Pagina's

vrijdag 8 juli 2011

De Naakte Waarheid Weblectures @ Zuyd 2010 201

Het schooljaar is bijna om en de vakantie is in zicht. Tijd om de balans op te maken van mijn eerste jaar bij Zuydplein. Dit jaar heb ik met veel plezier twee dagen per week gewerkt voor Zuydplein.
Ik schat dat ik van de 16 uur die ik per week werk effectief 8 uur bezig ben geweest met het project Weblectures en Videoconferentie. De rest van de tijd is opgegaan aan overleg, lezen stukken, bijscholen, mails verwerken, bijpraten, bijwonen studiemiddagen, administratie, voeren functioneringsgesprekken, mijn computer bijwerken en invullen van de diverse urenregistratiesystemen. Daarbij was het niet altijd makkelijk een goede balans te vinden tussen mijn werk bij SW en hier.

Dit blog geeft een kort overzicht van het jaar en zal een redelijk uitgebreide analyse geven van de eerste opnames van dit jaar. Dit is de eerste keer dat ik zo’n onderzoek doe. Opmerkingen en suggesties ter verbetering ontvang ik graag.

Taak
Mijn taak is om weblectures en videoconferentie een plek te geven binnen de Hogeschool.
Toen ik in september kwam waren er 3 sets aangeschaft van Learning Valley (Presentations 2 Go) en 3 videoconferentiesets. Er was wel een beeld van wat er moest gebeuren en mijn collega Jack had een Blackboardomgeving ingericht.
De energie is dit jaar helaas 90% uitgegaan naar de Weblectureset, sorry Videoconferentie.

Grote lijn
• Na een korte stoeiperiode met de apparatuur zijn we opnames gaan maken.
• Er moest een rapport geschreven worden (implementatieplan).
• In het begin ben ik regelmatig bij verschillende personen langs geweest om uitleg te geven over de set om ermee te kunnen werken (instructie).
• Ik ben op zoek gegaan naar landelijke netwerken binnen Linkedin en heb diverse bijeenkomsten bijgewoond en kennis gedeeld.
• Er zijn wat technische hobbels geweest die we eerst over moesten zoals kapotte mixers, verkeerde grabbers en softwareupdates.
• Ik heb diverse presentaties over weblectures gegeven onder andere tijdens de Get Together en op een studiedag voor docenten Commercieel Management.
• Ik ben gaan bloggen over dit onderwerp en heb me meer verdiept in het onderwerp.
• Er zijn mensen bij me gekomen met vragen en ik heb zelf mensen benaderd om opnames te maken.
• Er zijn een heleboel opnames gemaakt.

Inzet onderwijs
In het onderwijs (normaal en LLL) werd het op verschillende manieren ingezet.
• Onze fronteer Kees heeft voor NID diverse films opgenomen voor afstandsonderwijs.
• In een minor van Social Work heeft een gepensioneerde docent een 6tal lezingen opgenomen.
• Bij IM heeft een docent een online cursus boekhouden opgenomen.
• Docenten hebben colleges opgenomen voor studenten die afwezig waren.
• Voor ‘De wijk van morgen’ is een hele serie over duurzaam bouwen opgenomen (Locatie Avantis).
• Er zijn diverse Live Weblectures geweest waarbij een groep mensen in het buitenland mee kon kijken. Er is ook een beoordeling geweest waarbij een groep studenten Live presenteerden en een beoordelende docent in Amerika de feedback gaf via de Videoconferentieset!

De naakte waarheid
Analyse resultaten Weblectures @ Zuyd 2010 201

Werkwijze
Ik heb alle titels van de server met alle metadata op vrijdag 30 juni 2011 in Excel geplaatst. Vervolgens heb ik handmatig bij elke titel de bijbehorende faculteit erbij gezet en wat aanvullende gegevens waar later op gesorteerd kon worden zoals weeknummer van opname.
Voor de extreem geïnteresseerde kun je hier het Excel bestand downloaden.

Vervolgens ben ik de gegevens gaan sorteren op diverse manieren en heb er waar mogelijk steeds een grafiekof tabel bij gemaakt (lang leve de gratis App Learn Excel want met grafieken had ik nooit eerder gewerkt).
Daarna ben ik de gegevens gaan analyseren en trek daar een aantal conclusies uit.

Dit onderzoek zegt niets over de inhoud van de films, of didactiek. Ook de eventuele waardering van studenten is buiten beschouwing gelaten. Binnen de HSZuyd lopen wel enkele weblecture projecten waar na afloop een enquête wordt gehouden. Dat is iets voor in een later blog.

Aantal titels
Er zijn in dit verslag 122 titels opgenomen. De eerste is opgenomen op vrijdag 10 september 2010 (HHM - Opening Teaching Hotel) en de laatste die in dit overzicht is opgenomen is van vrijdag 24 juni 2011 (Lectoraat Techniek in de zorg – Robots in de langdurige zorg).

In het overzicht is niet opgenomen hoe lang een titel duurt. Een standaard hoorcollege varieert van 45-90 minuten. Er zijn een aantal korte instructies van ongeveer 20 minuten. Er zijn ook een aantal symposia en middagen opgenomen.

Als je op de foto's klikt dan wordt het plaatje groter.Op deze grafiek zie je hoeveel titels per week zijn opgenomen.
De weeknummer 37-52 zijn voor schooljaar september t/m december 2010.
De weeknummers 1-27 zijn van schooljaar 2011 januari tot en met juni.
Daaronder staat het aantal opnames.
Opvallende uitschieters in deze grafiek:
• Week 46 is de Kennis in Bedrijf. We hebben die dag met 3 sets tegelijk in Heerlen diverse presentaties opgenomen (15 titels).
• Week 2 NID Kees B is goed uitgerust van zijn kerstvakantie en maakt 9 opnames in 1 week.
• Week 7 LLL De wijk van morgen heeft diverse sprekers en die worden apart ge-upload.
• Week 16 SW netwerkdag. Elke presentatie wordt apart ge-upload.
• Week 21 AVM heeft een tijdje opnames verzameld en heeft op 1 middag alles naar de server geupload (12 titels).

Aantal views
Alle views bij elkaar opgeteld kom je op 8069.
De titels die rechtstreeks op de server staan worden vele malen minder bekeken dan de titels die zijn opgenomen in een Blackboardomgeving (Embedded). In dit overzicht is niet aangegeven welke titels embedded zijn maar ik weet dat alle opnames die meer dan 200x bekeken zijn allemaal embedded zijn. (Als dat je stimuleert om een opname te embedden: klik hier voor procedure).In deze grafiek is het aantal views per opgenomen titel te zien.
De hoogste uitschieters zijn:
HHM - Schrijven van consultancyrapport (830 views)
SW – 6tal opnames binnen de Minor GGZ agoog (gemiddeld 600 views per opname)
IM – 6tal opnames Cursus Basis boekhouden (gemiddeld 150 views per opname)

In de praktijk betekent dat de titels van de minor van SW in totaal 3521 zijn bekeken. Dat is 44% van het totale aantal views (8069).

Opmerking: als iemand op een film klikt en maar 10 seconden kijkt dan wordt dit ook als een view opgemerkt.

Welke faculteit heeft titels opgenomen
Hoewel het niet met 100% zekerheid te herleiden was heb ik gepoogd per titel de afkorting te noteren van de faculteit waar de titel bij hoort.In dit diagram die je de afkorting van de faculteit en het aantal titels.
Koploper is de faculteit NID waar Kees B veel instructiefilms heeft opgenomen voor een duaal LLL project.
Verder heeft LLL een aantal films van verschillende komaf. De opnames van De wijk van morgen vallen onder LLL maar ook zaken rondom het e-portfolio.
AVM heeft een 13tal titels. In werkelijkheid zijn het er iets meer want tijdens de Kennis in Bedrijf is er een minisymposium geweest waar diverse opnames zijn gemaakt die in deze diagram bij de KIB zijn ingedeeld.
SW heeft met de netwerkdag en opnames van een minor een aandeel van 17 titels.


Deze tabel is hetzelfde als de vorige alleen vallen hier de opnames van NID onder de noemer Leven Lang Leren in deze tabel aangeduid met LLL.
Deze tabel is hetzelfde alleen staan er nu percentages bij vermeld.
Wat in deze tabel opvalt is dat meer dan 1/3 van alle totale opnames horen bij het LLL.
Dat is een aangename verassing voor mij.
De apparatuur is aangeschaft ten behoeve van LLL en is dit jaar op diverse manieren ingezet.
Ik dacht dat het aandeel LLL wel meeviel, maar door het duale project van NID en ‘De wijk van morgen’ schiet het gemiddelde flink omhoog.

Rendement
In de volgende grafiek heb ik per faculteit het aantal titels en het aantal views weergegeven.
Voor de leesbaarheid heb ik het aantal titels (opnames) met 100 vermenigvuldigd.
Als voorbeeld: de blauwe piek rechts van het midden is het aantal opnames van LLL. Die bedraagt 46 titels (4600:100). In rood is het aantal views weergeven (ruim 8000 in totaal).Dit is een hele interessante grafiek want hieruit is op te maken wat het ‘rendement’ is van de gedane moeite. De interessantste gevallen zijn die waarbij er een groot verschil is tussen de blauwe en de rode lijn.

Als de blauwe lijn (aantal titels / opnames) hoger is dan de rode lijn (aantal views) betekent dat de faculteit hele veel moeite doet opnames te produceren of te plaatsen maar dat ze (nog) relatief weinig worden bekeken.
Dat is het geval bij AVM, de titels van de KIB en in extreme mate bij LLL (waar NID ook onder valt).

Als de rode lijn (views) hoger is dan de blauwe (titels) dan heeft een faculteit weinig films maar ze worden wel veel bekeken. In dit geval duidelijk bij HH en bij SW.

