Pagina's

zaterdag 31 december 2011

And now the end is near.....

Vandaag 31 december 2012 is de laatste dag dat ik werkzaam ben als medewerker dienst O&O. Daarmee is voor mij ook de kous af wat betreft de http://weblectures.blogspot.com. Dit blog zal dan onder deze naam ophouden te bestaan. Ik blij dat ik in het eerste jaar meer dan 3000 lezers heb gehad.
Na deze datum zal ik de naam (URL) van het blog wijzigen, de trouwe lezers en mensen die me kennen, kunnen de naam al raden. Ik zal dan bloggen over dingen rondom ICT en onderwijs die mijn interesse hebben, feitelijk weinig verschil met nu dus. Ik hoop ook regelmatig videoreportages te kunnen maken want ik heb daar erg veel plezier in gehad en heb daar leuke reacties op mogen ontvangen waarvoor dank!Maar het goede nieuws is dat ik volop bezig ben de weblectures voortgang te doen geven binnen Zuyd! Daarvoor breng ik een exploitatieadvies uit welke waarschijnlijk in januari wordt bekeken en besproken door wijze heren en dames. Het mooie van dit advies is dat ik onder andere mede gebruik heb gemaakt van de opgedane kennis van het OASE project welke te vinden is op de website http://weblectures.nl

Verder ben ik ook dank verschuldigd aan de gebruikersgroep Webstroom van Linkedin waar ik af en toe een vraag gepost heb.

Ook een woord van dank voor Esther van de HAN die me een inkijkje geeft gegeven in het beleidsadvies dat zij hebben uitgebracht. Geweldig toch dat we in een tijd leven waarin kennis delen steeds normaler wordt al zullen sommigen het nog vreemd vinden dat je kennis deelt met een ‘concurrent’ op onderwijsgebied.

Door hen ben ik op het idee gekomen om aan te sluiten bij de wensen van het bestuur. Toevallig heeft een Zuyd medewerker afgelopen jaar een visiestuk geschreven waar veel onderdelen in staan waarbij de weblectures aan kunnen bijdragen.

Ook Gert van de HU bedankt! Goed voorbeeld doet goed volgen. Het past niet in de ICT strategie van Zuyd om het weblecturemodel van de HU over te nemen (alles centraal geregeld en een aparte dienst) maar het heeft wel bijgedragen aan een denkrichting en een bewijs van hoe het ook kan. Mensen die interesse hebben in het advies kunnen me mailen dan mail ik een versie. Misschien heb je er wat binnen je eigen organisatie......Als het project weblectures voortgang krijgt en ik als ga daar een rol in mag spelen, wat ik hoop natuurlijk, dan zal ik wel een andere functie krijgen. Ik ben dan geen ICTO adviseur meer van de dienst O&O, maar zal de weblecture-coördinator worden. Waar ik dan onder ga vallen is nog onduidelijk.Ik kijk met plezier terug op de anderhalf jaar en bedank alle mensen met wie ik in deze tijd heb gewerkt zoals de mensen van de AV dienst Heerlen en de gebruikers van de set zoals AVM en HHM. In het bijzonder wil ik mijn open en inspirerende collega’s ICTO adviseurs bedanken die me elke op hun eigen wijze wegwijs hebben gemaakt in de webwereld van 2.0. Ik hoop in de toekomst een goed contact met hen te houden omdat, als je de weblectures beschouwd als het snijpunt tussen ‘onderwijs en techniek’, zij zich met hun kennis, vaardigheden en werkzaamheden ook op dat snijvlak bevinden.

Ook leuk om op terug te kijken is de Educause trip naar Philadelphia van afgelopen oktober waar ik de komende tijd genoeg inspiratie uit kan putten.

Verder ben ik een aantal leuke inspirerende boeken aan het lezen waar ik vast ook over zal bloggen. Mijn collega Judith heeft met haar blog over het boek Easycratie het gras al voor mijn voeten weggemaaid (n.a.v. een tip van collega Jack die er ook over geblogd heeft) dus ik zal het moeten doen met 'ten uitvoer brengen' van wat in dat boek is beschreven. Het hierboven genoemde 'kennisdelen' is daar in ieder geval een voorbeeld van!Iedereen de beste wensen en tot in 2012!


vrijdag 25 november 2011

KIB2011 Kennis in Bedrijf Zuyd

Elk jaar rond deze tijd is er bij Zuyd de KIB: Kennis in bedrijf.


Zuyd Hogeschool laat aan studenten, docenten en mensen van buiten (bedrijfsleven) zien welke ontwikkelingen allemaal spelen binnen Zuyd.
De KIB, zo noemen we het in de Zuydmond, wordt elk jaar door een grote groep mensen bezocht. Dit jaar ongeveer 600 docenten, 1000 studenten en 450 mensen uit het bedrijfsleven.


Ook ik was aanwezig met de Flip in de hand en ik heb een aantal presentaties bezocht rondom "ICT en onderwijs" en presentaties die mijn nieuwsgierigheid prikkelde.


Er zijn twee presentaties waar ik in een later blog op ga terugkomen:
  • Distance Learning binnen de Masteropleiding van Academie verloskunde omdat zij op een geweldige manier bezig zijn met afstandsleren waarbij ze gebruik maken van online samenwerken en weblectures.
  • Serious Gaming bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design omdat me weer iets meer duidelijk is geworden omtrent gaming in onderwijs.
 Het filmje laat mijn persoonlijke dag zien. Ik geef een sfeerindruk van de KIB, ik spreek met  presentatoren, docenten, studenten en andere Zuydmedewerkers. Als laatste komt Walter aan het woord die verteld over het 'strategisch ict' plan van Zuyd.
Via deze link kom je op het blog van mijn collega Judith die onder andere ingaat op de Social Media analyse van de KIB.


Mijn presentaties die ik heb bezocht waarvan soms ook stukjes in de film terug te zien zijn waren:


09.00 uur
De wereld aan je voeten: distance learning! 
Innovaties bij Verloskunde
Onderwijs buiten de Zuyd-grenzen: een Europese en academische master voor verloskundigen | European Master of Science in Midwifery


Een succesverhaal waarbij de inzet van moderne, tijd- en kostenbesparende onderwijsstrategieën bewijzen dat e-learning én direct contact met internationale studenten heel goed mogelijk is.
Studenten typeren de Maastrichtse modules als de ‘Rolls Royces’ van deze Master!Verloskundigen uit heel Europa ontwikkelen algemene wetenschappelijke competenties in combinatie met competenties op het gebied van ‘advanced midwifery’ (overstijgende verloskunde). Extra leerrendement ontstaat door uitwisseling van kennis en ervaring vanuit breed Europees perspectief. De European Master of Science in Midwifery wordt aangeboden in Glasgow (UK) en Hannover (Duitsland).
De Academie Verloskunde Maastricht-Zuyd participeert in deze Master-opleiding.  

