Pagina's

donderdag 29 november 2012

Mijn persoonlijke leertips voor eerstejaars studenten

Als docent in het HBO ben ik in het eerste jaar ook tutor en SLB-er.
Toevallig kwam deze week bij beide groepen de wens om het eens te hebben over het leren van de kennistoets ofwel BOK toets (Body of Knowledge). 
Reden: de studenten krijgen 4 grote toetsen in jaar 1 en die moeten ze uiteindelijk allemaal halen.
Binnen SLB studieloopbaanbegeleiding wordt ook aandacht besteedt aan het 'leren leren': de studenten maken een oefentoets en er is zelfs een interactief hoorcollege geweest waar studenten met 100 tegelijk met behulp van shakespeak een toets geoefend hebben.

Mijn persoonlijke leertips die mij helpen bij het leren zijn:
(Er kunnen dus geen rechten aan ontleend worden:))
 • Ga naar het hoorcollege!
 • Noteer alle relevante moeilijke woorden en begrippen en zoek de betekenis ervan. Ook de gewone Nederlandse (of anderstalige) betekenis van het woord omdat dat meer inzicht geeft in de betekenis van de context. Het woordje 'cohesie' bijvoorbeeld wordt in de natuurkunde gebuikt als het gaat om 'aantrekkingskracht' tussen moleculen (kwikbolletjes) en bij Sociologie wordt de ze term gebruikt in binding tussen mensen (sociale cohesie). 
 • Neem eerst eens kennis van 'het grote geheel' of 'het gestalt' voordat je begint met leren of voordat je naar een hoorcollege gaat. Ik merk soms dat studenten zich verliezen in de details en daardoor het grote geheel niet meer overzien. Studenten zijn nu bijvoorbeeld met Bandura bezig bij psychologie. Voordat je naar dit college gaat zou je even kunnen kijken wat wikipedia erover zegt. Je weet dan in 1 oogopslag tot welke stroming dit behoort en wat de hoofdkenmerken zijn.
 • Praat over de stof met elkaar en ga in discussie. Als je elkaar probeert uit te leggen waar de stof gaat kom je er al snel achter waar je hiaten zitten: namelijk als je aan het twijfelen wordt gebracht door de ander. Je weet dan meteen wel stukje van de stof je moet nakijken. 
 • Leg thuis uit in Jip en Janneke taal waar de stof over gaat. Als je de essentie van de te leren stof weet terug te brengen tot een paar zinnen, dan weet je dat je goed ziet. Moeders (of andere familie en vrienden) zijn heel geduldige luisteraars!
 • Verzin zelf toepassingen van de te leren stof of herken het in je omgeving. Ik vond het zelf altijd geweldig leuk om te ontdekken dat de stof toepasbaar was op de wereld om mij heen!
 • Probeer eens andere leerstijlen uit. Misschien ben je auditief ingesteld en doe je er verstandig aan met een digitaal memorecordertje de colleges op te nemen. Of ben je visueel ingesteld en maak je schemaatjes van de stof waarin je met pijlen alles verbindt en categoriseerd.
Zo heb ik bijvoorbeeld in de loop der jaren ontdekt dat ik visueel ben ingesteld. Ik leer in schema's en structuren. 

Onderstaand filmpje is niet alleen een ge-wel-di-ge presentatie die het hele huidige concept van onderwijsinstituten onderuit haalt vanwege de veranderende tijd, maar de bijgevoegde animatie brengt het allemaal veel meer tot leven en leidt tot veel meer inzicht in de stof. Het is Engelstalig maar heel goed te volgen (mede door de tekeningen).Een mooi voorbeeld van theorie begrijpbaar maken door het maken van schema's, overzichten en visualisaties. 
Misschien nog 1 tip:
 • Maak een spiekbriefje (die je niet gebruikt)! Door het maken van een spiekbriefje breng je ook structuur in de te leren stof. Je begint met een groot spiekbriefje, dat maak je steeds kleiner en je brengt de stof steeds meer terug tot de essentie. Op het moment van de toets ken je het uit je hoofd en zie je het letterlijk voor je en kun je het briefje met een gerust hart weggooien. 
Veel leerplezier! 

AANVULLING VAN MIJN COLLEGA DOCENTEN

1Ankie

De eerste die een reactie gaf was mijn collega Ankie, zij is ook SLB-er en heeft het volgende in de training gedaan:
Ze liet studenten een deel van de bijeenkomst samen de stof bestuderen en liet de groepjes later samen werken aan een aantal verdiepende vragen. De vragen hadden met name betrekking op het onderscheiden van hoofdzaken en bijzaken, het ontdekken van belangrijke begrippen en het verzinnen van toetsvragen. Klik hier om het document te kunnen downloaden.