Wat hieruit onder andere valt op te maken: de moeite die je doet om opnames te plaatsen leidt niet vanzelf tot meer kijkgedrag.
De set is aangeschaft in kader van LLL. Er is veel moeite gedaan om daar titels voor te produceren. Maar liefst 37% van de 122 (46) titels vallen binnen het LLL project. Echter, de ‘kijkcijfers’ blijven ver achter. Met een totaal van 800 views op 46 titels is het rendement laag. Slechts 10% van het totale aantal views is voor LLL (gemiddeld 17x bekeken per titel).
Dat zelfde geldt (in mindere mate) voor de titels van de KIB en AVM.

Natuurlijk moet ik niet voorbarig zijn met deze conclusies want ik weet niet wat elke faculteit van plan is met de opnames. Als NID (valt in deze grafiek ook bij LLL) de opnames heeft klaarstaan voor het komende jaar (of jaren) dan gaat het aantal views enorm omhoog. Datzelfde geldt voor de titels van AVM.
De titels die nu heel veel bekeken zijn, zijn embedded in Blackboard dus onderdeel van onderwijs.

Tot zover de analyse van de films.

Mijn aandeel
Tot slot vond ik het ook wel goed om te zien wat mijn aandeel is geweest in alle opnames. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de sets helemaal zelfstandig door mensen bediend wordt en dat een plek krijgt in het onderwijs per faculteit. Maar zover is het nog lang niet. Er moeten nog allerlei processen ingeregeld worden zoals:
• Bediening apparatuur
• Reserveringssysteem
• Instructie gebruikers
• Bijscholen docenten
• Implementeren onderwijs
• Ontwikkelen DLWO
Ik hoop daar in de toekomst een bijdrage aan te kunnen blijven leveren.

Ik ben dit jaar niet altijd tevreden geweest hoe zaken zijn gelopen. Soms ben ik ongeduldig als ik afhankelijk van een andere persoon of dienst ben en zaken dan heel lang op zich laten wachten. Soms had ik ook helemaal geen tijd om mensen op locatie te ondersteunen. Ik kreeg soms de feedback dat ik teveel ‘in de uitvoering’ zat. Ik heb binnen de organisatie met allerlei personen en lagen te maken omdat ik op diverse fronten bezig ben. Ook is het natuurlijk een nieuwe functie in een nieuw team geweest waar ik ook aan heb moeten wennen.

Achteraf kijkend is mijn inzet waarvan ik 8 uur per week effectief werk toch niet voor niets geweest als ik naar onderstaande cijfers kijk.

Van de 122 titels ben ik bij 46 direct betrokken geweest (37%). Dat kan op verschillende manier zijn geweest. Bij de opnames van De wijk van morgen heeft mijn collega Harry de contacten gelegd en hebben we samen om en om elke week de set in de auto naar de locatie gebracht en de apparatuur bedient.
Bij de opnames van SW heb ik zelf het initiatief genomen in een gesprek met de gepensioneerde docent om de minor op te gaan nemen.
Sommige docenten hebben mij met een vraag benaderd en zijn we nadat we een gesprek hebben gehad op gaan nemen.

Daarnaast heb ik ook het totaal aantal views ernaast gelegd en toen bleek: de 46 titels waar ik bij betrokken was zijn in totaal bijna 6000 bekeken. Dat is bijna 75% van het totale aantal views!

Daarmee is het voor mij heel duidelijk dat het goed is dat de weblectures worden ondersteund door iemand die dat in zijn takenpakket heeft.
• Mensen voorlichten over video in onderwijs
• Meedenken en uitvoeren concrete inzet in onderwijs
• Instructies en trainingen verzorgen rondom dit onderwerp
• Analyses maken over resultaten en rapporteren
• Deelnemen aan landelijke overleggen
• Bijblijven met nieuwe ontwikkelingen

Het zit er bijna op. Nog 1 weekje en dan is even uitrusten.
Na de vakantie met frisse moed beginnen om
• De lectoren kennis te laten maken met dit fenomeen.
• Een werkgroep te verzamelen om een open omgeving te creëren met inhouden die voor elke docent en student interessant is (time-management, sociale vaardigheid).
• Verder uitrollen en implementeren binnen de HSZyd.

Er zijn al diverse docenten enthousiast en voornemens het na de vakantie in het gaan zetten in het onderwijs.

En de Videoconferentie:
Ik ben een lijst aan het verzamelen van de IP adressen van verschillende Hogescholen om in september een pilot te kunnen draaien waarbij mensen die voor overleg nu steeds met de trein nar Utrecht moeten gaan proberen de set in te zetten.
De apparatuur heeft het een tijd prima gedaan en is op verschillende manieren ingezet. Sinds kort is ons netwerk beter beveiligd en sindsdien kunnen we de set niet meer gebruiken. Het probleem is nog niet opgelost.

Een fijne dag nog.