Link naar KIB website


10.00 uur
Voorbeelden van innovatieve en succesvolle ICT-praktijkopdrachten vanuit het bedrijfsleven
Symposium Co-Creatie in de ICT
Welke opdrachten sturen bedrijven in? Laat u inspireren door leuke succesvolle praktijkcases, zoals het laten ontwikkelen van een App voor je mobiele telefoon.


Een van de onderwerpen is "de Bobshaker". De Bobshaker is een initiatief van Bart Pastoor van stichting ROVL, die via Rob Oostdam van het Reizend Circus contact heeft gelegd met studenten van de opleiding informatica. In deze presentatie zullen we ingaan op het concept dat toegepast is, waarom dit toegepast is en de uitwerking hiervan. Zowel vanuit de opdrachtgever, de opleiding als de student lichten we onze ervaringen toe. De synergie tussen deze partijen heeft ons veel geleerd en veel meer opgebracht dan een werkende App voor op de mobiele telefoon.


Link naar de KIB website
13.00 uur
Serious Gaming


Bij de opleiding Communicatie & Multimedia Design ontwerpen studenten al een aantal jaren zogenaamde “serious games”. Het voornaamste doel van deze spellen is te communiceren en te onderwijzen. De spellen worden ontworpen voor het onderwijs, trainingssituaties en de gezondheidszorg (voorlichting en onderzoek).
In deze presentatie zal een beeld geschetst worden van de ontwikkeling van dit soort spellen en de verschillende toepassingsgebieden. Ook zullen een aantal voorbeelden gepresenteerd worden die in het afgelopen studiejaar door de studenten gemaakt zijn.

Link naar de KIB website


14.00 uur
Switch off the tv and look up
Sterren en geluiden worden ingezet in een artistiek project. De student werkt samen met een professor in de astronomie en zet de geluiden van sterren in bij live-performance onder de sterrenhemel.


Lezing bij een publicatie die verschijnt over een specifiek voorbeeld uit de praktijk, waarbij een samenwerking aan wordt gegaan tussen wetenschap en artistieke performance.


Link naar de KIB website
15.00 uur
Creatieve Industrie, nieuw imago Heerlen
Kenniskring: Kenniskring Toerisme en Cultuur 


Creative Industries
Heerlen is vanouds her een mijnwerkersstad en had een heel negatief Imago in Nederland. Samen met een aantal jonge ondernemers heeft de gemeente Heerlen gebrainstormd over hoe om te gaan met krimp, wat te doen met de leegstand in de stad en het behouden van jonge dynamische ondernemers in Heerlen. Uiteindelijk heeft Heerlen ingezet op Creatieve Industrie tezamen met twee andere grote gemeenten uit Limburg: Sittard-Geleen en Maastricht.
Creatieve Industrie | definitie
De creatieve industrie is opgevat als een specifieke vorm van bedrijvigheid die goederen en diensten voortbrengt die het resultaat zijn van individuele of collectieve, creatieve arbeid én ondernemerschap. Inhoud en symboliek zijn de belangrijkste elementen van deze producten.
Binnen deze sector wordt een drietal deelsectoren onderscheiden, de kunsten, de media- en entertainmentsector, de creatieve zakelijke dienstverlening.
De focus van het onderzoek is gebaseerd op drie vragen:
1. Hoe kunnen we tezamen de marktvraag en de vraag vanuit het traditionele bedrijfsleven naar onze producten vergroten met behulp van netwerken en samenwerkingsverbanden?
2. Hoe kunnen we middels voor ons onbekende maar benodigde competenties op het gebied van ondernemerschap, onze positie als creatief ondernemer binnen de regio verbeteren?
3. Specifiek voor de doelgroep creatievelingen uit de deelsector kunsten de vraag hoe de inkomsten kunnen worden verhoogd met behoud van eigen artistieke integriteit en positionering.

Link naar de KIB website

zondag 20 november 2011

Social Media game als onderdeel Minor Digicoach Pabo Zuyd

Voor mijn doen een heel kort blog. Zoals ondertussen wel duidelijk is experimenteer ik een beetje met videofilmpjes en interviews en in dat kader heb ik weer iets gemaakt met dank aan mijn collega Marcel.

Op de Educause was ik bij een presentatie over het viruele stadje Whyville. Ik schreef daar al dat ik wat betreft Serious Games nog veel te leren heb. Ik verwarde tot nu de gaming en Serious Gaming met elkaar.
Mijn Collega Marcel houdt zich erg bezig met gaming, leest er veel boeken over en integreert het in zijn onderwijs. Hij wordt ook bij andere projecten betrokken. Ik hoop dat hij me er binnenkort wat wijzer over kan maken. Als er iemand is die me er enthousiast voor zou kunnen krijgen dan is hij het in ieder geval. Zijn passie voor gamen zal toch minstens een vonkje doen overbrengen.  Zijn website http://www.2learnfromgames.com zal zeker een overzicht kunnen gaan geven over de educatieve meerwaarde van spellen. Er staat nu nog niets op de website want het is een onderdeel van de minor dat studenten die zelf gaan vullen.
Een spel van een hele andere orde is het Social Media spel dat hij samen met een paar anderen heeft verzonnen en uitvoert als onderdeel van de Minor Digicoach op de Pabo van collega Ankie.
Wat het spel precies inhoudt kun je terughoren in het filmpje. Toen ik vrijdag op kantoor kwam was hij kaartjes aan het knippen en ik raakte nieuwsgierig. Toen ik een indruk kreeg van het spel vroeg ik hem of ik er diezelfde dag nog een klein interviewtje over mocht houden met hem. Dat mocht en het resultaat is hier te zien.
Het doel is studenten kennis te laten maken met social media en alle web 2,0 tools zoals blog, facebook en twitter.
Veel kijkplezier.

vrijdag 18 november 2011

P2Go gebruikersdag bij HAN Arnhem

Dit is het eerste Blog sinds de Educause reis.

