Pagina's

dinsdag 20 november 2018

LIMEL Educatief Videomateriaal bij KU Leuven. Werkbezoek.


Delegatie Zuyd, UM en LIMEL
Vandaag was ik met een delegatie van Zuyd Hogeschool en Universiteit Maastricht op bezoek bij de videodienst van KU Leuven. Deze dienst heet LIMEL (Leuvens Instituut voor Media en Leren).

We werden zeer gastvrij ontvangen door Anke Pesch (hoofd LIMEL), Bert Driessens (beeld- en videoloog) en Mariet Vriens (onderwijsadviseur video). Ze hebben daar de beschikking over prachtige studio's om kennisclips op te nemen, screencasts te maken of presentaties op te nemen voor een lightboard. Ook worden er trainingen verzorgd. Daarnaast kunnen studenten en docenten professionele apparatuur huren bij de uitleenbalie.
https://www.kuleuven.be/onderwijs/onderwijsbeleid/limel
De dienst is al zeer lang bezig met technologie getuige de indrukwekkend wall of fame aan de buitenkant van het kantoor waarop de ontwikkeling en projecten staan van de KU Leuven.
Indrukwekkende wall of fame van LIMEL

We begonnen met een rondje ter kennismaking. Allemaal hebben we direct of indirect te maken met video in onderwijs. Aan de hand van dit rondje hebben we ruim twee uur ervaringen uitgewisseld over allerlei zaken die met video in onderwijs te maken hebben zoals.


Ondersteuning en professionalisering:

 • Het belang van het direct ondersteunen rondom de docent.
 • Hoe lastig het is in de praktijk goed de balans te vinden tussen centrale ondersteuning in relatie tot ondersteuning op een faculteit.
 • Dat docenten niet gewend zijn vooraf na te denken over een video en dan met name het schrijven van een script.
 • Dat bij algemene docentencursussen weinig ruimte is voor specifieke trainingen rondom video (maar ook e-learning).
 • Dat het interessant kan zijn docentencursussen ook blended aan te bieden.
Didactiek:

 • Dat je video's niet als iets losstaand moet zien, maar onderdeel van een groter geheel.
 • Dat het belangrijk is aspecten van onderzoek zoals de principes van Mayer te integreren in je werkwijze.
 • Dat je goed moet nadenken over wat voor een soort video je wil maken en welke vorm daar bij past.
 • Dat je niet op laatste moment video moet infietsen in je onderwijs maar in een eerder stadium moet nadenken over het ontwerp van je onderwijs en de rol die video daarin kan spelen.


Organisatie:

 • Hoe lastig het in de praktijk is om je diensten te leveren als er sprake is van meerdere locaties.
 • Dat je je tijd heel effectief moet gebruiken omdat er in verhouding qua fte maar een kleine bezetting is ten opzichte van student-docent populatie.
 • Dat het zeer interessant is om te horen hoe verschillend wij alles organiseren (zowel Leuven, UM, Zuyd als andere hogescholen in Nederland).
 • Er moet beleid zijn maar ook strategie om dit beleid uit te voeren
 • Dat je als ondersteuner van meer markten thuis moet zijn, zowel didactisch, technisch en mediakundig.

Techniek:

 • Dat de interface (simpel en intuïtief) zeer belangrijk is.
 • Dat het lastig is om alles tegelijk up to date te houden.
 • Dat techniek dienstbaar moet zijn aan didactiek, dus geen overbodige info in de vorm van picture in picture of chromakey.


Beeldvorming:

 • Dat video nog vaak het ondergeschoven kindje is en een sluitpost.
 • Dat men bij video vaak alleen denkt aan het opnemen van een college.
 • Dat er soms nog steeds 'technologievrees' is.

Vervolgens gaf Mariet een hele interessante presentatie waarin ze uiteen zette hoe de ondersteuning van kennisclips vorm krijgt.Opvallend was dat de docenten studenten bij KU Leuven wel de apparatuur tot hun beschikking hebben maar dat ze veel zelf moeten doen. Iedereen kan een instructie krijgen over het gebruik en hoe je moet editten, maar je moet het vervolgens ook allemaal zelf doen. Apparatuur bedienen, opnemen, nabewerken.

