Pagina's

vrijdag 25 november 2011

KIB2011 Kennis in Bedrijf Zuyd

Elk jaar rond deze tijd is er bij Zuyd de KIB: Kennis in bedrijf.


Zuyd Hogeschool laat aan studenten, docenten en mensen van buiten (bedrijfsleven) zien welke ontwikkelingen allemaal spelen binnen Zuyd.
De KIB, zo noemen we het in de Zuydmond, wordt elk jaar door een grote groep mensen bezocht. Dit jaar ongeveer 600 docenten, 1000 studenten en 450 mensen uit het bedrijfsleven.


Ook ik was aanwezig met de Flip in de hand en ik heb een aantal presentaties bezocht rondom "ICT en onderwijs" en presentaties die mijn nieuwsgierigheid prikkelde.


Er zijn twee presentaties waar ik in een later blog op ga terugkomen:
  • Distance Learning binnen de Masteropleiding van Academie verloskunde omdat zij op een geweldige manier bezig zijn met afstandsleren waarbij ze gebruik maken van online samenwerken en weblectures.
  • Serious Gaming bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design omdat me weer iets meer duidelijk is geworden omtrent gaming in onderwijs.
 Het filmje laat mijn persoonlijke dag zien. Ik geef een sfeerindruk van de KIB, ik spreek met  presentatoren, docenten, studenten en andere Zuydmedewerkers. Als laatste komt Walter aan het woord die verteld over het 'strategisch ict' plan van Zuyd.
Via deze link kom je op het blog van mijn collega Judith die onder andere ingaat op de Social Media analyse van de KIB.


Mijn presentaties die ik heb bezocht waarvan soms ook stukjes in de film terug te zien zijn waren:


09.00 uur
De wereld aan je voeten: distance learning! 
Innovaties bij Verloskunde
Onderwijs buiten de Zuyd-grenzen: een Europese en academische master voor verloskundigen | European Master of Science in Midwifery


Een succesverhaal waarbij de inzet van moderne, tijd- en kostenbesparende onderwijsstrategieën bewijzen dat e-learning én direct contact met internationale studenten heel goed mogelijk is.
Studenten typeren de Maastrichtse modules als de ‘Rolls Royces’ van deze Master!Verloskundigen uit heel Europa ontwikkelen algemene wetenschappelijke competenties in combinatie met competenties op het gebied van ‘advanced midwifery’ (overstijgende verloskunde). Extra leerrendement ontstaat door uitwisseling van kennis en ervaring vanuit breed Europees perspectief. De European Master of Science in Midwifery wordt aangeboden in Glasgow (UK) en Hannover (Duitsland).
De Academie Verloskunde Maastricht-Zuyd participeert in deze Master-opleiding.  

Link naar KIB website


10.00 uur
Voorbeelden van innovatieve en succesvolle ICT-praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven
Symposium Co-Creatie in de ICT
Welke opdrachten sturen bedrijven in? Laat u inspireren door leuke succesvolle praktijkcases, zoals het laten ontwikkelen van een App voor je mobiele telefoon.


Een van de onderwerpen is "de Bobshaker". De Bobshaker is een initiatief van Bart Pastoor van stichting ROVL, die via Rob Oostdam van het Reizend Circus contact heeft gelegd met studenten van de opleiding informatica. In deze presentatie zullen we ingaan op het concept dat toegepast is, waarom dit toegepast is en de uitwerking hiervan. Zowel vanuit de opdrachtgever, de opleiding als de student lichten we onze ervaringen toe. De synergie tussen deze partijen heeft ons veel geleerd en veel meer opgebracht dan een werkende App voor op de mobiele telefoon.


Link naar de KIB website
13.00 uur
Serious Gaming


Bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design ontwerpen studenten al een aantal jaren zogenaamde “serious games”. Het voornaamste doel van deze spellen is te communiceren en te onderwijzen. De spellen worden ontworpen voor het onderwijs, trainingssituaties en de gezondheidszorg (voorlichting en onderzoek).
In deze presentatie zal een beeld geschetst worden van de ontwikkeling van dit soort spellen en de verschillende toepassingsgebieden. Ook zullen een aantal voorbeelden gepresenteerd worden die in het afgelopen studiejaar door de studenten gemaakt zijn.

Link naar de KIB website


14.00 uur
Switch off the tv and look up
Sterren en geluiden worden ingezet in een artistiek project. De student werkt samen met een professor in de astronomie en zet de geluiden van sterren in bij live-performance onder de sterrenhemel.


Lezing bij een publicatie die verschijnt over een specifiek voorbeeld uit de praktijk, waarbij een samenwerking aan wordt gegaan tussen wetenschap en artistieke performance.


Link naar de KIB website
15.00 uur
Creatieve Industrie, nieuw imago Heerlen
Kenniskring: Kenniskring Toerisme en Cultuur 


Creative Industries
Heerlen is vanouds her een mijnwerkersstad en had een heel negatief Imago in Nederland. Samen met een aantal jonge ondernemers heeft de gemeente Heerlen gebrainstormd over hoe om te gaan met krimp, wat te doen met de leegstand in de stad en het behouden van jonge dynamische ondernemers in Heerlen. Uiteindelijk heeft Heerlen ingezet op Creatieve Industrie tezamen met twee andere grote gemeenten uit Limburg: Sittard-Geleen en Maastricht.
Creatieve Industrie | definitie
De creatieve industrie is opgevat als een specifieke vorm van bedrijvigheid die goederen en diensten voortbrengt die het resultaat zijn van individuele of collectieve, creatieve arbeid én ondernemerschap. Inhoud en symboliek zijn de belangrijkste elementen van deze producten.
Binnen deze sector wordt een drietal deelsectoren onderscheiden, de kunsten, de media- en entertainmentsector, de creatieve zakelijke dienstverlening.
De focus van het onderzoek is gebaseerd op drie vragen:
1. Hoe kunnen we tezamen de marktvraag en de vraag vanuit het traditionele bedrijfsleven naar onze producten vergroten met behulp van netwerken en samenwerkingsverbanden?
2. Hoe kunnen we middels voor ons onbekende maar benodigde competenties op het gebied van ondernemerschap, onze positie als creatief ondernemer binnen de regio verbeteren?
3. Specifiek voor de doelgroep creatievelingen uit de deelsector kunsten de vraag hoe de inkomsten kunnen worden verhoogd met behoud van eigen artistieke integriteit en positionering.

Link naar de KIB website

Geen opmerkingen:

Een reactie posten