Donderdag 17 november was er een gebruikersdag van de Presentations 2 Go apparatuur. P2Go in de volksmond. P2Go is een product om weblectures op te nemen net zoals Panopto en Mediasite.

Binnen Zuyd Hogeschool hebben we drie mobiele sets (roadkits) van dit merk.
Andere instellingen die met dezelfde apparatuur werken zijn onder andere Hogeschool Utrecht, Wageningen Universiteit, Fontys Hogeschool en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Er zijn 4 verschillende producenten om weblectures op te nemen variërend van een vaste instelling in een lokaal tot een hypermoderne en compacte koffercomputer (capture device).

We werden door de HAN ontvangen in het gebouw van de HTS autotechniek in Arnhem.
We begonnen met welkomswoord van de mensen van HAN die vervolgens iets vertelde over de stand van zaken met betrekking tot weblectures op de HAN.
Ze zijn daar ongeveer in eenzelfde stadium als bij Zuyd. Ze gebruiken het ruim een jaar, hebben er goede ervaringen mee en zoeken nu een weg om er mee verder te gaan.

Aan de hand van deze presentatie zijn we met elkaar in kleine groepjes in overleg gegaan.
Er zijn heel veel verschillen tussen  de deelnemende instellingen.

In principe onder te verdelen in:
·         Instellingen die willen gaan beginnen met weblectures.
·         Instellingen die er een tijdje mee werken en in pilotfase zitten (Zuyd)
·         Instellingen waarbij de weblectures helemaal als dienst worden aangeboden

Bij de WUR bijvoorbeeld hebben ze 20 sets!
In het begin van een blok wordt gekeken welke colleges interessant zijn voor opnames en deze worden automatisch op de opnametimer ingesteld.

Bij de RUG hebben ze een paar zalen die volledig geautomatiseerd waarbij de docent slecht met 1 druk op een knop de opname start. Er hangen 3 camera’s in de collegezaal. 2 van die camera’s volgende de spreker automatisch. De spreker heeft daarvoor een speciaal kastje om zijn nek hangen. Er is dus niemand nodig om de sets op te bouwen en te bedienen. Volgens Albert van de RUG heeft dit alleen al gezorgd voor een verviervoudiging van het aantal opnamen.

De HAN maakt vooral kennisclips van korte duur zonder studenten (powerlectures) maar de meeste instellingen nemen colleges op.

Bij Zuyd weten we nog niet wat we op Hogeschool nivo gaan doen met Weblectures. Voor mij is duidelijk dat weblectures een meerwaarde bieden in het onderwijs, daar heb ik al vaker over geblogd.
Voordelen onder andere:
·         Service voor student om teug te zien voor een tentamen
·         Tijd en locatieonafhankelijk werken (deeltijd)
·         Nieuwe mogelijkheden tot interactieve leermogelijkheden
·         Nieuwe didactische werkvormen mogelijk
·         Vastkeggen van presentaties, symposia, studiedagen

In raakte in Gesprek met Gert van de HU en was positief verbaasd en verrast toen hij vertelde hoe het CvB achter de weblectures staan. De HU herbergt een aantal journalistieke opleidingen en misschien draagt het daar bij aan het besef van meerwaarde?
Een aantal mensen van het CvB wordt ook zelf opgenomen en ook dat zal meespelen.

In ieder geval komt het er op neer dat er een aparte pot is waar de weblecture apparatuur uit wordt betaald (9 mobiele sets, 2 vaste en 5 in bestelling!). Uit deze pot worden ook eventuele cameramensen betaald. Gert werkt full time als webleturecoordinator in dienst van afdeling ICT. Er is ook nog een assistent bij betrokken en diverse werkstudenten. Alles is centraal geregeld en georganiseerd.
De gebruikers van de weblectures betalen 35 per uur voor een opname.
Na een aantal jaren gewerkt te hebben met weblectures ontstaat er ook een verschuiving in de kwaliteit. Voorheen was het geluid en de powerpoint het meest van belang, nu willen ze dat het beeld ook goed eruit gaat zien en meer aandacht krijgt (betere camera’s HD etc).

Ik wil een aantal scenario’s beschrijven voor Zuyd en dit is een van de scenario’s die ik in mijn hoofd heb (alles centraal). Leuk om te zien dat het ook echt op plekken bestaat!

 Verder werden er een aantal nieuwe producten van Learning Valley (het bedrijf achter P2Go) gepresenteerd. 

Livetaggen heb ik ook al vaker over geblogd.
Tagging geeft je de mogelijkheid om tijdens het college (live) en na afloop (on demand) digitaal aantekeningen te maken op laptop of mobile device. Deze aantekeningen kunnen openbaar of privé staan . In het eerste geval zijn ze na afloop door iedereen te lezen en verschijnen tijdens het afspelen op de tijdsbalk. Na afloop kun je ook filteren op het kijken van tags, je kunt naar de opmerkingen van bepaalde personen kijken.
Om te taggen moeten studenten zich inloggen en ze zijn daarmee dus geregistreerd.
Na afloop verschijnen de tags niet alleen in de afspeellijst maar ook links van het scherm in een totaaloverzicht. Dit totaaloverzicht is ook te downloaden als bestand en kan weer worden opgenomen in een leeromgeving. Bij die download staan ook de tijdcodes van de losse tags en is er een tagcloud. Heel handig dus om bijvoorbeeld een inhoudsopgave van te maken.


Leuk vind ik de e varianten die gepresenteerd worden
Learning valley heeft een aantal kleine internetproducten (diensten?) die varianten zijn op weblectures en soms bieden ze functionaliteiten aan die weer als testcase kunnen dienen voor verbeteringen aan de huidige producten..
ePitch, eHub, eContest, eApply en eLive.

Bij een ePitch kunnen mensen zelf een richmedia bestand maken (richmedia is in dit geval een filmpje en een plaatje naast elkaar gepresenteerd zoals het geval bij een weblevctures).
Voorheen kon dat alleen op de professionele apparatuur, nu aan het online en gratis. Interessant is ook dat je met de nieuwe serverupdate deze filmpjes ook kunt uploaden naar de catalogus waar alle weblectures staan (beperking film mag maar 20 mb zijn)

Bij een eHub heb je de mogelijkheid om rich media op een eigen kanaal te plaatsen en dit toegankelijk te maken voor een beperkte groep toeschouwers.