 

Men onderscheidt bij een productie 3 fasen die alle drie apart aandacht krijgen in de training

1 Preproductie, maken van scripts en verzamelen van beeldmateriaal maar ook op de opbouw en didactiek. Het nadenken over schrijven voor tekst van video, dat anders is dan leesteksten. Ook nadenken over principes van Mayer.  Docenten moeten ook nadenken wat de meest geschikte vorm is: een screencast (plaatje praatje),  talking head (als je veel lichaamstaal gebruikt en je een enthousiaste docent bent met een goed verhaal) of een geschreven uitleg (pencast, whiteboard, lightboard) vooral handig bij sommen en dergelijke.
Docenten zie aan de slag willen met het opnemen van een clip kunnen eerst in een online cursus kennis nemen van bovenstaande zaken ter voorbereiding van de opname. Op basis daarvan kunnen ze een script schrijven en dat mailen naar Mariet die daar feedback op geeft. In deze voorbereiding zit relatief gezien de meeste tijd.


2 Productie, het opnemen van een lecture of kennisclip.

3 Postproductie, het nawerken, editten etc. (Dit doen docenten en studenten dus ook zelf).

 

Na deze boeiende presentatie (waarvan ik hoop dat ik een exemplaar mag ontvangen) kregen we een rondleiding in de verschillende studio's. Ik heb een aantal foto's gemaakt en zal in de onderschriften een toelichting geven.


Collega's bedankt voor de inspirerende dag.


O ja wat neem ik mee terug (bovenop de inzichten die in bolletjes hierboven staan)?

Interessant vond ik de manier hoe ze bij KU Leuven faculteiten stimuleren om video's te laten maken voor in het onderwijs. Bij LIMEL is net als bij Zuyd ook een aparte videodienst die professionele onderwijsproducties maken waar een vergoeding voor wordt gevraagd. Elke faculteit krijgt op basis van het aantal studenten een jaarlijks bedrag  die ze ALLEEN mogen inzetten om video's te laten maken. 

Ook de bevestiging dat de ondersteuning rondom de docent ZEER belangrijk is neem ik mee terug.
KU Leuven ligt landelijk net buiten Leuven in Heverlee

De uitleenbalie voor video-apparatuur die 200 dagen per jaar verhuurd worden.Werkplek om screencasts op te nemen
Lightboard om sommen op te maken. In de praktijk een grote glazen plat met licht van boven en onder. DIY
De grote studio met achtergronden en veel LED verlichting
Nog een kleine studio voor opname talking head

Onderwijs onderzoeken bij TECOL KU Leuven #OWD18

Op de onderwijsdagen 2018 verzorgde TECOLLeuven ook een presentatie. Marieke Pieters en AnneliesHuysentruyt vertelden over hun recente onderzoek. Er werden interessante uitspraken gedaan en bevindingen gedeeld rondom onderwijs.
KU Leuven heeft verschillende campussen verspreidt over Vlaanderen. Een van die campussen ligt in Kortrijk, KULAK genaamd. Het is een onderzoekscampus. Binnen de campus is veel aandacht voor technologie ondersteund leren en is een soort proeftuin. Het project dat zich hiermee bezig houdt heet TECOL (Technology Enhanced Collaborative Learning).

KU Leuven wil de studenten van nu goed voorbereiden op een toekomst waarin er steeds meer niet-routineuze taken zullen worden gedaan en waarbij gebruik van ICT toeneemt. Studenten moeten dus worden meegenomen in een ander curriculum en er wordt ook nagedacht over de omgeving waar studenten leren.

Afbeelding van slideshare presentatie, zie onderaan blog
Hoe doen ze dat bij TECOL?
 1. Grote aula's hoorcolleges meer interactief maken (met eigen platform werken dat studenten ook 'logt'). Ook anonieme vragen (silent question die geliked kan worden door anderen).
 2. Collaborative ruimte om samenwerkend leren te promoten waarbij studenten draadloos hun scherm delen.
 3. Multi-locatieleren, virtual classroom (hybride-virtueel)
 Daarnaast is er veel aandacht voor de 21th century skills zoals kritisch denken, problemen oplossen, creativiteit en emotionele intelligentie.
Afbeelding van slideshare presentatie, zie onderaan blog

Bij TECOL vragen ze zich af hoe technologie veranderingen in onderwijs mogelijk kan maken.
Van passief naar (inter)actief, van individueel naar samenwerkend en van locatieafhankelijk naar open/multi-locatie.
Afbeelding van slideshare presentatie, zie onderaan blog
In de presentatie van de onderwijsdagen stond het onderzoek centraal welk onderwijs effectiever is: studenten eerst instructie geven en dan de taak laten uitvoeren (directieve instructie) of studenten eerst de taak laten uitproberen en daarna de instructie geven (ontdekkend leren).
Binnen het TECOL project wordt onderzoek gedaan met controlegroepen en worden de resultaten gepubliceerd. Het onderzoek werd uitgevoerd op een middelbare school.

Afbeelding van slideshare presentatie, zie onderaan blog
Er waren significante verschillen zichtbaar in de leerwinst en motivatie in het voordeel van onderzoekend leren. Doordat studenten in de eerste instantie faalden in de taak waren ze extra gemotiveerd toen de theoretische instructie achteraf werd gegeven. Ze konden de aangereikte stof ook beter duiden. Ook was er veel meer interactie tussen de studenten onderling en de docent tijdens de instructie achteraf. De docenten ervoeren deze manier van lesgeven wel als meer intensief.

Grappig detail was dat 80% van de deelnemers van deze sessie op voorhand al inschatte dat onderzoekend leren het meest effectief zou zijn. De twee Belgische presentaren vertelden dat in Belgie juist 80% van de docenten in de eerste instantie kiest voor de directieve instructie.

Een volgend onderzoek waar ze zich op willen richten is het meten van betrokkenheid van studenten die op afstand deelnemen aan een les. Er werden vergezichten genoemd zoals het gebruik van verschillende soorten data analyse zoals eye-tracking, harstslag en huidweerstand om de motivatie te 'meten'. De onderzoekers gaven aan dat dit soort onderzoeken allerlei ethische dillema's met zich meebrengt.

Al met al een interessant presentatie.

Slideshare


Online en samenwerkend leren bij KULAK KU Leuven

Online en samenwerkend leren heeft de volle aandacht in het onderwijs. Centrale vragen hierbij: hoe combineer je online en samenwerken leren, welke technologieën heb je nodig en hoe richt je onderwijsruimtes in. Bij de KU Leuven zijn ze hier volop mee bezig, met name bij KULAK, de campus in Kortijk, West Vlaanderen.  
SURF heeft onlangs een publicatie uitgegeven met de naam 'Praktijkvoorbeelden Multi-locatieleren' waarin onder andere gesproken wordt over de 'learning spaces' van KULAK
https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2018/multilocatie_web.pdf
KULAK is een onderzoekscampus van KU Leuven op een afstand van 120 kilometer van Leuven.

http://hangark.be/wp-content/uploads/2018/04/Kulak-logo-2.png
Op deze campus onderzoekt men ook samenwerkend leren met technologie. Hiervoor is in 2016 een project in het leven geroepen: TECOL.

TECOL staat voor Technology Enhanced Collaborative Learning. Er zijn speciale ruimtes ingericht die men Edulabs noemt. In dit project ontwikkelen, implementeren en evalueren ze educatief-technologische oplossingen die interactief en collaboratief leren meer centraal zetten en synchroon leren op afstand mogelijk te maken.


TECOL wil de inzet van technologie optimaliseren op basis van wetenschappelijk onderbouwde resultaten. Het doel is de best mogelijke leerervaring voor de student te creëren met daarnaast voldoende technologische ondersteuning voor de docent. 

Voorbeeld multi-lokaal leren
KULAK is dus een soort proeftuin voor nieuwe technologieën in onderwijs waar tevens onderzoek naar wordt gedaan. 
Ze zijn bezig met interactieve hoorcolleges, samenwerkend leren, multi-locatieleren, asychrone online platforms en open leercentrum. 

