Pagina's

vrijdag 25 november 2011

KIB2011 Kennis in Bedrijf Zuyd

Elk jaar rond deze tijd is er bij Zuyd de KIB: Kennis in bedrijf.


Zuyd Hogeschool laat aan studenten, docenten en mensen van buiten (bedrijfsleven) zien welke ontwikkelingen allemaal spelen binnen Zuyd.
De KIB, zo noemen we het in de Zuydmond, wordt elk jaar door een grote groep mensen bezocht. Dit jaar ongeveer 600 docenten, 1000 studenten en 450 mensen uit het bedrijfsleven.


Ook ik was aanwezig met de Flip in de hand en ik heb een aantal presentaties bezocht rondom "ICT en onderwijs" en presentaties die mijn nieuwsgierigheid prikkelde.


Er zijn twee presentaties waar ik in een later blog op ga terugkomen:
  • Distance Learning binnen de Masteropleiding van Academie verloskunde omdat zij op een geweldige manier bezig zijn met afstandsleren waarbij ze gebruik maken van online samenwerken en weblectures.
  • Serious Gaming bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design omdat me weer iets meer duidelijk is geworden omtrent gaming in onderwijs.
 Het filmje laat mijn persoonlijke dag zien. Ik geef een sfeerindruk van de KIB, ik spreek met  presentatoren, docenten, studenten en andere Zuydmedewerkers. Als laatste komt Walter aan het woord die verteld over het 'strategisch ict' plan van Zuyd.
Via deze link kom je op het blog van mijn collega Judith die onder andere ingaat op de Social Media analyse van de KIB.


Mijn presentaties die ik heb bezocht waarvan soms ook stukjes in de film terug te zien zijn waren:


09.00 uur
De wereld aan je voeten: distance learning! 
Innovaties bij Verloskunde
Onderwijs buiten de Zuyd-grenzen: een Europese en academische master voor verloskundigen | European Master of Science in Midwifery


Een succesverhaal waarbij de inzet van moderne, tijd- en kostenbesparende onderwijsstrategieën bewijzen dat e-learning én direct contact met internationale studenten heel goed mogelijk is.
Studenten typeren de Maastrichtse modules als de ‘Rolls Royces’ van deze Master!Verloskundigen uit heel Europa ontwikkelen algemene wetenschappelijke competenties in combinatie met competenties op het gebied van ‘advanced midwifery’ (overstijgende verloskunde). Extra leerrendement ontstaat door uitwisseling van kennis en ervaring vanuit breed Europees perspectief. De European Master of Science in Midwifery wordt aangeboden in Glasgow (UK) en Hannover (Duitsland).
De Academie Verloskunde Maastricht-Zuyd participeert in deze Master-opleiding.  

Link naar KIB website


10.00 uur
Voorbeelden van innovatieve en succesvolle ICT-praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven
Symposium Co-Creatie in de ICT
Welke opdrachten sturen bedrijven in? Laat u inspireren door leuke succesvolle praktijkcases, zoals het laten ontwikkelen van een App voor je mobiele telefoon.


Een van de onderwerpen is "de Bobshaker". De Bobshaker is een initiatief van Bart Pastoor van stichting ROVL, die via Rob Oostdam van het Reizend Circus contact heeft gelegd met studenten van de opleiding informatica. In deze presentatie zullen we ingaan op het concept dat toegepast is, waarom dit toegepast is en de uitwerking hiervan. Zowel vanuit de opdrachtgever, de opleiding als de student lichten we onze ervaringen toe. De synergie tussen deze partijen heeft ons veel geleerd en veel meer opgebracht dan een werkende App voor op de mobiele telefoon.


Link naar de KIB website
13.00 uur
Serious Gaming


Bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design ontwerpen studenten al een aantal jaren zogenaamde “serious games”. Het voornaamste doel van deze spellen is te communiceren en te onderwijzen. De spellen worden ontworpen voor het onderwijs, trainingssituaties en de gezondheidszorg (voorlichting en onderzoek).
In deze presentatie zal een beeld geschetst worden van de ontwikkeling van dit soort spellen en de verschillende toepassingsgebieden. Ook zullen een aantal voorbeelden gepresenteerd worden die in het afgelopen studiejaar door de studenten gemaakt zijn.