Bij een eContest kun je mensen een filmpje laten inzenden welke door andere kunnen worden bekeken en beoordeeld. Je kunt hier een wedstrijd van maken.  Er is dan ook een moment in geprogrammeerd om te stemmen en later is die functie niet meer zichtbaar (stem moment gesloten).

Bij eApply heb je de mogelijkheid om sollicitatieronden te houden waarbij alleen organisator alle filmpjes kan zien, de deelnemers zien alleen hun eigen filmpje

En dan tot slot heel interessant eLive waarbij je een presentatie of eigen webinar live kunt uitzenden, leuk voor de garagemuzikanten. Je koopt daarvoor een kaneel en een aantal uren om uit te zenden.

Als laatste presenteerde Hendrik de verbeteringen in de software bij de player op internet, de server en de encoder.

De verandering waar ik binnen Zuyd wel een aantal mensen blij mee kan maken is dat je nu ook online rich media files kunt uploaden die je ook zelf mag beheren. Nu wordt alles geupload via de weblectureset en dan kunnen de gebruikers er niet meer bij: ze moeten van te voren de metadata invullen en kunnen eenmaal na upload niets meer doen.  Dat gaat nu veranderen

Natuurlijk is het livetaggen ook nieuw en binnen Zuyd al beschikbaar maar nog niet over gecommuniceerd.

De weblectures zijn nu ook op iPad (mobile device) af te spelen.

Op de weg terug nog een heel leuk gesprek gehad met Berry van Fontys. Ik ben heel erg benieuwd hoe andere online lessen regelen. Sinds de Educause heb ik daar een opmerkelijke interesse in.

Tot slot heb ik nog een filmpje opgenomen door de hele dag heen.
In het filmpje staat in principe niets van de bijeenkomst zelf. Vooral de reis er naar toe, de reis terug, korte gesprekjes met mensen en mijn overdenkingen.


zondag 30 oktober 2011

15 Educause terugblik en Wat neem ik mee terug?

In dit ‘laatste' flinke Educause -blog geef ik eerst een persoonlijke terugblik en vervolgens bespreek ik wat ik van deze week mee terug neem naar de Hogeschool.
Je kunt dus e.v.t. meteen door naar tweede deel.

 Persoonlijke terugblik.
Overview
Het zit erop, de vakantie (contactvrije lesweek :)) en de week Educause 2011.
Amerika was een intense ervaring: de eerste keer in Amerika zelf, mijn eerste grote conferentie en mijn eerste ‘reporter-ervaring’.
Het was 1 dag reizen heen, 1 dag de toerist uithangen en elkaar beter leren kennen, 1 dag PreConference, 2 dagen vol programma, en 1 halve dag afsluiting en 1 dag terugreizen. Tussen de bedrijven door nog een grote hal met allerlei infostands en 2 avonden een klein feestje.

Ik had me voorgenomen om elke dag te bloggen en te filmen. Ik heb best wat leuke filmpjes gemaakt en heb een aantal interessante presentaties gefilmd. Dat bloggen is tot en met woensdag gelukt, de rest heb ik thuis gepubliceerd. Veel werk maar als het deze week niet gebeurde zou het er nooit meer van komen.

In de week zelf was het heel hard werken om alles geregeld te krijgen. Vooral aan het plaatsen van de filmpjes en foto’s had ik soms per dag alleen al 8 uur extra werk. De film moest vanuit de camera overgezet worden, ingeladen in moviemaker, ge-edit worden, eventueel van titels voorzien, renderen en uploaden naar YouYube.
Het bloggen deed ik tussen het renderen van de film door ’s avonds of ‘s morgen als de biologische klok me tussen 5 en 6 uur wakker maakte (of nadat ik rond een uur of 4 even had geskyped met mijn vrouw, voor haar was het dan 10 uur ’s morgens).

Interactief
Ook wilde ik interactief te werk gaan en de lezers en collega’s betrekken bij mijn avontuur. Ik twitterde kleine berichtjes en had een globaal programma in mijn Outlook klaar staan waaruit ik nog een definitieve keuze moest maken. Collega’s die mijn agenda delen konden op afstand meekijken naar wat nog open stond en mij eventueel ergens heen sturen. Men heeft in de praktijk wel een beetje meegekeken maar ik ben uiteindelijk niet door iemand ergens heen gestuurd. Terwijl ik in Amerika was ging het hectische docenten- en collega bestaan natuurlijk gewoon. Diegene die me volgden vonden het leuk om mijn persoonlijke berichtjes en filmpjes te lezen.

Ik heb even getwijfeld of ik het zo persoonlijk moest maken. Ik heb uiteindelijk gedaan zoals ik dacht dat het best was. Ik probeer ook alles zo te schrijven dat iedereen die minder thuis is in de materie er toch iets van begrijpt en mensen die mij persoonlijk kennen maar niet zozeer interesse hebben in het onderwerp het ook leuk vinden om mee te lezen.

Blogkijkers
Overigens heb ik gister eens voor naar de statistieken gekeken. Ik wist niet dat je er zoveel informatie uit kunt halen. Je kunt zien vanuit welk land mensen kijken, op wat voor soort computer (Apple, windows, ipad) en met wat voor een browser (firefox, safari).

Ik wilde natuurlijk wel graag dat mensen af en toe op het blog keken en bracht het via email, twitter en yammer onder de aandacht.
Ik heb het blog vanaf januari en had tot nu toe rond de 750 views. Niet echt veel maar dat maakt op zich niet zoveel uit. Als er 1 collega iets aan heeft (en dat was,  bleek onlangs,  het geval) dan is het al zinvol.
Deze week is er dus ongeveer 1200 keer op het blog gekeken dus daar ben ik tevreden mee.
Erg leuk was dat de Educause-website mijn blog ook een keer heeft opgenomen.
De YouTube filmpjes zijn ook redelijk bekeken met als hoogste scores de heenreis (75x) en de presentatie van Seth Godin (55x).Ik heb niet echt de tijd genomen om uit te gaan en cultuur te snuiven.
’s Avonds was ik vooral bezig om alles te verwerken. Enerzijds ben ik er voor werk. Anderzijds is het wel mijn eerste keer in Amerika en de kans om bijvoorbeeld even naar New York te gaan (150km). Dat heb ik niet gedaan, helaas. Echt spijt heb ik er niet van. Ik heb wel redelijk wat gesprekken gevoerd met mensen op straat, tijdens de conferentie, bij OccuyPhilly en tijdens de feestjes waardoor ik wel een beter begrip heb gekregen van Amerika zelf. En cultureel ben ik vrijdag wel aan mijn trekken gekomen in het Museum of Art waar ik veel mooie werken heb mogen aanschouwen.
 
Wat neem ik mee terug
Inleiding
De grote vraag is natuurlijk wat ik mee terugneem naar de Hogeschool. Wat heb ik gemerkt van trends en vragen rondom onderwijs en ICT.

Wat ik in ieder geval mee neem zijn de contacten die ik heb opgedaan met collega’s uit het land. Een aantal van hen bloggen hun ervaringen van de Educause ook en ik zal hen dus ook in de gaten houden. Dat alleen is al heel waardevol geweest. In een van de Blogs som ik al hun URL’s op dus wie interesse heeft…..

Er zijn heel veel onderwerpen aan bod geweest maar mijn interesse lag vooral in het Teaching and Learning gedeelte waaronder: visie op onderwijs, digitale leer en werkomgevingen, toepassingen in het onderwijs.

Ik ga nu geen opsomming geven van de losse presentaties, daarvoor kun je mijn losse blogs lezen. Wel ga ik proberen dingen in verband te brengen met elkaar. Het is een persoonlijke, subjectieve actie dus voor discussie geschikt. Het is niet mijn bedoeling mensen te beledigen of onderuit te halen, misschien bespreek ik dingen die al lang geregeld zijn. Het zijn persoonlijke overpeinzingen. Of zoals Nina Simone het zo mooi verwoorde :I’m just a soul who’s intensions are good’.

Wat me het meest is bij gebleven zijn de openingspresentatie van Seth Godin en de presentatie van Danah Boyd. Ik raad iedereen aan de film van een uur te bekijken (op het blog). En eventueel hetverhaal van Danah te lezen.

Op zich is het ook wel logisch dat zij het meest zijn blijven hangen want ze werken beide vanuit een bepaalde visie op onderwijs. Heel veel andere presentaties gingen rondom een bepaald deelonderwerp zoals ‘ iPads in de klas’ of ‘hoe gebruiken we leeromgeving x op onze school’. Ook interessant maar veel minder inspirerend (voor mij).

In principe is het allemaal terug te brengen op de vraag (waar Educause ook over gaat): welke rol heeft het internet en ICT op ons onderwijs.

Revolutie
Wat ik me van Seth herinner is in de grote lijn zijn uitspraak dat elke tijd een bepaalde revolutie heeft die alles op zijn gat gooit wat eigenlijk goed geregeld was.
Hij noemt voorbeelden uit het verleden die teruggaan naar de eerste lopende band van Henry Ford en gebruikt het meest recente voorbeeld: de muziekindustrie.
In zijn verhaal geeft hij een beeld van de muziekindustrie die jaren goed heeft gefunctioneerd: je kocht een LP, leende die uit, raakte die kwijt en kocht een nieuwe, de radio diende als distributie en de cirkel was rond. Met de komst van CD werd kopiëren makkelijker en nu met mp3’s kopt niemand meer muziek en is de muziekindustrie dood!. Maar niet de muziek zelf. Er is meer muziek dan ooit tevoren! En dat is een deel van de revolutie. (hij houdt zich niet bezig met een oordeel over goed of slecht om muziek te kopiëren). 
Hij geeft in zijn verhaal aan dat diegene die het productieproces in handen heeft de macht hebben. Zo was het vroeger bij de lopende band en zo is het nog steeds.
Alleen er is een verschuiving. Omdat op het internet alles te vinden is en mensen door de web 2.0 technologie zelf ook kunnen plaatsen zijn we onze eigen producenten geworden. Iedereen met een computer en een internetverbinding kan zijn wie die wil zijn: popster, blogger, zich presenteren als timmerman, schilder, noem maar op.

Vertaling
Als ik dat naar ons onderwijs vertaal haal ik daar een paar dingen uit.

Alles online en gratis versus studiegeld betalen
Doordat kennis gewoon op het internet te vinden is moet je je afvragen hoe we als onderwijsinstelling omgaan met onze rol. Waarom zou iemand studiegeld moeten betalen als alles wat die moet leren gewoon online te vinden is. Hoe gaan we ermee om dat kennis gratis te vinden is en overal beschikbaar is.
Je kunt dit vergelijken met die revolutie in de muziekindustrie, die leek goed te werken en toch is de muziekindustrie nu dood.
Moeten we in het onderwijs een andere rol gaan vervullen: leren omgaan met deze informatie, mensen begeleiden in het filteren en op waarde schatten van de info, mensen accrediteren en diploma’s geven? Ik weet het antwoord niet maar ik verwacht wel dat daar veranderingen in gaan komen.

Het antwoord hoe je dat moet doen geeft Seth Godin ook niet, sterker nog, hij geeft aan dat er ook geen antwoord is. Veel mensen hebben behoefte aan richting, duidelijkheid en structuur, maar in deze fase van de revolutie is die er niet. Ieder zal daar zijn eigen weg in moeten vinden.

Ik wil ook niet onvermeld laten dat het op de Educasue toch wel een beetje gonsde rondom een gratis leeromgeving die gezien wordt als de partij die Blackboard omver zal werpen: Open Class, een samenwerkingsverband van uitgever Pearson en Google.


Waarom leren als je het per direct online kunt vinden
Op kleine schaal kun je je afvragen of we niet de inhoud van ons onderwijs nu al moeten aanpassen. Wat voor zin heeft het nog dingen uit je hoofd te leren als alles online en per direct beschikbaar is.

Seth Godin zei daar zelf ook iets over: als je op Wikipedia kunt opzoeken wat de hoofdstad van Rusland is, waarom zou je het dan uit je hoofd moeten keren. Kunnen we onze studenten (leerlingen) geen oplossingen laten verzinnen voor grotere vraagstukken waar we als mensheid wat aan hebben.

In zijn ogen moet iedereen zichzelf uitdagen en een artist worden. Een artiest (of kunstenaar of revolutionair) is iemand die iets doet wat nog niet eerder is gedaan maar dat wel veel navolging zal krijgen omdat het iets nieuws is en geweldig. Hij noemt als voorbeeld de Beatles die met hun muziek en opnametechnieken het muzieklandschap tot op de dag van vandaag hebben beïnvloed.

