Pagina's

vrijdag 25 januari 2013

Hergeboorte: Vier in balans

In de faculteit waar ik werkzaam ben zijn we bezig met een traject om 'ICT in onderwijs' opnieuw onder de aandacht te brengen. Omdat ik in mijn nieuwe rol als I-Adviseur hier ook mee te maken ga krijgen binnen andere faculteiten kan ik me maar beter verdiepen in het onderwerp en bij het begin beginnen.

In veel stukken die ik lees wordt verwezen naar het vier in balansmodel van Kennisnet. Het is een beetje het basismodel voor het denken over 'ICT in het onderwijs' in Nederland. Ondanks dat Kennisnet zich voornamelijk richt op middelbaar onderwijs is deze info voor elke onderwijsinstelling relevant.

Er is een pdf maar ik zal een korte samenvatting in eigen woorden geven.

In wezen is het erg simpel:
Er zijn vier factoren die van invloed zijn op het succesvol invoeren van een project rondom ICT in onderwijs te weten:
1 Visie (wat voor onderwijs wil de school geven en hoe kan ICT daar aan bijdragen)
2 Kennis (deskundigheid van docenten en studenten op gebied van mediawijsheid?)
3 Programmateur (software, waarmee wil je gaan werken binnen het onderwijs)
4 Hardware (apparatuur, netwerk, draadloos internet, tablets)

Van belang in dit model is dat de losse punten niet op zichzelf staan maar samenhang moeten hebben. Zonder het een kan de ander niet. Je kunt bijvoorbeeld als school ervoor kiezen om alle studenten een iPad te laten kopen maar als je niet nadenkt over het type onderwijs dat je daarmee beoogt (visie) of je docenten niet traint in het gebruik ervan (kennis) of niet de capaciteit op het draadloze netwerk hebt (hardware) mislukt dit project grandioos.

Naast deze 4 logisch punten zijn er nog twee aspecten die een sleutelrol vervullen:

1 Leiderschap van de organisatie
2 Samenwerken

Onder leiderschap wordt hier verstaan: het organiseren van het traject om te komen tot het vaststellen van een visie rondom ICT in onderwijs. Het in kaart brengen van de knelpunten van het huidige onderwijs en bepalen van het doel over een aantal jaren (speerpunten).
Leiderschap geeft dus richting aan het gebruik van ICT en het managen van samenhang.

Onder samenwerken wordt verstaan dat men alleen succesvol kan zijn als je de krachten binnen en tussen opleidingen bundelt. Daarnaast kan het alleen maar succesvol zijn als de betrokken docenten er het nut van inzien. In het stuk wordt besproken dat een 'cultuur van samenwerken' essentieel is om iets te doen slagen.   

Vier in Balans Plus   Stichting ICT op School, 2004

Verder staat er nog een opsomming van losse bevindingen
Een van de belangrijkste is de mededeling dat ICT zelf geen wondermiddel is om onderwijs te verbeteren (katalysator). Het kan er wel aan bijdragen maar is geen doel op zich. Met andere woorden: denk eerst na over het type onderwijs dat je beoogt en ga dan pas kijken hoe ICT daar aan kan bijdragen.

Een andere belangrijke conclusie heeft wel een beetje betrekking op mezelf:
Goede voorbeelden zijn inspirerend maar niet toereikend voor navolging. Er gaat dus geen olievlekwerking uit van goede initiatieven. 
De afgelopen 15 jaar heb ik allerlei verschillende initiatieven genomen binnen het onderwijs variĆ«rend van gebruik podcasts, imovie, garageband, screencasting, wiki's, blackboardomgevingen, sliderocket, shakespeak etc.   
Al deze zaken zijn vanuit dit oogpunt voor niets geweest....slik

Daarom heeft dit blog de titel Hergeboorte. De komende 15 jaar (?) ga ik proberen mijn manier van werken van de afgelopen 15 jaar (mindset) op een onderbouwde manier onder de aandacht brengen van mijn faculteit en Hogeschool.

Wellicht hou ik je op de hoogte door dit soort blogs waarin ik documenten die ik bestudeer bespreek. Dit was een oud document maar je moet ergens beginnen!