Link naar de KIB website


14.00 uur
Switch off the tv and look up
Sterren en geluiden worden ingezet in een artistiek project. De student werkt samen met een professor in de astronomie en zet de geluiden van sterren in bij live-performance onder de sterrenhemel.


Lezing bij een publicatie die verschijnt over een specifiek voorbeeld uit de praktijk, waarbij een samenwerking aan wordt gegaan tussen wetenschap en artistieke performance.


Link naar de KIB website
15.00 uur
Creatieve Industrie, nieuw imago Heerlen
Kenniskring: Kenniskring Toerisme en Cultuur 


Creative Industries
Heerlen is vanouds her een mijnwerkersstad en had een heel negatief Imago in Nederland. Samen met een aantal jonge ondernemers heeft de gemeente Heerlen gebrainstormd over hoe om te gaan met krimp, wat te doen met de leegstand in de stad en het behouden van jonge dynamische ondernemers in Heerlen. Uiteindelijk heeft Heerlen ingezet op Creatieve Industrie tezamen met twee andere grote gemeenten uit Limburg: Sittard-Geleen en Maastricht.
Creatieve Industrie | definitie
De creatieve industrie is opgevat als een specifieke vorm van bedrijvigheid die goederen en diensten voortbrengt die het resultaat zijn van individuele of collectieve, creatieve arbeid én ondernemerschap. Inhoud en symboliek zijn de belangrijkste elementen van deze producten.
Binnen deze sector wordt een drietal deelsectoren onderscheiden, de kunsten, de media- en entertainmentsector, de creatieve zakelijke dienstverlening.
De focus van het onderzoek is gebaseerd op drie vragen:
1. Hoe kunnen we tezamen de marktvraag en de vraag vanuit het traditionele bedrijfsleven naar onze producten vergroten met behulp van netwerken en samenwerkingsverbanden?
2. Hoe kunnen we middels voor ons onbekende maar benodigde competenties op het gebied van ondernemerschap, onze positie als creatief ondernemer binnen de regio verbeteren?
3. Specifiek voor de doelgroep creatievelingen uit de deelsector kunsten de vraag hoe de inkomsten kunnen worden verhoogd met behoud van eigen artistieke integriteit en positionering.

Link naar de KIB website

zondag 20 november 2011

Social Media game als onderdeel Minor Digicoach Pabo Zuyd

Voor mijn doen een heel kort blog. Zoals ondertussen wel duidelijk is experimenteer ik een beetje met videofilmpjes en interviews en in dat kader heb ik weer iets gemaakt met dank aan mijn collega Marcel.

Op de Educause was ik bij een presentatie over het viruele stadje Whyville. Ik schreef daar al dat ik wat betreft Serious Games nog veel te leren heb. Ik verwarde tot nu de gaming en Serious Gaming met elkaar.
Mijn Collega Marcel houdt zich erg bezig met gaming, leest er veel boeken over en integreert het in zijn onderwijs. Hij wordt ook bij andere projecten betrokken. Ik hoop dat hij me er binnenkort wat wijzer over kan maken. Als er iemand is die me er enthousiast voor zou kunnen krijgen dan is hij het in ieder geval. Zijn passie voor gamen zal toch minstens een vonkje doen overbrengen.  Zijn website http://www.2learnfromgames.com zal zeker een overzicht kunnen gaan geven over de educatieve meerwaarde van spellen. Er staat nu nog niets op de website want het is een onderdeel van de minor dat studenten die zelf gaan vullen.
Een spel van een hele andere orde is het Social Media spel dat hij samen met een paar anderen heeft verzonnen en uitvoert als onderdeel van de Minor Digicoach op de Pabo van collega Ankie.
Wat het spel precies inhoudt kun je terughoren in het filmpje. Toen ik vrijdag op kantoor kwam was hij kaartjes aan het knippen en ik raakte nieuwsgierig. Toen ik een indruk kreeg van het spel vroeg ik hem of ik er diezelfde dag nog een klein interviewtje over mocht houden met hem. Dat mocht en het resultaat is hier te zien.
Het doel is studenten kennis te laten maken met social media en alle web 2,0 tools zoals blog, facebook en twitter.
Veel kijkplezier.

vrijdag 18 november 2011

P2Go gebruikersdag bij HAN Arnhem

Dit is het eerste Blog sinds de Educause reis.

Donderdag 17 november was er een gebruikersdag van de Presentations 2 Go apparatuur. P2Go in de volksmond. P2Go is een product om weblectures op te nemen net zoals Panopto en Mediasite.

Binnen Zuyd Hogeschool hebben we drie mobiele sets (roadkits) van dit merk.
Andere instellingen die met dezelfde apparatuur werken zijn onder andere Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit, Fontys Hogeschool en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Er zijn 4 verschillende producenten om weblectures op te nemen variërend van een vaste instelling in een lokaal tot een hypermoderne en compacte koffercomputer (capture device).

We werden door de HAN ontvangen in het gebouw van de HTS autotechniek in Arnhem.
We begonnen met welkomswoord van de mensen van HAN die vervolgens iets vertelde over de stand van zaken met betrekking tot weblectures op de HAN.
Ze zijn daar ongeveer in eenzelfde stadium als bij Zuyd. Ze gebruiken het ruim een jaar, hebben er goede ervaringen mee en zoeken nu een weg om er mee verder te gaan.

Aan de hand van deze presentatie zijn we met elkaar in kleine groepjes in overleg gegaan.
Er zijn heel veel verschillen tussen  de deelnemende instellingen.

In principe onder te verdelen in:
·         Instellingen die willen gaan beginnen met weblectures.
·         Instellingen die er een tijdje mee werken en in pilotfase zitten (Zuyd)
·         Instellingen waarbij de weblectures helemaal als dienst worden aangeboden

Bij de WUR bijvoorbeeld hebben ze 20 sets!
In het begin van een blok wordt gekeken welke colleges interessant zijn voor opnames en deze worden automatisch op de opnametimer ingesteld.

Bij de RUG hebben ze een paar zalen die volledig geautomatiseerd waarbij de docent slecht met 1 druk op een knop de opname start. Er hangen 3 camera’s in de collegezaal. 2 van die camera’s volgende de spreker automatisch. De spreker heeft daarvoor een speciaal kastje om zijn nek hangen. Er is dus niemand nodig om de sets op te bouwen en te bedienen. Volgens Albert van de RUG heeft dit alleen al gezorgd voor een verviervoudiging van het aantal opnamen.

De HAN maakt vooral kennisclips van korte duur zonder studenten (powerlectures) maar de meeste instellingen nemen colleges op.

Bij Zuyd weten we nog niet wat we op Hogeschool nivo gaan doen met Weblectures. Voor mij is duidelijk dat weblectures een meerwaarde bieden in het onderwijs, daar heb ik al vaker over geblogd.
Voordelen onder andere:
·         Service voor student om teug te zien voor een tentamen
·         Tijd en locatieonafhankelijk werken (deeltijd)
·         Nieuwe mogelijkheden tot interactieve leermogelijkheden
·         Nieuwe didactische werkvormen mogelijk
·         Vastkeggen van presentaties, symposia, studiedagen

In raakte in Gesprek met Gert van de HU en was positief verbaasd en verrast toen hij vertelde hoe het CvB achter de weblectures staan. De HU herbergt een aantal journalistieke opleidingen en misschien draagt het daar bij aan het besef van meerwaarde?
Een aantal mensen van het CvB wordt ook zelf opgenomen en ook dat zal meespelen.

In ieder geval komt het er op neer dat er een aparte pot is waar de weblecture apparatuur uit wordt betaald (9 mobiele sets, 2 vaste en 5 in bestelling!). Uit deze pot worden ook eventuele cameramensen betaald. Gert werkt full time als webleturecoordinator in dienst van afdeling ICT. Er is ook nog een assistent bij betrokken en diverse werkstudenten. Alles is centraal geregeld en georganiseerd.
De gebruikers van de weblectures betalen 35 per uur voor een opname.
Na een aantal jaren gewerkt te hebben met weblectures ontstaat er ook een verschuiving in de kwaliteit. Voorheen was het geluid en de powerpoint het meest van belang, nu willen ze dat het beeld ook goed eruit gaat zien en meer aandacht krijgt (betere camera’s HD etc).

Ik wil een aantal scenario’s beschrijven voor Zuyd en dit is een van de scenario’s die ik in mijn hoofd heb (alles centraal). Leuk om te zien dat het ook echt op plekken bestaat!

 Verder werden er een aantal nieuwe producten van Learning Valley (het bedrijf achter P2Go) gepresenteerd. 

Livetaggen heb ik ook al vaker over geblogd.
Tagging geeft je de mogelijkheid om tijdens het college (live) en na afloop (on demand) digitaal aantekeningen te maken op laptop of mobile device. Deze aantekeningen kunnen openbaar of privé staan . In het eerste geval zijn ze na afloop door iedereen te lezen en verschijnen tijdens het afspelen op de tijdsbalk. Na afloop kun je ook filteren op het kijken van tags, je kunt naar de opmerkingen van bepaalde personen kijken.
Om te taggen moeten studenten zich inloggen en ze zijn daarmee dus geregistreerd.
Na afloop verschijnen de tags niet alleen in de afspeellijst maar ook links van het scherm in een totaaloverzicht. Dit totaaloverzicht is ook te downloaden als bestand en kan weer worden opgenomen in een leeromgeving. Bij die download staan ook de tijdcodes van de losse tags en is er een tagcloud. Heel handig dus om bijvoorbeeld een inhoudsopgave van te maken.


Leuk vind ik de e varianten die gepresenteerd worden
Learning valley heeft een aantal kleine internetproducten (diensten?) die varianten zijn op weblectures en soms bieden ze functionaliteiten aan die weer als testcase kunnen dienen voor verbeteringen aan de huidige producten..
ePitch, eHub, eContest, eApply en eLive.

Bij een ePitch kunnen mensen zelf een richmedia bestand maken (richmedia is in dit geval een filmpje en een plaatje naast elkaar gepresenteerd zoals het geval bij een weblevctures).
Voorheen kon dat alleen op de professionele apparatuur, nu aan het online en gratis. Interessant is ook dat je met de nieuwe serverupdate deze filmpjes ook kunt uploaden naar de catalogus waar alle weblectures staan (beperking film mag maar 20 mb zijn)

Bij een eHub heb je de mogelijkheid om rich media op een eigen kanaal te plaatsen en dit toegankelijk te maken voor een beperkte groep toeschouwers.

Bij een eContest kun je mensen een filmpje laten inzenden welke door andere kunnen worden bekeken en beoordeeld. Je kunt hier een wedstrijd van maken.  Er is dan ook een moment in geprogrammeerd om te stemmen en later is die functie niet meer zichtbaar (stem moment gesloten).

Bij eApply heb je de mogelijkheid om sollicitatieronden te houden waarbij alleen organisator alle filmpjes kan zien, de deelnemers zien alleen hun eigen filmpje

En dan tot slot heel interessant eLive waarbij je een presentatie of eigen webinar live kunt uitzenden, leuk voor de garagemuzikanten. Je koopt daarvoor een kaneel en een aantal uren om uit te zenden.

Als laatste presenteerde Hendrik de verbeteringen in de software bij de player op internet, de server en de encoder.

De verandering waar ik binnen Zuyd wel een aantal mensen blij mee kan maken is dat je nu ook online rich media files kunt uploaden die je ook zelf mag beheren. Nu wordt alles geupload via de weblectureset en dan kunnen de gebruikers er niet meer bij: ze moeten van te voren de metadata invullen en kunnen eenmaal na upload niets meer doen.  Dat gaat nu veranderen

Natuurlijk is het livetaggen ook nieuw en binnen Zuyd al beschikbaar maar nog niet over gecommuniceerd.

De weblectures zijn nu ook op iPad (mobile device) af te spelen.

Op de weg terug nog een heel leuk gesprek gehad met Berry van Fontys. Ik ben heel erg benieuwd hoe andere online lessen regelen. Sinds de Educause heb ik daar een opmerkelijke interesse in.

Tot slot heb ik nog een filmpje opgenomen door de hele dag heen.
In het filmpje staat in principe niets van de bijeenkomst zelf. Vooral de reis er naar toe, de reis terug, korte gesprekjes met mensen en mijn overdenkingen.