2 Ayk

De tweede die reageerde was collega Ayk. Hij geeft de tip om met elkaar toetsvragen te verzinnen rondom de stof om zo een alternatieve oefentoets voor elkaar te maken.

3 Frans (ik zelf)

Als SLB-er heb ik deze week toevallig een aantal studenten geholpen met het bekijken van de stof van pedagogiek. Wat me opviel was dat deze studenten gewoon bij het begin beginnen en starten met lezen. Samen met hen probeerde ik mijn persoonlijke tips toe te passen. Ik schijf het in de tegenwoordige tijd. (nogmaals: dit is niet DE manier om te leren maar EEN manier!)
 • Eerst kijken we wat het hoofdthema is van het stuk (ontwikkeltaken en opvoedingstaken)
 • Vervolgens kijken we op wikipedia om te zien wat de hoofdstromingen zijn en waar de stof in grote lijnen over gaat. Dit proberen we in een soort schema te vangen door de belangrijke termen op te schrijven en zaken met strepen te verbinden die met elkaar te maken hebben.
 • Daarna scannen we de tekst gescand zonder echt te lezen: we noteerden alle kopjes van hoofdstukken zodat we ontdekken waar de tekst in is onderverdeeld.
 • Als we ergens een samenvatting of conclusie tegen komen lezen we die wel om zo een beeld te krijgen van de grote lijn.
 • Doordat we begonnen waren met een overzicht (wikipedia) en dit overzicht naast de tekst hebben gelegd (hoofdstukindeling) kregen we samen met de samenvatting al een aardig beeld van de te leren stof terwijl we verder nog geen woord hadden gelezen! Voordeel van deze tekst was dat er met een aantal handige tabellen werd gewerkt waardoor de inhoud nog duidelijker werd.
 • nu start je met het echte lezen en leren. Als het goed is valt de stof meteen op zijn plaats en heb zul je ontdekken dat je de detail veel beter herkent en hoofd en bijzaken meteen beter weet te scheiden. 

Ik hoop dat beide studenten baat hebben bij deze methode die volstrekt nieuw was voor hen

4 Ayk 2

Collega Ayk mailde nog een tip: hij wil jullie er graag op willen wijzen dat er meer dan genoeg literatuur te vinden is over succesvol studeren.Zoals bijvoorbeeld "Studeer effectief". Hij heeft daar ooit een recensie over geschreven. Klik hier om te downloaden.


Verder wilde hij graag ook melden dat er geen trucjes bestaan die helpen een toets te halen. "Tips die wij geven zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten op het leren van de mens. Leren is gewoon hard werken en accepteren dat vrije tijd soms een lagere prioriteit heeft. (Geheel afhankelijk van wat iemand als vrije tijd ziet). Als je graag Social Worker wil worden, dan is het toch alleen maar leuk om met dingen bezig te zijn, die daaraan bijdragen"!

Stof tot nadenken wat mij betreft.

5 Frank

Collega Frank stuurde me deze uitgebreide mail met een manier om verdiepend te leren. Ook interessant.
 • Als je een college gevolgd hebt (en bijbehorende stof bestudeerd hebt) maak dan eens een lijstje met alle relevante begrippen.
 • Maak van deze begrippen vervolgens een mindmap: welke begrippen horen bij elkaar, zijn boven-, onder- en nevengeschikt?
 • Kun je een auteur/onderzoeker/ theoreticus noemen die bij dit begrip hoort?
Zo wordt beter duidelijk welke begrippen met elkaar op welke wijze te maken hebben.

Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk dat het ene begrip “identiteit” hoort bij
-          Erikson,
-          Freud,
-          de ontwikkelingstaken van de adolescentie,
-          ontwikkelingstaken uit het verleden,
-          experimenteren,
-          psychoanalyse,
-          psychosociaal moratorium,
-          negatieve identiteit,
-          identiteitsverwarring,
-          kunstmatige identiteit,
-          enz.

Maak zo van elk moduleonderdeel een mindmap. Kom vervolgens samen met meerdere studenten die ook mindmappen gemaakt hebben en presenteer deze aan elkaar. Bevraag elkaar kritisch als je een link niet begrijpt of het er niet mee eens bent.

Op deze manier ben je inzichtelijk aan het leren: dat gaat dus veel verder dan alleen reproduceren van het begrip “identiteit”.

(opmerking Frans: als iemand (student/ docent) voor zichzelf een mindmap heeft gemaakt dan wil ik die graag hier plaatsen om te laten zien hoe die er in de praktijk uitziet)

  .
Mochten er nog nieuwe tips binnen komen dan plaatst ik die hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten