Pagina's

zondag 12 november 2017

#OWD17 Wat betekent de Privacywet 2018 voor het onderwijs?


Woensdag 8 november 2017 bezocht ik De Onderwijsdagen in Rotterdam met als thema 'onderwijs in beweging'.De eerste sessie die ik bezocht is die van Arnoud Engelfriet over de nieuwe wet 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' die in 2018 van kracht gaat en wat dat gaat betekenen voor het onderwijs. Om meteen maar met de deur in huis te vallen. Dit was een presentatie die veel stof deed opwaaien bij de toehoorders. Er komt een wet op ons af die veel gevolgen heeft voor bedrijven en instellingen en gaat veel mankracht vragen om te voldoen aan de eisen die gesteld gaan worden aan de verantwoording.

 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Veiligheidsfunctionaris

Sinds 2000 is er al een wet bescherming persoonsgegevens maar die was niet zo streng, er werden nauwelijks boetes uitgedeeld waardoor  dit weinig indruk maakte op bedrijven. Dat gaat veranderen en er komen stevige boetes bij overtredingen. Er gaat sowieso nog meer veranderen want elke instelling moet ook een eigen FG (Functionaris voorGegevensbescherming) hebben die alles moet gaan documenteren. A hell of a job als ik de presentatie van Arnoud mag geloven. Het gaat om een Europese wet waar iedereen mee te maken krijgt waar Europese burgers bij betrokken zijn.

Privacygegevens


Het komt er in het kort op neer dat je zeer voorzichtig moet omspringen met gegevens die herleid baar zijn tot en persoon. De wet verbiedt niet om dingen niet te doen maar stelt dat je op zoek moet gaan naar betere alternatieven. Als je in een document kunt uitleggen waarom je bijvoorbeeld met het ophangen van cijferlijsten moet werken omdat dat om een bepaalde reden niet anders kan, dan mag het. Maar dat moet dan worden beargumenteerd in een rapport dat door de FG is opgesteld. Het zal een enorm werk worden om dat allemaal te gaan documenteren, registreren en verantwoorden.

Bijzondere persoonsgegevens


Er zijn bepaalde data die je helemaal moet mijden en waar je niets mee mag doen zoals gegevens over etnische afkomst, politieke overtuigingen, lidmaatschap vakbond, geloof maar ook biometrische gegevens. In de theorie zouden we dan niet meer de gegevens van de Duitse studenten mogen vastleggen in ons MIS-systeem om later te zien hoe die het doen. Aan de andere kant kunnen we als grensregio misschien wel uitleggen dat het van belang is om deze groep te kunnen monitoren.

Beginselen en algemene voorwaarden


Daarnaast moeten bedrijven en instellingen hun voorwaarden vanaf dan ook in begrijpelijke taal op B2 niveau kort en bondig aan de klanten communiceren. In het geval van onderwijs moet je voordat de student begint op school hen/haar duidelijk maken dat de data gebruikt kan worden voor learning analytics doeleinden. Als je daar tijdens de opleiding mee gaat beginnen dan kan de student daar bezwaar tegen maken.

 Er zijn 6 beginselen waar je rekening mee moet houden zoals dat je transparant zijn naar de student en aangeven dat de data alleen voor onderwijs wordt gebruikt. Ook mag je niet meer gegevens van de vragen student dan strikt noodzakelijk is. Daarnaast mag je die data ook niet langer bewaren dan noodzakelijk is en je moet zorgen dat de data voldoende beveiligd is


Uitbesteden en de verwantwoordelijkheid


Maar ook voor de bedrijfsvoering heeft de nieuwe wet verstrekkende gevolgen. Je ziet dat er steeds meer diensten worden uitbesteedt aan externen. In de nieuwe wet blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de data. Dus stel dat een extern verloningsbedrijf dat we inhuren iets fout doet waardoor onze persoonsgegevens op straat komen dan is niet dat externe bedrijf aansprakelijk maar diegene die eigenaar is van de data. Als er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek dan moet dat vanaf 2018 ook gemeld gaan worden.


Bewerkingsovereenkomst en SURF


Het houden van de verantwoordelijkheid heeft flinke gevolgen als je met externe partners werkt en dat speelt nu ook bij aanbestedingen die nu lopen op het gebied van databeheer. Afspraken hierover worden vastgelegd in de bewerkingsovereenkomst.  Gelukkig heeft SURF dit ook op het vizier en heeft een model bewerkingsovereenkomst gemaakt die instellingen kunnen gebruiken bij onderhandelingen met externe partners. De nieuwe wet is overigens in heel Europa van toepassing en iedereen die met een Europeaan zaken doet krijgt daar mee te maken dus ook de Facebook, Twitter, Nike en Apple uit Amerika.De presentatie van Arnoud zorgde voor veel onrust in de zaal en de toehoorders bleven met meer vragen dan antwoorden zitten. We zullen dit onderwerp zeer serieus op de agenda moeten gaan zetten en niet in actie komen in de maand voordat de nieuwe wet ingaat. Arnoud voorspelt dat het een zeer zware bevalling zal gaan worden en ik kan me voorstellen waarom.Meer info, zie website Autoriteit Persoonsgegevens
Of dit mooie blog van Kennisnet

dinsdag 8 november 2016

Zet de wereld centraal! Stand Up Filosoof Laura van Dolron sluit #OWD2016 af


Op donderdag 8 november waren 'De Onderwijsdagen' in Rotterdam waar ik voor de 2de keer heen ben geweest.
Ik heb van elke sessie en elke keynote die ik heb bijgewoond een real time blog gemaakt. Deze zijn hier te lezen. 

De dag eindigt met een standup filosoof Laura van Dolron die probeert de dag samen te vatten.
De woorden die haar opvalt zijn ‘innovatie’ en ‘aandacht voor de student’.

Laura houdt niet van Virtual Reality maar is er vooral bang van. Daarbij legt het allemaal af bij echt contact.

Het was haar ook al opgevallen dat Jet Bussemaker wat kleiner is dan je zou hebben verwacht:).

Het gebruik van andermans materiaal is lastig. Laura wil vanuit ego het vooral zelf doen. Zo is het haar geleerd door docenten die haar altijd centraal hebben laten staan:).

Laura is sceptisch over neutrale woorden die een positieve lading krijgen zoals innovatie, transformatie, flexibiliteit. Ze betoogt om de woorden neutraal te laten omdat dat anders ten koste gaat van andere woorden die wel positief zijn zoals rust en liefde.

Door dingen een naam te geven komt het tussen jou en het mysterie te staan. Een mooie gedachte. Bij Adam en Eva had niets een naam nodig omdat alles één was.

Volgens Laura moet NIET de leerling centraal staan maar de LEERstof en de PASSIE van de docent over een bepaald onderwerp.

Hoe meer antwoorden we hebben hoe minder vragen we stellen.

Misschien moeten we de WERELD centraal stellen en de docent en leraar NAAST elkaar laten staan en te laten luisteren naar een zwangere stand up filosoof.

Dank Laura voor je mooie afsluiting.

Keynote: how do we find the time to innovate? #OWD2016


Op donderdag 8 november waren 'De Onderwijsdagen' in Rotterdam waar ik voor de 2de keer heen ben geweest.
Ik heb van elke sessie en elke keynote die ik heb bijgewoond een real time blog gemaakt. Deze zijn hier te lezen. 

De dag eindigt met een Engelstalige spreker Tony Crabbe.

Het gaat niet om managen van tijd maar om managen van aandacht.

Tony gaat met ons terug naar 21 oktober 2015, ‘Back tot the future day’ en komt tot de conclusie dat de fysieke wereld niet echt veel veranderd is. Dit geldt niet voor de 'psychische wereld'. Die is enorm veranderd ten opzichte van de jaren 80. 

Tijdens de presentatie laat Tony ons interactief aan de slag met de mensen die naast ons zitten en hij voert een aantal experimenten met ons uit. 

Tony laat ons in 10 seconden even kennis maken met de buurvrouw/man om elkaar te vertellen waar je mee bezig bent.

Vervolgens moet je elkaar een cijfer geven over hoe druk je denkt dat de buurman/ vrouw is. Daarna koppelde hij even terug en gaf aan dat de meeste mensen ook aangeven waarmee ze druk zijn waarna de andere partij ook zijn verhaal kwijt kan.

Zijn betoog is dat mensen verslaafd zijn aan het krijgen van input. We zijn constant bezig met onze telefoons en devices. Hij geeft aan dat je hersenen rust nodig hebben en dat ze in deze stille momenten komen tot nieuwe ideeën.

Als we teveel met tijd bezig zijn gaat dat ten koste van creativiteit en effectiviteit.

Een van de grootste problemen van deze tijd is het hebben van aandacht voor elkaar. We zijn dat door alle prikkels verleerd.

Hij komt met het voorbeeld van surfers die de juiste golf kiezen om op te gaan en daarvan te genieten. Je kunt niet op alle golven tegelijk golven.

“choose your wave” 

Naast de keuze om je op een bepaald onderdeel te richten moet er daarnaast ook ruimte zijn om rommelig te zijn ‘strategic chaotic’.

Een surfer richt zijn aandacht volledig op de golf. Om dat voorbeeld kracht bij te zetten laat hij ons elkaar in de handen knijpen en dan proberen het woord Amsterdam andersom te spellen. Daarna doen we hetzelfde met een ander woord en constateren (uiteraard) dat het makkelijker gaat. Volgens Tony zakt je IQ met 15 punten als je 2 zaken tegelijk doet. 

“Staying on the wave”

Volgens Tony doe je steeds 3 onderdelen met je hersenen: punten onthouden, schuiven met de thema’s en zaken oplossen.

Hij geeft als tip om steeds maar 1 ding tegelijk te doen en gebruik te maken van een briefje om de eerste twee zaken op te schrijven.