Artist, motivatie, passie
In het verhaal van Danah Boyd gaat het over de veranderende rol van onderwijs (en docenten) met betrekking tot het digitale tijdperk. Ook zij  pleit ervoor studenten op zoek te laten gaan naar hun eigen passie en kwaliteiten om zodoende zichzelf te motiveren om te werken en te leren en om datgene te doen waar ze het best in zijn. Willen we studenten afleveren die goede cijfers halen of willen we ze leren hoe ze het redden in de maatschappij? Maken we consumers of producers? Dit betekent wel dat je als docent op een hele andere manier les moet geven, je wordt veel meer coach, mentor,  begeleider en stimulator.

Online
Nog een opmerking over het feit dat alles online te vinden is:
Moeten we als instelling ook onze kennis openbaar maken. Op universiteiten is het heel gewoon dat alle colleges opgenomen worden en openbaar zijn. Bij Hogescholen is dat nog niet het geval. Het credo ‘Kennis is macht’ is veranderd in ‘Kennis delen is macht’.  Ik denk dat er binnen de Hogescholen de rol van de bibliotheek daar heel belangrijk in kan worden.

Als ik kijk naar het aanbod van sprekers dan valt me op dat in Amerika onderwijsinstellingen veeeel verder zijn met het online aanbieden van hun lessen. Ik zou wel eens willen inventariseren wat wij op dat gebied binnen onze Hogeschool allemaal doen. Ik zou ook graag eens zien hoe het daar precies gebeurd. Ik ben als docent een voorstander van studentcontact maar zie als techniekgeinteresseerde  veel mogelijkheden voor het verrijken van het onderwijs door digitale content.

We zouden alleen al in onze eigen faculteit elke vakdocent zijn eigen Blackboard omgeving kunnen geven en hem/ haar zo veel mogelijk info te laten verzamelen rondom de deelonderwerpen. Studenten kunnen daar aan meewerken (zie wikivoorbeelden Michael Wesch). Uit al deze info zou een docent dan verdiepingscursussen geven of ze kunnen een onderdeel vormen van een online leeromgeving. Ik merk dat bij ons studenten soms klagen dat ze weinig contact tijd hebben en niet altijd veel te doen hebben terwijl de docenten onder grote druk werken om alles geregeld te krijgen. Misschien liggen daar nog kansen voor ons. Benieuwd hoe anderen daar over denken.

Als ieder dan ook zijn eigen Blackboard of leeromgeving heeft is het nog maar een kleine stap naar het volgende punt wat ik wil maken voor mijn eigen opleiding.

Monitoren binnen Blackboard
Er zijn een aantal presentaties geweest waarbij de data van de online leeromgeving gebruikt werd om de risicostudenten te filteren. In de praktijk was het heel simpel: elke student die zich na de start van de cursus inschrijft of die per week minder dan 3x in het systeem inlogt of die per week minder dan 3 uur online is, is een risicostudent. Punt.

Zo heb ik het nog niet bekeken en raakte in gesprek met collega Henny van Saxion. Hij gebruikte als docent een functie (grade?) (Blackboard ligt er nu even uit dus kan dat nu niet controleren) om te zien of studenten wel bepaalde zaken hebben bekeken.
Ik heb bijvoorbeeld pas het maken van het digitale portfolio uitlgelegd en heb daar een aparte omgeving voor. Ik krijg hier normaal heel veel mails met vragen over. Aan de instructiekant heb ik het dit jaar drastisch verbeterd door een zelf-instructie-prezi te maken waarin elke stap met 15 eigen gemaakte filmpjes (screencasts) wordt uitgelegd. 
Wat ik dus ook kan doen is een uitdraai maken van de studenten die wel of niet hebben ingelogd. Als ik dan weer een vraag krijg kan ik zien of ze überhaupt de filmpjes hebben gezien.

Of in een ander geval: er staat een oefentoets voor de BOK toets op blackboard. Je kunt dan preventief alle studenten mailen die die toets niet hebben geoefend. In de praktijk blijken zulke zaken bij andere scholen zeer effectief.

Mijn pleidooi zou dan ook zijn om nog eens goed te kijken naar hoe wij Blackboard gebruiken. Nu zit vrijwel de gehele opleiding (Major) in 1 omgeving en wordt door 1 persoon beheerd. Ik vraag me af welke docent verder nog daar te vinden is om daar gegevens uit te halen. Daar liggen grote verbeterkansen.

Bijscholen ICT docenten
Ook dit sluit aan bij mijn laatste en ik denk afsluitende punt.
Ik kan mij voorstellen dat mijn collega’s bij het lezen van al het bovenstaande denken: ik heb niet zoveel met techniek en ict en internet en nieuwe media.
Ik heb het al zo druk en dan zo ik dat er ook nog bij moeten doen.

Ik weet uit ervaring dat er verschillende gebruikers zijn (m.b.t. ICT, internet en nieuwe media):
  • Mensen die het makkelijk oppikken en gebruiken
  • Mensen die het makkelijk oppakken maar de link naar onderwijs niet maken
  • Mensen die er niet negatief tegenover staan maar niet de tijd hebben om dingen eigen te maken
  • Mensen die er niet negatief tegenoverstaan maar niet weten wat de  mogelijkheden zijn
  • Mensen die er wel negatief tegenoverstaan omdat ze zich onkundig voelen
  • Mensen die er wel negatief tegenoverstaan en er niks mee te maken willen hebben
  • Mensen die ik nu vergeet onder te verdelen in een categorie 
Ik ben natuurlijk vrij vers in dit werk. Ik help al wel heel lang mensen met allerlei zaken maar zie mezelf niet als een ICT expert, ik zie mezelf als een geïnteresseerde gebruiker en ben nog een groentje op veel gebieden. Anderhalf jaar geleden had ik nog geen facebook, had ik nog nooit getwitterd en was dat ook niet van plan, wist ik niet wat een rss feed was, had ik nog geen vimeo account, wist ik niet wat een screencast was, wist ik nog niet hoe je outlook beter kunt gebruiken, had ik nog niet geblogd en wist niet wat dat kan opleveren, gebruikte ik nog geen clouddiensten en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wat ik wil zeggen is eigenlijk: het internet en alles wat daar bij hoort omringt ons. Het is niet weg te denken uit ons leven. De studenten waar wij mee werken groeien er mee op en al zijn we digitale immigranten we zullen toch een poging moeten doen om zelf ook een leven lang te leren. Het zal de komende jaren ons onderwijs ook naar mijn verwachting rigoureus veranderen. We moeten onszelf bijscholen of we moeten bijgeschoold worden of we moeten gefaciliteerd worden, ik weet niet hoe maar we moeten ons blijven ontwikkelen en meegroeien.
Ik denk dat daar nog heel veel kennis gedeeld kan worden

Ik bedoel dat niet vervelend.
Ik merk bij mezelf dat dit een drijfveer is geweest in het helpen van anderen: laten zien hoe simpel het kan zijn en wat het je kan opleveren.  
Het mag duidelijk zijn dat dat voor mijzelf ook geldt. Ik heb hier niet de pretentie de waarheid en kennis in pacht te hebben en kan nog heel veel leren van heel veel mensen om me heen.