Binnen het TECOL project is er een intensieve samenwerkening / wisselwerking tussen de onderwijsinstelling, onderzoeksgroep en industriële partners (BARCO, Televic).

https://www.slideshare.net/DeOnderwijsdagen/technologieondersteund-samenwerkend-leren-bevindingen-aan-de-ku-leuven-marieke-pieters-annelies-huysentruyt-owd18?qid=722dfd96-912f-4f5d-bee8-4b986e03765e&v=&b=&from_search=1

dinsdag 6 november 2018

Past een Pionier in de rol van onderwijsadviseur? #OWD18Vandaag bij SURF kon je jezelf testen om te zien wat voor type INNOVATOR je bent. Er werd een blaadje met 9 vragen uitgedeeld rondom ICT in onderwijs, creativiteit en problemen oplossen. 

De uitslagen waren in het kort:
Visionary: ziener, helicopterview, inspirator, analytisch, vernieuwend
Pinoneer: doener, experimenteren, inventief, praktisch, expert, vooruitgang

Disruptor: out-of-the-box, intelligent, eigengereid, drive om te veranderen, scheppend

Enabler: teamplayer, sociaal, invoelend, oplettend, onderwijsinnovatiefIk vulde de vragen naar eer en geweten in en uit de antwoorden bleek al snel dat ik vooral een doener en een creatieve denker ben. Een pionier dus volgens het antwoordmodel. Mijn directie collega's waren Visionary en Enabler, dus we vullen elkaar goed aan. Maar wat zegt dat over mij?
Tsja, leuk initiatief natuurlijk van SURF maar wordt er ook nazorg gegeven? Ik blijf namelijk wel met een paar prangende vragen zitten of in ieder geval heb ik een moment van bezinning.

Waarom?Eerlijk gezegd verraste de uitslag me enigszins. Natuurlijk, ooit was ik een docent in een faculteit die zich bezig hield met innovatie, of beter: die gewoon zijn werk deed maar daar, naar het schijnt, innovatieve elementen aan toevoegde. Had ik al ooit opgemerkt dat ik in 2006 al Podcasts maakte in mijn tijd als muziekdocent op een middelbare school. Ik geloof dat Youtube toen nog niet eens bestond.

Omdat ik op de middelbare school me een beetje beperkt voelde in mijn bewegings- en groeiruimte kwam ik op een hogeschool, waar ik veel meer kansen kreeg om me te ontwikkelen. Binnen een paar jaar werd ik opgemerkt als innovator door een centrale dienst.Vanuit die innovatieve rol kwam ik juist in dit team dat zich bezighield met vernieuwingen binnen mijn instituut en was ik kartrekker van weblectures. Een geweldige tijd.

Maar dat team hield op een gegeven moment op te bestaan en we werden opgedeeld in de organisatie waarna we even bij de dienst onderzoek en onderwijs kwamen, maar daarna verhuisden naar de ICT afdeling, waarbij we bij elke interne re-shuffle van de ICT teamleider steeds een kantoor verder van zijn kantoor af kwamen tot we in de hoek van het gebouw zaten, ver van het onderwijs.Gelukkig kwamen we na een periode van een aantal jaren weer terecht bij de dienst onderwijs en onderzoek en werden we intensief betrokken bij vraagstukken rondom het onderwijs zoals migratie LMS en digitaal toetsen.
Op die werkplek doe ik interessant en afwisselend werk zoals het nadenken over bijscholing voor docenten, het onderzoeken van leeractiviteiten in de nieuwe leeromgeving, het geven van presentaties aan onderwijsteams, het schrijven van rapportages en in mindere mate beleidsstukken. 


Maar in die periode van ongeveer 10 jaar was ik een beetje vergeten dat ik een pionier was. Tot vandaag. En ik blijf dus met een paar vragen zitten zoals:

 • Past een pionier met een neiging tot doen en experimenteren wel in een kantooromgeving dicht bij de beleidsmakers en auditoren?
 • Kun je als onderwijsadviseur de rol van pionier hebben?
 • Hoe verhouden vooruitgaan en vernieuwing zich met conservatieve opvattingen en ideeën?
 • Is mijn werk eigenlijk wel innoveren of gewoon dagelijkse bedrijfsvoering?
Als jij ook onderwijsadviseur bent en je herkent je in bovenstaande overpeinzingen dan ben ik benieuwd hoe jij hier over denkt en mee om gaat.Maar ik ben ook wel benieuwd naar andere reacties en tips…..
Waar lopen de andere types bijvoorbeeld tegenaan?