Om effectiever te werken kun je:

 • Beter de telefoon thuis in een bakje doen
 • Beter je telefoon niet bekijken voordat je naar bed gaan
 • Beter maar 1 ding doen tegelijk
 • Beter op 1 goed iets richten dan op veel minder goede zaken (Apple)

Hij komt met een leuke vergelijking met het lopende buffet. Als je alles lekker vind dan eindig je met een bord vol eten dat er zeer onsmakelijk uitziet.

Je moet bij het opscheppen andere vragen stellen.

Een onderzoek toont aan dat mensen gemotiveerd blijven als ze vooruitgang boeken bij projecten die van belang zijn voor je. Het leegmaken van je mailbox is misschien heel fijn maar beter is het te kijken naar dingen die voor jou van belang zijn. 

“Next month never happens”

Tony geeft een mooi voorbeeld van het feit dat mensen denken dat ze in de toekomst meer tijd gaan hebben voor zaken waar ze nu niet aan toekomen maar dat er eigenlijk niets veranderd.

Innovatie komt niet vanzelf!

Zijn tip om dingen gedaan te krijgen is om het onderdeel uit te maken van je dagelijkse routine om er een gewoonte van te maken.

Maak interactief lesmateriaal met open source auteurstools #OWD2016


Op donderdag 8 november waren 'De Onderwijsdagen' in Rotterdam waar ik voor de 2de keer heen ben geweest.
Ik heb van elke sessie en elke keynote die ik heb bijgewoond een real time blog gemaakt. Deze zijn hier te lezen.
De laatste sessie van de dag gaat over het maken van interactief lesmateriaal (e-module) met open source auteurstools. De presentatie wordt gegeven door Mathijs Doets van Erasmus MC).
http://www.xerte.org.uk
Onder een e-module bedoelt men een zelfstandig te volgen stukje online stof waar men ongeveer twee uur over doet. Er zijn momenteel 90 modules gemaakt door een team van docenten.


Men maakt gebruik van verschillende tools zoals Authorware, CEL, Xerte Online toolkits en OpenLabyrinth.

De modules zijn ingebed in het onderwijs sluiten aan bij de rest van de stof maar de studenten worden niet gemonitord (of ze het hebben gevolgd of andere vormen van learning anal).

De modules zijn voor de studenten een manier om zich voor te bereiden op de lessen.

Voordelen van de modules is dat ze interactief zijn en hele visueel. Uiteraard kunnen ze de modules in eigen tijd en tempo volgen. 

De modules worden volgens een aantal ontwerpprincipes vormgegeven zoals

 • Structureer de info
 • Kies wat noodzakelijk is
 • Visualiseer
 • Begin met belangrijkste stof
 • Herhaal en vat samen
 • Maak het interactief en praktisch

Als voorbeeld noemt bij een module om klinisch te redeneren door een diagnose te stellen. Ze hebben hiervoor een soort van virtuele cliënt ontwikkeld. Mathijs laat een filmpje zien van een oudere mevrouw die in 30 seconden een verhaal vertelt.

De student kan vervolgens kiezen wat voor een vraag hij gaat stellen. Voor elke vraag krijgt de student een paar punten en hij moet binnen een bepaald aantal vragen de diagnose stellen. Een soort van gamificatie.

Er zijn verschillende soorten modules mogelijk:

1 Vaste route (lineair)

2 Vertakte casus (de keuzes bepalen de route) (tijdrovend)

3 Simulaties (serious games)(extern bedrijf ingeschakeld)Vervolgens gaat Mathijs in op de tools die hij gebruikt en zet de voor- en nadelen uiteen.


Xerte Online toolkits
OpenLabyrinth.

Lineaire casus/ beperkte vertakkingen
Veel interactie

Meer geschikt voor vertakte casus
Minder interactie

Open source
Gratis
Community van gebruikers
WYSIWYG
Intuïtief
Aanpasbaar
Tracking
Open source
Overzichtelijk
Iets stijlere leercurve
Aanpasbaar
Standaarden
Variabelen
Online

Werkwijze Erasmus MC

 • Docenten maken het materiaal zelf maar worden ondersteund op gebied van didactiek en techniek.
 • Er worden trainingen van 60-90 minuten aangeboden.
 • Ondersteuning bij de productie (maken video, bewerken afbeeldingen etc.)
 • Evaluatie koppelen aan reguliere onderwijsevaluatie.
 • Jaarlijks onderhoud en revisie.


De modules zijn ook beschikbaar voor andere opleidingen op de website medisch onderwijs. 

Conclusies


 • Docenten kunnen er goed mee werken
 • Groeiende gebruikersgroep
 • Ondersteuning (onderwijskundig, faciliterend en productie) is belangrijk
 • Studenten waarderen de modules
Als ik de zaal uitloop weet ik niet zo goed wat ik van deze presentatie moet denken.
Alles wat ik heb gezien kan in principe ook in een elo zoals we die nu gebruiken (Blackboard). Het feit dat het gratis en open source is, is natuurlijk te gek.
Misschien heb ik nog te weinig gezien van de tools om er een goed oordeel over te kunnen vellen. Het is absoluut de moeite waard om bij wijze van experiment met 1 van de genoemde sites aan de slag te gaan.