Ik denk dat ik ga afsluiten en het belangrijkste nu wel op een rij heb.
Door het schrijven ontdek ik ook mijn passies: anderen verder helpen en het zelf ontdekken van nieuwe dingen.

Daarmee vrees ik dat dit dus toch niet de laatste blog is van de Educause

Ik hoop dus weer tot binnenkort. 

And now for something completely different
Tot slot wil ik op een humoristische manier aflsuiten.
Diegene die alles hebben gelezen hebben ergens gezien dat het me opviel dat de Amerikanen heel veel ijsklontjes in hun cola doen.
Gister was ik even op mijn YouTube kanaal aan het rondkijken en ontdekte dat er een paar graits tools zijn om bijvoorbeeld animaties te maken. Nieuwsgierig als ik was heb ik het meteen uitgeprobeerd en er 1 gemaakt. 
Ik kon kiezen uit een plaatje van een witte en een zwarte iPod en een plaatje van een glas cola naast een hamburger.

Ik koos voor de laatste. Ik mocht zelf de teksten verzinnen en het programma maakte er dan een filmpje van. Hij kon zelfs Nederlands spreken.
Het is onverstaanbaar dus ik heb er tekstballonnen bijgezet (deze zijn niet op iPad of iPhone te zien, alleen op desktop computers?!).
Veel kijkplezier.

vrijdag 28 oktober 2011

14 Educause Back Home 21/22 okt 2011 Philadelphia - A'dam

Het is nu vrijdag 28 oktober dus bijna precies een week geleden dat we zijn teruggekeerd.
Deze week had ik vakantie maar noem het liever een 'Contactvrije week'.  Ik zag die term bij collega Chris voorbij komen en vond dat wel een goeie.

Nu ik zelf de film nog eens bekijk moet ik wel een beetje lachen. Ik ben die week zo bezig geweest alles op allerlei manier vast te leggen dat ik zelfs de terugtocht minutieus film.
Feitelijk is er niets om speciaal terug te kijken! Het is hooguit een herinnering aan de weg terug. Maar in het kader van afmaken waar je mee begint heb ik het tot ergernis van sommige (denk ik) toch maar licht neurotisch volgehouden.

Ik ben benieuwd, nu er een week tussen heeft gezeten, hoe iedereen terugkijkt op de studiereis.  Ik ben vorige week op donderdag voor het ontbijt begonnen met het schrijven van 'wat neem ik mee terug om te vertellen'. Ik heb er sindsdien niet meer aan gewerkt en er niet eens meer naar gekeken. Ik ben benieuwd of ik er zo verder mee kan of dat ik de toon aan ga passen. Misschien zat ik er toen vol in en schreef vol overtuiging?
Ik wil in ieder geval nog een apart, laatste blog schrijven waarmee ik terugblik op mijn programma en de vertaling maak naar mijn Hogeschool. Reisgenoot Hans mailde het ons deze week ook al, er zijn dus meerdere mensen mee bezig. 

Misschien kun jij (de lezer) je reactie hieronder vermelden. Wat is jou het meest bijgebleven, wat is de toekomst, wat gonsde er tijdens de conferentie, waar moeten we aandacht aan geven, waar moeten we vanaf, kortom wat was de (onuitgesproken) boodschap van Educause 2011.  

Hier het filmpje.
Overigens heb ik deze met YouTube van een aantal opmerkingen  voorzien, net als de filmpjes van de voorgaande dagen. Vreemd genoeg spelen die niet overal goed af. Op iPhone en iPad komen de titels niet mee. Als iemand weet wat dat is......

donderdag 27 oktober 2011

13 Educause Feestjes, Stadsfoto's, Kunst en OccupyPhilly.

Dit is een van de laatste blogs. Er komt nog een filmpje met de terugreis en een nabespreking van de Educause: wat neem ik mee terug naar Nederland, naar de Hogeschool.

Feestjes
De Educause startte op dinsdag met de PreConference.
Woensdag was de opening met in het hotel tegenover ons het feestje van Blackboard. Rienke en ik hebben er wat gegeten maar zijn na een uurtje weer terug gegaan.
Donderdag was het Educause feest in het Convention Centre, een mooi gebouw.
Rienke en ik hebben bijna de hele avond gesproken met een IT-er van Indiaase afkomst die op ene Universiteit werkte een paar uur vliegen verwijderd van Philadelphia. Het was vooral een gesprek over Amerika zelf.

Van beide avonden heb ik een kort filmpje, leuk voor een impressie, meer niet.
Kunst
Op vrijdag heb ik mezelf na de eerste sessie beloond op een paar uur voor mezelf. Ik had begrepen dat de sluiting van de Educause niet het meest inspirerend zou zijn dus heb ik me op een andere manier laten inspireren. Ik ben te voet naar het Museum of Art gegaan (van de Rocky Steps) en heb daar ongeveer 3 uur in sneltreinvaart de enorme collectie gezien.
Heel veel Europese en dus redelijk bekende kunst. Veel mooie werken gezien.
Er zijn in het museum veel themazalen en die heb ik vooral gefilmd. Van de werken heb ik foto's gemaakt.
Ik hoop niet dat ik daarmee de wet overtreedt.
De film is op youtube niet terug te vinden in ieder geval en alleen (in principe) via dit blog te bekijken. Een aanrader.
OccupyPhilly
Zoals je hebt kunnen lezen was ik niet zo blij met de keuze voor het Social Event. Het was gelukkig wel heel leuk om met de nieuwe reisgenoten op te trekken en kennis te maken.
Tijdens de rondrit door de stad kwamen we langs de tentjes van de Occupy Philly, de Philadelphia versie van Occupy Wallstreet. 
Rienke en ik namen ons voor die namiddag langs te gaan en wat mensen te interviewen.
Het was best een heftige ervaring omdat je met de onderkant van de samenleving wordt geconfronteerd. Bij sommige begreep je de problemen niet helemaal, anderen waren heel verward of zelf psyhotisch, veel mensen waren bijzonder onverzorgd. 
Niet dat ik niets gewend ben, integendeel. Maar dat maakt het niet minder indrukwkkend.
Ik heb ongeveer 35 minuten gefilmd en geprobeerd er in de montage een logisch samenhangend verhaal van te maken.
Als ondertitels geef ik wat feiten die ik deze week heb geleerd.
Foto's Philadelphia
En dan tot slot een simpele afsluiting: foto's van de stad. Het zijn vooral foto's van gebouwen, willekeurig achter elkaar gezet en af en toe zie je de gebouwen 2 of 3 x terugkomen.
Gewoon als herinnering.


