

Dus even stilzitten en kijken

(Bij Zuyd zijn we natuurlijk al jaren met weblectures bezig maar sinds kort ook met een MOOC, meer hier te lezen.)
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/306946