 

12 Vrijdag Educause Belangrijke voorwaarden om On-Line les te geven


De laatste presentaties van de Educause waren op vijdag.
Het waren twee ronden van 1 uur met daarna de afsluiting.
Ik koos ervoor om na de eerste ronde even een moment voor mezelf te nemen en wat cultuur te snuiven en het ‘Museum of Arts’ te bezoeken van Philadelphia, daarover een ander blog.

Vrijdag sessie 1 8.30 uur
Essential Attributes of Faculty Professional Development: The Excellence in Online Education Initiative


Professional development in best practices for online teaching is essential to ensuring the success of new online instructors. In this session, learn the 12 essential attributes of faculty professional development programs informed by adult learning theory. Hear how they were implemented through an action research process and see them illustrated through Bay Path College's unique three-tiered approach to online faculty development that includes a comprehensive orientation, mentoring, and ongoing support. Session attendees will be able to share their programs' components that fit these attributes and discover new ways to implement them.

Dit was een beetje een vreemde presentatie.
Het onderwerp was duidelijk: aan welke eigenschappen moet je voldoen om op een goede manier online te kunnen lesgeven. Deze instelling heeft daarvoor een 12 tal punten opgezet.
In plaats van zoals gebruikelijk de werkwijze te schetsen en aan te tonen hoe ze kwamen tot dit resultaat deden ze het anders. Ze deelden de 12 punten op voorhand uit bij de deur, projecteerden ze op het scherm en vroegen aan de zaal weke punten men herkend. Vervolgens werd dan bij elk punt bevestigd beantwoord dat dat een belangrijk punt was. Helaas was het spreektempo ‘ons kent ons’ dus daar kon ik niet veel soep van koken.

Wat wel van te voren vermeld werd:
Elke docent die zich gaat bezighouden met online lesgeven krijgt een acht daagse verplichte cursus waar ze leren hoe te werken en waar rekening mee te houden.

Belangrijk is te werken met een doelstelling, de kwaliteit te waarborgen en studenten uit te dagen. Om deze werkwijze te kunnen laten slagen moet de faculteit wel begrijpen wat het nut is van online werken.

Ze leggen kort uit hoe ze in het verleden hebben gewerkt, zie onder.

Jaar 1
Gestart in 2007. Weinig online cursussen. Meer 1 op 1 online cursus.
Nu ander model:
-Mandatory, eight week, facilitated orientation

-Focus op oriëntatie
Afstemming onderling
Didactische verschillen
Gebruik van LMS
Ervaringen studenten?


Mentoring
Alle deelnemers zijn met een mentor verbonden
Hun live gedrag in de cursus wordt geobserveerd
Docenten kunnen gedurende het hele proces steun verwachten.

Evidence of succes
Evaluatie: tevredenheid van faculteit binnen oriëntatie
84 % heeft goed gevoel n.a.v. online teaching cursus (ter voorbereiding)

Ik geef de beknopte versie weer van de 12 punten welke hieronder uitgebreider terug te vinden is.

cam240@psu.edu (mail adres presentatrice)
Essential Attributes of Faculty Professional Development Programs

1. Recognition of faculty's needs, concerns, goals
2. Individualized plan
3. Use of faculty experience.
4. Learning environment in which faculty feel supported, respected, and accepted
5. Active participation
6. Reflection
7. Collaborative inquiry
8. Observation
9. Authentic context
10. Action plan
11. Ongoing support
12. Evaluation and revision

Faculty exemplify all six assumptions about the adult learner that Malcolm Knowles advanced in 1980 and 1984
(as cited in Merriam, Caffarella, & Baumgartner, 2007):
1. Adults’ self-concept develops toward that of a self-directed person.
2. Adults accumulate an ever-increasing reservoir of experiences that can be used within their learning.
3. An adult’s social role and the developmental tasks associated with it impact the readiness of an adult to
learn. (Career stages might be a consideration here.)
4. Adults are more problem-centered than subject-centered in their learning, with a desire to immediately
apply what they learn. If a learning event does not have the promise of filling an immediate need, its
usefulness diminishes.
5. The power of adults’ internal motivations to learn is greater than those that are external.
6. Adult learners need to know why they need to learn something.

Six strategies were advanced by Lawler and King (2001) as a rubric to guide the design and development of
faculty professional development programming:
1. The social and physical environment should reflect a climate of respect in order to allow faculty’s
independence and self-directedness to flourish.
2. Active participation should be encouraged to engage them in the learning event.
3. Build on faculty’s varied experiences by recognizing their rich resource of experiences which should be
incorporated into their professional development as an additional resource for their learning.
4. Use collaborative inquiry to bring faculty out of their isolated work conditions to investigate issues and
concerns that are relevant to them.
5. The programming should be designed with application in mind – learn for action and incorporate action
plans.
6. Empower the participants for application, to put their learning into action. This could include examining
the structures and processes currently in place to support or prevent them from implementing teaching
changes, such as recognition (or lack of recognition) toward promotion and tenure, the local teaching
culture, and the availability of continuing resources.

Four action principles for effective faculty development were suggested by Gallant (2000) that incorporate an
adult learning framework and reflect the adult learning principles provided above:
1. Responsiveness to the individuality of the faculty member is essential, including their preferences for
teaching and learning, prior experiences, and attitudes towards change.
2. Training sessions offered only once are not as effective as those offered on an ongoing basis or those
that build on each other incrementally.
3. Building a community based on collegial sharing provides a necessary support structure.
4. Faculty should experience the teaching and learning conditions they plan to create for their own students
through constructive activities, providing an authentic context for their learning.